epson

Problem med utskriftskvalitet

Jämför problemet med bilderna nedan om du har problem med utskriftskvaliteten. Klicka på texten under den bild som mest liknar utskriften.

Horisontella band

Kontrollera att papperets utskriftssida ligger uppåt i arkmataren.
Kör verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) för att rensa igensatta bläckmunstycken.
Se Rengöring av skrivarhuvudet
Använd bläckpatronerna inom sex månader från det att de öppnades.
Sträva efter att använda originalbläckpatroner från Epson.
Kontrollera  felindikatorn. Om lampan blinkar ska du byta relevant bläckpatron.
Se Byta en bläckpatron innan den är tom
Kontrollera att den papperstyp som har valts i skrivardrivrutinen är lämplig för det papper som fyllts på i skrivaren.
Se Välja rätt papperstyp

Vertikal feljustering eller vertikala band

Kontrollera att papperets utskriftssida ligger uppåt i arkmataren.
Kör verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring) för att rensa igensatta bläckmunstycken.
Se Rengöring av skrivarhuvudet
Kör verktyget Print Head Alignment (Skrivarhuvudjustering).
Se Justering av skrivarhuvudet
Avmarkera kryssrutan High Speed (Hög hastighet) från fönstret Advanced (Avancerat) i skrivardrivrutinen (Windows). Mer information finns i onlinehjälpen.
Kontrollera att den papperstyp som har valts i skrivardrivrutinen är lämplig för det papper som fyllts på i skrivaren.
Se Välja rätt papperstyp

Felaktiga eller saknade färger

I Windows avmarkerar du alternativet Black Ink Only (Enbart svart bläck) under Print Options (Utskriftsalternativ) i fönstret Main (Huvudinställningar) i skrivardrivrutinen.
I Mac OS X ska du ändra inställningen för Color (Färg) till Color (Färg) under Print Settings (Utskriftsinst.) i dialogrutan Print (Skriv ut) i skrivardrivrutinen.
Mer information finns i skrivardrivrutinens direkthjälp.
Justera färginställningarna i programmet eller i skrivardrivrutinernas inställningar.
I Windows kontrollerar du fönstret Advanced (Avancerat).
För Mac OS X ska du kontrollera dialogrutan Print Settings (Utskriftsinst.) i dialogrutan Print (Skriv ut).
Mer information finns i skrivardrivrutinens direkthjälp.
Kör verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring).
Se Rengöring av skrivarhuvudet
Kontrollera  felindikatorn. Om lampan blinkar ska du byta relevant bläckpatron.
Se Byta en bläckpatron innan den är tom
Om du just bytt bläckpatron kan du kontrollera att datumet på förpackningen inte har gått ut. Om du inte har använt skrivaren på länge bör du byta ut bläckpatronerna.
Se Byta en bläckpatron innan den är tom

Suddig eller kladdig utskrift

Använd endast papper som rekommenderas av Epson.
Se Papper
Sträva efter att använda originalbläckpatroner från Epson.
Kontrollera att skrivaren står på en plan, stabil yta som sträcker sig utanför bottenplattan i alla riktningar. Skrivaren fungerar inte korrekt om den lutar.
Kontrollera att papperet inte är sönderrivet, smutsigt eller för gammalt.
Kontrollera att papperet är torrt och att utskriftssidan är vänd uppåt.
Om papperet är böjt mot utskriftssidan plattar du till det eller böjer det en aning åt andra hållet.
Kontrollera att den papperstyp som har valts i skrivardrivrutinen är lämplig för det papper som fyllts på i skrivaren.
Se Välja rätt papperstyp
Ta bort arken från utmatningsfacket i takt med att de matas ut.
Om du skriver ut på glättade medier ska du placera ett stödark (eller ett ark vanligt papper) under bunten. Du kan även mata in ett ark i taget.
Vidrör inte och låt inte något komma i kontakt med den tryckta sidan på papper med blank yta. Följ anvisningarna för utskriftshantering som gäller för papperet.
Kör verktyget Head Cleaning (Huvudrengöring).
Se Rengöring av skrivarhuvudet