epson

Printer Driver en Status Monitor

In de printerdriver kunt u een groot aantal opties instellen om de beste afdrukresultaten te krijgen. Met Status Monitor en de printerhulpprogramma's kunt u de printer controleren en ervoor zorgen dat het apparaat optimaal blijft werken.
Opmerking voor Windows-gebruikers:
De printerdriver gaat op de website van Epson op zoek naar de nieuwste versie van de printerdriver, waarna eventuele updates automatisch worden geïnstalleerd. Klik op de knop Driver Update (Driverupdate) op het tabblad Maintenance (Hulpprogramma's) van de printerdriver en volg verder de instructies op het scherm. Als deze knop niet wordt weergegeven op het tabblad Maintenance (Hulpprogramma's), wijst u naar All Programs (Alle programma's) of Programs (Programma's) in het menu Start van Windows en kijkt u in de map EPSON.
Als u de taal van de driver wilt wijzigen, selecteert u de gewenste taal bij Language (Taal) op het tabblad Maintenance (Hulpprogramma's) van de printerdriver. Of deze functie aanwezig is, verschilt per land.

De printerdriver voor Windows openen

U kunt de printerdriver openen vanuit de meeste Windows-toepassingen, vanuit het menu Windows of vanuit de Start van taskbar (taakbalk).
Als u instellingen wilt opgeven die alleen van toepassing moeten zijn op de toepassing waarmee u aan het werk bent, opent u de printerdriver vanuit de toepassing in kwestie.
Als u instellingen wilt opgeven die door alle Windows-toepassingen moeten worden gebruikt, dan opent u de printerdriver vanuit het menu Start of de taskbar (taakbalk).
Raadpleeg de hierna genoemde gedeelten voor meer informatie over het openen van de printerdriver.
Opmerking:
Schermafbeeldingen van vensters van de printerdriver in deze Gebruikershandleiding zijn afkomstig uit Windows Vista.

Vanuit Windows-toepassingen

Klik in het menu File (Bestand) op Print (Afdrukken).
Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Printer, Setup (Inst.), Options (Opties), Preferences (Instellingen) of Properties (Eigenschappen). (Het is mogelijk dat u op een combinatie van deze knoppen moet klikken, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.)

Vanuit het menu Start

Windows Vista:
Klik op de startknop, selecteer Control Panel (Configuratiescherm) en selecteer vervolgens Printer in de categorie Hardware and Sound (Hardware en geluiden). Selecteer vervolgens de printer en klik op Select printing preferences (Voorkeursinstellingen selecteren).
Windows XP:
Klik op Start, Control Panel (Configuratiescherm), Printers and Other Hardware (Printers en andere hardware) en Printers and Faxes (Printers en faxapparaten). Selecteer de printer en klik op Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken) in het menu File (Bestand).
Windows 2000:
Klik op Start, wijs naar Settings (Instellingen) en klik vervolgens op Printers. Selecteer de printer en klik op Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken) in het menu File (Bestand).

Via het snelkoppelingspictogram op de taakbalk

Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram op de taskbar (taakbalk) en selecteer Printer Settings (Printerinstellingen).
Als u een snelkoppelingspictogram aan de Windows van taskbar (taakbalk) wilt toevoegen, opent u eerst de printerdriver via het menu Start (zoals hierboven beschreven). Klik vervolgens op het tabblad Maintenance (Hulpprogramma's), de knop Speed & Progress (Snelheid & Voortgang) en de knop Monitoring Preferences (Controlevoorkeursinstellingen). Schakel in het venster Monitoring Preferences (Controlevoorkeursinstellingen) het selectievakje Select Shortcut Icon (Snelkoppelingspictogram selecteren) in.

Informatie opzoeken via de online-Help

U kunt de online-Help voor items uit de printerdriver openen vanuit de toepassing waarmee u werkt of vanuit het menu Windows van Start.
Ga op een van de volgende manieren te werk in het venster van de printerdriver.
Klik met de rechtermuisknop op het item en klik vervolgens op Help.
Klik op de knop rechtsboven in het venster en klik daarna op het item (alleen Windows 2000).

De printerdriver voor Mac OS X openen

In de volgende tabel wordt aangegeven hoe u de dialoogvensters van de printerdriver opent.
Dialoogvenster
Openen
Page Setup (Pagina-instelling)
Klik in het menu Archief van uw toepassing op Page Setup (Pagina-instelling).
Opmerking voor gebruikers van Mac OS X 10.5:
Het item Page Setup (Pagina-instelling) wordt mogelijk niet weergegeven in het menu File (Bestand of Archief). Dit hangt af van het programma dat u gebruikt.
Print (Afdrukken)
Klik in het menu Archief van uw toepassing op Print (Afdrukken).
EPSON Printer Utility3
U kunt deze software op drie manieren openen:
Dubbelklik op het pictogram van EPSON Printer Utility3 in de map Applications (Programma's) in Macintosh HD. Selecteer de printer in de Printer List (Printerlijst) en klik op OK.
Klik op Print (Afdrukken) in het menu File (Archief) van uw toepassing, kies Print Settings (Printerinstellingen) in het venster Print (Afdrukken) dat wordt weergegeven en klik vervolgens op het pictogram Utility (Hulpprogramma's). Het pictogram Utility (Hulpprogramma) wordt niet weergegeven wanneer de printer wordt gedeeld.
Alleen voor Mac OS X 10.3 en 10.4
Open de map Applications (Programma's) op de vaste schijf, open de map Utilities (Hulpprogramma's) en dubbelklik op het pictogram Print Center (Afdrukbeheer) of Printer Setup Utility (Printerconfiguratie). Selecteer de gewenste printer uit de lijst en klik op de knop Configure (Configureer) of de knop Utility (Hulpprogramma).

Informatie opzoeken via de online-Help

Klik op de knop Help wanneer items zoals Print Settings (Printerinstellingen) of Color Management (Kleurenbeheer) zijn geselecteerd in het dialoogvenster Print (Afdrukken).