Home
Scannen en opslaan als PDF-bestand

Meerdere pagina's scannen en opslaan als PDF-bestand (alleen in de Thuismodus/Professionele modus)

Met de Volautomatische modus kunt u snel en gemakkelijk scannen.

Leg uw originele document op de glasplaat. Zie Documenten of foto’s op de scanner plaatsen voor instructies.

Start Epson Scan. Voor instructies:

  Epson Scan verschijnt.

Klik op de knop Aanpassen als bij Modus rechtsboven in het Epson Scan-venster de optie Volautomatische modus is geselecteerd.


Opmerking:

Zie De scanmodus wijzigen als u van scanmodus wilt veranderen.

Het venster Aanpassen verschijnt.

  Klik op de knop Instellingen voor Bewaar bestand.

Het dialoogvenster Instellingen voor Bewaar bestand verschijnt.

  Selecteer PDF als bestandsindeling. Daaronder worden de huidige instellingen voor het papierformaat, de afdrukstand, marges en compressie weergegeven.

Klik op de knop Opties als u de huidige PDF Plug-in instellingen wilt wijzigen. Het venster met PDF-instellingen verschijnt.

  Selecteer de gewenste instellingen voor uw document en klik op OK. U keert terug naar het dialoogvenster Instellingen voor Bewaar bestand.

Klik op OK wanneer u de gewenste instellingen hebt opgegeven. Klik opnieuw op OK om het venster Aanpassen te sluiten.

Klik op de knop Scannen. Epson Scan begint met scannen in de volautomatische modus.

Afhankelijk van de manier waarop Epson Scan is gestart, wordt het bestand opgeslagen op de door u opgegeven locatie of wordt de gescande afbeelding geopend in uw scanprogramma. Zie De scan voltooien voor meer informatie hierover.

Meerdere pagina's scannen en opslaan als PDF-bestand (alleen in de Thuismodus/Professionele modus)

In de Thuismodus en Professionele modus kunt u meerdere pagina's van een document, tijdschrift of krant scannen en opslaan in één PDF-bestand. Tijdens het scannen wordt een bewerkingspagina weergegeven. Daarin ziet u de pagina's en kunt u ze eventueel een andere volgorde geven, draaien en verwijderen.

Leg de eerste pagina van uw originele document op de glasplaat. Zie Documenten of foto’s op de scanner plaatsen voor instructies.

Start Epson Scan. Voor instructies:

  Epson Scan verschijnt.

Selecteer de basisinstellingen voor het type originelen dat u scant en geef vervolgens bij Bestemming aan wat u met de afbeelding(en) wilt doen. Zie Basisinstellingen selecteren.


Opmerking:

Zie De scanmodus wijzigen als u van scanmodus wilt veranderen.

Klik op de knop Voorbeeldscan om een voorbeeldscan van uw afbeelding(en) te maken en selecteer vervolgens het gewenste scangebied. Zie Scangebied weergeven en aanpassen.

Klik op de knop Scannen. Het dialoogvenster Instellingen voor Bewaar bestand verschijnt.

  Selecteer PDF als bestandsindeling. Daaronder worden de huidige instellingen voor het papierformaat, de afdrukstand, marges en compressie weergegeven.

Klik op de knop Opties als u de huidige PDF Plug-in instellingen wilt wijzigen. Het venster met PDF-instellingen verschijnt.

  Selecteer de gewenste instellingen voor uw document en klik op OK. U keert terug naar het dialoogvenster Instellingen voor Bewaar bestand.

Klik op OK wanneer u de gewenste instellingen hebt opgegeven. De pagina wordt gescand en het volgende venster verschijnt.

Als u maar één pagina wilt scannen of als de pagina's niet bewerkt hoeven te worden, klikt u op Bestand opslaan en gaat u naar stap 9.

  Als u meerdere pagina's scant, klikt u op Pag. toevoegen en vervangt u de eerste pagina op de glasplaat door de tweede. Klik vervolgens op Scannen. Herhaal deze stap voor elke pagina van uw document. Wanneer u klaar bent, klikt u op Pagina bewerken en gaat u verder bij stap 9.


Opmerking:

U kunt in één keer maximaal 100 pagina's van een document scannen.

Het bewerkingsvenster bevat miniaturen van alle gescande pagina's.

  Het bewerkingsvenster bevat miniaturen van alle gescande pagina's. De functies onder het venster Pagina bewerken gebruikt u voor het selecteren, draaien, herschikken en verwijderen van pagina's. Klik op de knop Help voor meer informatie.

  Ga naar stap 10 als u alle pagina's van het document aan het PDF-bestand wilt toevoegen zoals ze er nu uitzien.

  Als u bepaalde pagina's niet nodig hebt, klik u op  voor de oneven pagina's of  voor de even pagina's. U kunt ook op de afzonderlijke pagina's klikken die u niet nodig hebt. Klik vervolgens op het pictogram om ze te verwijderen.

  Als u pagina's wilt draaien, klikt u op de desbetreffende pagina's of gebruikt u de pictogrammen  voor de oneven pagina's,  voor de even pagina's of voor alle pagina's. Vervolgens klikt u op het pictogram (links) of (rechts) om ze te draaien.


Opmerking:

Het pictogram (verwijderen) kan niet worden gebruikt wanneer alle pagina's van het document zijn geselecteerd.

Klik op OK wanneer u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht. Alle pagina's in het venster Pagina bewerken worden in een PDF-bestand opgeslagen op de geselecteerde locatie.