epson

De afdruksnelheid verhogen (alleen Windows)

U kunt in het dialoogvenster Speed & Progress (Snelheid & Voortgang) bepaalde opties instellen om de afdruksnelheid te verhogen. Klik op de knop Speed & Progress (Snelheid & Voortgang) op het tabblad Maintenance (Hulpprogramma's) van de printerdriver.
Het volgende dialoogvenster verschijnt.
In de volgende tabel staan de factoren met betrekking tot de afdruksnelheid.
Afdruksnelheid
Sneller
Langzamer
High Speed Copies (Hoge-snelheidkopieën)
Aan
Uit
Always spool RAW datatype (RAW-data altijd spoolen)
Aan
Uit
Page Rendering Mode (Pagina genereren)
Aan
Uit
Print as Bitmap (Afdrukken als bitmap)
Aan
Uit
Zie de online-Help voor meer informatie over elk item.