epson

Diverse afdrukproblemen

Onjuiste of verminkte tekens

Verwijder alle onderbroken taken uit de Windows Spooler (Windows-spooler). ((Windows)
Zie Afdrukken annuleren
Zet de printer en de computer uit. Controleer of de interfacekabel van de printer goed is aangesloten.
Verwijder de printerdriver en installeer de driver vervolgens opnieuw.
Zie De printersoftware verwijderen

Onjuiste marges

Controleer de instellingen van de marges in uw toepassing. Zorg ervoor dat de marges binnen het afdrukgebied van de pagina vallen.
Klik voor meer informatie over het afdrukgebied op het tabblad Bijlage in de rechterbovenhoek van het venster van de gebruikershandleiding en klik vervolgens op Productinformatie, Technische specificaties.
Zorg ervoor dat de instellingen in de printerdriver geschikt zijn voor het papierformaat dat u gebruikt.
Voor Windows controleert u het tabblad Main (Hoofdgroep).
Voor Mac OS X controleert u het dialoogvenster Page Setup (Pagina-instelling) of het Print (Afdrukken).
Zie de online-Help van de printerdriver voor meer informatie.
Verwijder de printerdriver en installeer de driver vervolgens opnieuw.
Zie De printersoftware verwijderen

Afdruk is enigszins scheef

Als Fast Economy (Snel en zuinig) wordt geselecteerd bij Paper & Quality Options (Papier & Kwaliteitopties) op het tabblad Advanced (Geavanceerd) van de printerdriver (voor Windows) of in Print Quality (Afdrukkwaliteit) hetgeen beschikbaar is wanneer u de modus Advanced (Geavanceerd) selecteert bij Print Settings (Printerinstellingen) (voor Mac OS X), wijzigt u deze instelling in Economy (Zuinig).
(Fast Economy (Snel en zuinig) is alleen beschikbaar wanneer de papiersoort plain papers (Gewoon papier) is.)
Controleer of het papier correct in de papiercassette is geplaatst.
Zie Papier laden

Omgekeerd beeld

Voor Windows schakelt u het selectievakje Mirror Image (Spiegel afbeelding) uit in het venster Page Layout (Paginalay-out) van de printerdriver, of schakelt u de instelling voor het Mirror Image (Spiegel afbeelding) in uw toepassing uit.
Voor Mac OS X schakelt u het selectievakje Mirror Image (Spiegel afbeelding) uit in Print Settings (Printerinstellingen) in het dialoogvenster Print (Afdrukken) van de printerdriver, of schakelt u de instelling voor het Mirror Image (Spiegel afbeelding) in uw toepassing uit.
Zie de online-Help van de printerdriver of van de toepassing voor instructies.
Verwijder de printerdriver en installeer de driver vervolgens opnieuw.
Zie De printersoftware verwijderen

Papier of cd/dvd wordt gedeeltelijk afgedrukt of is leeg

Als de scannereenheid enige tijd openstaat, als de gegevensontvangst enige tijd is onderbroken, of afhankelijk van uw computer of de gegevens, stopt de printer mogelijk met afdrukken en wordt het papier of de cd/dvd uitgevoerd. Sluit de scannereenheid indien deze open staat. De printer hervat automatisch het afdrukken. Als dit niet het geval is, geeft u opnieuw een afdrukopdracht.
Zorg ervoor dat de instellingen in de printerdriver geschikt zijn voor het papierformaat dat u gebruikt.
Voor Windows controleert u het tabblad Main (Hoofdgroep).
Voor Mac OS X controleert u het dialoogvenster Page Setup (Pagina-instelling) of het Print (Afdrukken).
Zie de online-Help van de printerdriver voor meer informatie.
Voor Windows controleert u de instelling Skip Blank Page (Lege pagina overslaan) door te klikken op de knop Speed & Progress (Snelheid & Voortgang) op het tabblad Maintenance (Hulpprogramma's) van de printerdriver.
Voor Mac OS X controleert u de instelling Skip Blank Page (Lege pagina overslaan) in Extension Settings (Geavanceerde instellingen) in het dialoogvenster Print (Afdrukken) van de printerdriver. Als deze optie is geselecteerd, komen er geen lege pagina's uit de printer.
Verwijder de printerdriver en installeer de driver vervolgens opnieuw.
Zie De printersoftware verwijderen
Voer na het uitproberen van een of meer van deze oplossingen een printercontrole uit om het resultaat te controleren.
Zie De werking van de printer controleren

De afdrukzijde bevat vlekken of vegen

Strijk het papier glad of buig het een beetje om in de tegenovergestelde richting als het is omgekruld in de richting van de afdrukzijde.
Schakel het selectievakje High Speed (Hoge snelheid) uit in de printerdriver.
Voor Windows controleert u het tabblad Advanced (Geavanceerd).
Voor Mac OS X controleert u het dialoogvenster Print Settings (Printerinstellingen) via het dialoogvenster Print (Afdrukken).
Zie de online-Help van de printerdriver voor meer informatie.
Maak enkele kopieën zonder document op de glasplaat te leggen.
Klik voor meer informatie op het tabblad Bijlage in de rechterbovenhoek van het venster van de Gebruikershandleiding en klik vervolgens op Maintenance (Hulpprogramma's), De printer reinigen.
Verwijder de printerdriver en installeer de driver vervolgens opnieuw.
Zie De printersoftware verwijderen

Het afdrukken verloopt te langzaam

Zorg ervoor dat de papiersoort die is geselecteerd in de printerdriver overeenkomt met het type papier dat zich in de papiertoevoer van de printer bevindt.
Zie De juiste papiersoort selecteren
Voor Windows schakelt u alle aangepaste instellingen uit en selecteert u Text (Tekst) als Quality Option (Kwaliteitoptie) op het tabblad Main (Hoofdgroep) van de printerdriver.
Voor Mac OS X schakelt u alle aangepaste instellingen uit en selecteert u Automatic (Automatisch) als Mode (Modus) en verplaatst u de schuifregelaar naar Speed (Snelheid) in het dialoogvenster Print Settings (Printerinstellingen) in de printerdriver. Dit dialoogvenster roept u op via het dialoogvenster Druk af. Zie de online-Help van de printerdriver voor meer informatie.
Zie De printerdriver voor Windows openen.
Zie De printerdriver voor Mac OS X openen
Sluit alle toepassingen die niet echt nodig zijn.
Als u lang achter elkaar blijft afdrukken, kan het gebeuren dat er tijdelijk geen papier wordt ingevoerd of dat de printkop even stopt. Zo wordt de afdruksnelheid verminderd en wordt voorkomen dat het afdrukmechanisme warmloopt en beschadigd raakt. Als dit gebeurt, kunt u wel doorgaan met afdrukken, maar wij raden u aan om te stoppen en de printer dertig minuten te laten afkoelen met de stroom ingeschakeld. (Met de stroom uit is een goed herstel niet mogelijk.) Wanneer u opnieuw begint, wordt weer op normale snelheid afgedrukt.
Verwijder de printerdriver en installeer de driver vervolgens opnieuw.
Zie De printersoftware verwijderen
Raadpleeg het hierna genoemde gedeelte als u alle hiervoor beschreven oplossingen hebt geprobeerd zonder enig succes: