Home
Epson Scan-instellingen selecteren

Overzicht van de modi van Epson Scan
Instellingen voor Bewaar bestand selecteren
Volautomatische modus gebruiken
De scanmodus wijzigen
Basisinstellingen selecteren
Scanresolutie selecteren
Scangebied weergeven en aanpassen
Kleur- en andere beeldinstellingen aanpassen
Scanformaat selecteren
De scan voltooien

Overzicht van de modi van Epson Scan

Met Epson Scan kunt u alle mogelijke scantaken regelen. Deze software heeft drie modi:

 • Met de Volautomatische modus kunt u snel en gemakkelijk scannen zonder dat u instellingen opgeeft of een voorbeeldscan weergeeft. Dit is de standaardmodus van Epson Scan.

  De Volautomatische modus is de beste oplossing voor het scannen van documenten of foto's op ware grootte en als u vóór de definitieve scan geen voorbeeldscan hoeft te zien. Met de knop Aanpassen kunt u verkleurde afbeeldingen opfrissen en stof verwijderen.

 • Met de Thuismodus kunt u enkele scaninstellingen aanpassen en het resultaat van deze aanpassingen zichtbaar maken in een voorbeeldscan.

  De Thuismodus is de beste oplossing wanneer u eerst een voorbeeld van uw foto's wilt weergeven voordat de definitieve scan wordt gemaakt. U kunt het formaat aanpassen, het scangebied bijregelen en allerlei andere beeldinstellingen wijzigen, waaronder die voor het herstellen van kleuren, het verwijderen van stof en het corrigeren van tegenlicht.

 • Met de Professionele modus kunt u alle mogelijke scaninstellingen aanpassen en het resultaat van deze aanpassingen zichtbaar maken in een voorbeeldscan.

  De Professionele modus is de beste oplossing wanneer u eerst een voorbeeld van uw afbeeldingen wilt weergeven en allerlei uitgebreide en gedetailleerde correcties wilt aanbrengen voordat de definitieve scan wordt gemaakt. Daarbij hebt u de beschikking over allerlei functies voor het verbeteren van uw afbeeldingen (scherper maken, kleuren en tegenlicht corrigeren, stof verwijderen enzovoort).

Instellingen voor Bewaar bestand selecteren

In het venster Instellingen voor Bewaar bestand selecteert u de locatie, naam en bestandsindeling voor de gescande afbeelding die u wilt opslaan.

U opent het dialoogvenster Instellingen voor Bewaar bestand op een van de volgende manieren.

 • Volautomatische modus
  Klik in het stand-byvenster op de knop Aanpassen gevolgd door de knop Instellingen voor Bewaar bestand. (Als u Epson Scan hebt gestart vanuit een programma als Adobe Photoshop Elements, wordt deze knop niet weergegeven.)

 • Thuismodus of professionele modus
  Klik op de knop Instellingen voor Bewaar bestand rechts naast de knop Scannen.

Geef in het dialoogvenster Instellingen voor Bewaar bestand de map op waarin u de gescande afbeelding wilt opslaan. Selecteer het keuzerondje Mijn documenten of Mijn afbeeldingen (Windows) of het keuzerondje Documenten of Afbeeldingen (Mac OS X).

  Als u een andere map wilt selecteren, klikt u op Aangepast gevolgd door Blader (Windows) of Kies (Mac OS X). Vervolgens selecteert u de gewenste map. Als u de afbeelding op het bureaublad wilt opslaan, klikt u gewoon op Aangepast.

Geef als voorvoegsel voor de bestandsnaam een alfanumerieke tekenreeks op. Aan de bestandsnaam wordt automatisch een volgnummer van drie cijfers toegevoegd. Het startnummer kunt u naar wens aanpassen. Als u meerdere afbeeldingen tegelijk scant, krijgt elke afbeelding een ander driecijferig volgnummer.


Opmerking:
 • Voor Windows: de volgende tekens kunnen niet worden gebruikt in het voorvoegsel.
  \, /, :, ., *, ?, ", <, >, │

 • Voor Mac OS X: een dubbele punt (:) kan niet worden gebruikt in het voorvoegsel.

Selecteer de gewenste bestandsindeling (zie beschrijving in de volgende tabel). Afhankelijk van het bestandstype kan de knop Opties wel of niet worden gebruikt voor het opgeven van gedetailleerde instellingen.

  Bestandstype (extensie)

  Uitleg

  BITMAP (*.BMP)
  (alleen Windows)

  Een standaardindeling van Windows voor afbeeldingsbestanden. De meeste Windows-programma's, zoals tekstverwerkingsprogramma's, kunnen afbeeldingen in deze indeling lezen en verwerken.

  JPEG (*.JPG)

  Een bestandsindeling met compressie. De mate van compressie kan worden ingesteld. Met JPEG is een verregaande compressie van afbeeldingsgegevens mogelijk. Maar hoe hoger de compressie, des te lager de kwaliteit van de afbeelding. De verloren kwaliteit kan niet worden teruggehaald en telkens wanneer de gegevens worden opgeslagen neemt de kwaliteit verder af. Daarom wordt het bestandstype TIFF aangeraden wanneer een bestand uitgebreid moet worden bewerkt of geretoucheerd.

  Multi-TIFF (*.TIF)

  Een TIFF-bestandsindeling waarbij meerdere pagina’s worden opgeslagen in hetzelfde bestand. De gescande afbeeldingen kunnen vóór het opslaan ook worden bewerkt. Zie de Help van Epson Scan voor meer informatie. Om Multi-TIFF-bestanden te kunnen openen hebt u wel een programma nodig dat dit bestandstype ondersteunt.

  PDF (*.PDF)

  Een documentindeling die volledig platformonafhankelijk is en dus op zowel Windows- als Macintosh-systemen kan worden gelezen. Voor het gebruik van PDF-documenten hebt u Adobe Reader of Acrobat nodig. Documenten die uit meerdere pagina's bestaan kunnen in één PDF-bestand worden opgeslagen. Wanneer u kleuren- of zwart-witafbeeldingen opslaat als PDF-bestand, kunt u zelf de gewenste compressie selecteren. De gescande afbeeldingen kunnen vóór het opslaan ook worden bewerkt. Zie Scannen en opslaan als PDF-bestand voor meer informatie hierover.

  PICT (*.PCT)
  (alleen Macintosh)

  Een standaardindeling van Macintosh voor afbeeldingsbestanden. De meeste Macintosh-programma's, zoals tekstverwerkingsprogramma's, kunnen afbeeldingen in deze indeling lezen en verwerken.

  PRINT Image Matching II JPEG (*.JPG) of TIFF (*.TIF)

  Een bestandsindeling voor bestanden met PRINT Image Matching II-gegevens voor een hogere kwaliteit en meer kleuren. Wanneer u een met PRINT Image Matching II compatibele printer gebruikt, kunt u de afbeeldingen op basis van deze gegevens afdrukken in schitterende en levensechte kleuren. (PRINT Image Matching is niet van invloed op de manier waarop de afbeelding wordt weergegeven op uw beeldscherm.) Beschikbaar voor JPEG en TIFF.

  TIFF (*.TIF)

  Een bestandsindeling die is gemaakt voor de uitwisseling van gegevens tussen veel programma's, zoals grafische software en DTP-programma's. Bij het scannen van zwart-witafbeeldingen kunt u zelf het compressietype opgeven.

De selectievakjes onder in het venster bieden u de volgende mogelijkheden:

 • Bestanden met dezelfde naam overschrijven
  Schakel dit selectievakje in als u de geselecteerde bestandsnaam en locatie opnieuw wilt gebruiken en eerdere bestanden met dezelfde naam wilt overschrijven.

 • Dit dialoogveld voor de volgende scan tonen
  Schakel dit selectievakje in als het venster Instellingen voor Bewaar bestand automatisch moet worden geopend vóór het scannen (alleen in de thuismodus of professionele modus). Als u het selectievakje uitschakelt, moet u in de thuismodus en professionele modus op de knop Instellingen voor Bewaar bestand klikken om het venster te openen.

 • Open image folder after scanning (Afbeeldingsmap openen na het scannen)
  Schakel dit selectievakje in als de map met de daarin opgeslagen gescande afbeeldingen na het scannen met Epson Scan automatisch moet worden geopend in Epson File Manager, Windows Verkenner (Windows Explorer) of Macintosh Finder.

Klik op OK.

Klik in de volautomatische modus nogmaals op OK en vervolgens op Scannen. Klik in de thuismodus of professionele modus op Voorbeeldscan gevolgd door Scannen.

De gescande afbeelding wordt automatisch op de opgegeven locatie opgeslagen als bestand.

Volautomatische modus gebruiken

Wanneer u Epson Scan voor de eerste keer opent, is de Volautomatische modus actief en wordt het stand-byvenster van Epson Scan weergegeven.

Klik op de knop Aanpassen als u een aangepaste resolutie wilt selecteren, een verkleurde afbeelding wilt opfrissen of stofjes wilt verwijderen. Het dialoogvenster Aanpassen verschijnt.


Opmerking:

Als u met scannen bent begonnen vanuit een programma als Adobe Photoshop Elements, kan de knop Instellingen voor Bewaar bestand van het venster Aanpassen niet worden gebruikt.

  Selecteer de gewenste instellingen en klik op OK. (Klik op de knop Help voor meer informatie over het selecteren van instellingen.)

Klik op de knop Scannen. Epson Scan begint met scannen in de volautomatische modus.

  Epson Scan maakt een voorbeeldscan van de afbeelding, bepaalt het type van het origineel en stemt de scaninstellingen daar automatisch op af. Na enige tijd wordt de afbeelding in het klein weergegeven in het venster van Epson Scan.


Opmerking:
 • Klik op de knop Pauze als u bepaalde instellingen wilt wijzigen. U keert terug naar het stand-byvenster van Epson Scan.

 • Als u het scannen wilt annuleren, klikt u op de knop Annuleren zodra deze knop verschijnt.

Afhankelijk van de manier waarop Epson Scan is gestart, wordt het bestand opgeslagen op de door u opgegeven locatie of wordt de gescande afbeelding geopend in uw scanprogramma. Zie De scan voltooien voor meer informatie hierover.


Opmerking:
 • Gebruik de Thuismodus of de Professionele modus als u problemen ondervindt bij het scannen van foto's of documenten in de Volautomatische modus.

De scanmodus wijzigen

Als u de scanmodus wilt wijzigen, klikt u op de pijl van de keuzelijst onder Modus in de rechterbovenhoek van het Epson Scan-venster. Selecteer vervolgens de gewenste modus in de lijst die verschijnt.


Opmerking:

Wanneer u Epson Scan opnieuw start, is automatisch de laatst gebruikte modus actief.

Meer informatie over het gebruik van deze scanmodi:

Basisinstellingen selecteren

Wanneer u Epson Scan start in de Thuismodus of Professionele modus, verschijnt het Epson Scan-venster.

Thuismodus

Professionele modus

Voordat u een document of foto kunt scannen, moet u eerst deze basisinstellingen opgeven.

 • Instellingen voor het origineel. Aan de hand hiervan weet Epson Scan welke type document of foto u scant.

 • Instellingen voor de bestemming. Aan de hand hiervan weet Epson Scan wat u met de gescande afbeelding wilt doen, zodat de juiste resolutie (scankwaliteit) daarop kan worden afgestemd.

Ga als volgt te werk om in Epson Scan de basisinstellingen te selecteren voor een document of foto.

U selecteert uw type document op een van de volgende manieren.

  Thuismodus:
  Open de keuzelijst Documenttype door op de pijl te klikken en selecteer het type origineel dat u wilt scannen. Selecteer vervolgens het keuzerondje Kleuren, Grijs of Zwart-wit om de kleuren van het origineel te selecteren.

  Professionele modus:
  Open de keuzelijst Documenttype door op de pijl te klikken en selecteer Reflecterend. Klik vervolgens op de pijl van de keuzelijst Type automatische belichting en selecteer Document of Foto.

U selecteert de instellingen voor de bestemming op een van de volgende manieren.

  Thuismodus:
  Selecteer onder Bestemming het keuzerondje van de manier waarop u de gescande afbeelding wilt gebruiken:

 • Scherm/web voor afbeeldingen die alleen worden weergegeven op een computerscherm of op internet.

 • Printer voor afbeeldingen die worden afgedrukt of die worden omgezet in tekst met een OCR-programma voor optische tekstherkenning (Optical Character Recognition).

 • Aangepast als u een specifieke resolutie wilt selecteren voor andere doeleinden.

  Professionele modus:
  Open de keuzelijst Beeldtype door op de pijl te klikken en selecteer het gedetailleerde afbeeldingstype dat u wilt scannen.

  Instelling bij Beeldtype

  Type afbeelding dat u wilt scannen

  24-bits kleur

  Kleurenfoto

  Gladde kleuren

  Grafisch materiaal in kleur, zoals diagrammen en grafieken

  8-bits grijstinten

  Zwart-witfoto met slechts een paar verschillende grijstinten

  Zwart-wit

  Document met zwarte tekst en/of lijntekeningen

In de thuismodus selecteert Epson Scan een standaardresolutie op basis van de door u geselecteerde instellingen voor origineel en bestemming. Zie Scanresolutie selecteren om door te gaan met scannen.

Scanresolutie selecteren

In de Thuismodus kunt u de resolutie alleen wijzigen als u Aangepast selecteert als instelling bij Bestemming.

In de Professionele modus kunt u op elk gewenst moment een andere resolutie selecteren.

Voordat u de scanresolutie selecteert, moet u eerst nagaan of u de afbeeldingen wilt vergroten vóór of na het scannen. Ga daarbij uit van de volgende principes.

 • U wilt de afbeeldingen niet vergroten.
  Als u de afbeeldingen scant op 100% of kleiner en de afbeeldingen later niet wilt vergroten, kunt u gewoon de resolutie gebruiken die door Epson Scan is geselecteerd op basis van de instellingen die u voor uw origineel en bestemming hebt opgegeven. (Alleen in de thuismodus)

 • U wilt de afbeeldingen vergroten tijdens het scannen (verhoog de instelling bij Doelgrootte).
  Als u de afbeeldingen in Epson Scan vergroot zodat gebruik op een groter formaat mogelijk wordt, kunt u gewoon de resolutie gebruiken die door Epson Scan is geselecteerd op basis van de instellingen die u voor uw origineel en bestemming hebt opgegeven. (Alleen in de thuismodus)

 • U wilt de afbeeldingen scannen op het originele formaat, maar later vergroten in een beeldbewerkingsprogramma.
  Als u de afbeeldingen later wilt vergroten in een beeldbewerkingsprogramma, moet u de instelling bij Resolutie verhogen. Alleen op die manier kan de hoge beeldkwaliteit behouden blijven na het vergroten. Verhoog de resolutie overeenkomstig de vergroting van het beeldformaat. Als de resolutie bijvoorbeeld 300 dpi (dots per inch) bedraagt en u wilt de afbeelding 200% vergroten in een beeldbewerkingsprogramma, dan moet u de resolutie in Epson Scan op 600 dpi zetten.

Klik op de pijl van de keuzelijst Resolutie en selecteer het aantal dots per inch waarmee moet worden gescand. Zie de onderstaande tabel voor enkele richtlijnen.

Wat u met de gescande afbeelding wilt doen

Geadviseerde scanresolutie

Verzenden per e-mail, uploaden naar internet, alleen weergeven op een scherm

96 tot 150 dpi

Afdrukken, met OCR omzetten in tekst die kan worden bewerkt

300 dpi

Verzenden per fax

200 dpi

Vergroten na scannen op 100%

Verhoog de resolutie overeenkomstig de vergroting van het beeldformaat na het scannen.

Na het selecteren van de resolutie kunt u een voorbeeldscan van uw afbeelding weergeven en de nodige aanpassingen aanbrengen. Zie Scangebied weergeven en aanpassen om door te gaan met scannen.

Scangebied weergeven en aanpassen

Na het selecteren van de basisinstellingen en resolutie in de Thuismodus of Professionele modus kunt u een voorbeeldscan van uw afbeelding maken en vervolgens het precieze gebied selecteren en aanpassen dat moet worden gescand. Het voorbeeld of de voorbeelden worden op uw scherm weergegeven in een apart venster.

Er zijn twee manieren om een voorbeeldscan te maken.

 • Volledige grootte: hiermee worden de afbeeldingen volledig weergegeven. U moet zelf het gewenste scangebied selecteren en met de hand de beeldkwaliteit aanpassen. Dit is standaard in de Professionele modus. Maar indien gewenst kunt u Normaal ook selecteren in de Thuismodus.

 • Miniatuurvoorbeeld: hiermee worden de afbeeldingen in het klein weergegeven. De randen van het scangebied worden automatisch gelokaliseerd en de belichtingsinstellingen worden automatisch aangepast. Miniatuurvoorbeelden (aangegeven met Thumbnail) zijn standaard in de Thuismodus. Maar indien gewenst kunt u Thumbnail ook selecteren in de Professionele modus.


Opmerking:

Afhankelijk van uw documenttype en andere instellingen wordt automatisch de voorbeeldscan op volledige grootte gebruikt zonder dat u zelf kunt omschakelen naar miniatuurvoorbeelden.

Ga als volgt te werk om een voorbeeldscan van uw afbeeldingen te maken in de Thuismodus of Professionele modus.

Klik op de knop Voorbeeldscan onder in het Epson Scan-venster. Als u het type voorbeeldscan wilt controleren of wijzigen, klikt u op het selectievakje Thumbnail onder de knop Voorbeeldscan (indien beschikbaar).

  Van uw afbeeldingen wordt een voorbeeldscan gemaakt. De voorbeelden worden vervolgens weergegeven in een van de volgende vensters.

  Volledige grootte

  Miniatuurvoorbeeld


Opmerking:

Leg uw document of foto iets van de rand van de glasplaat af, als de rand niet wordt meegescand.

Als u de miniaturen bekijkt, kunt u de afbeelding(en) als volgt aanpassen.

 • Als u op een afbeelding wilt inzoomen, dubbelklikt u op de miniatuur. U kunt ook eenmaal op de miniatuur klikken en vervolgens het tabblad Volledige grootte boven in het venster openen.

 • Als u een afbeelding wilt draaien of horizontaal wilt spiegelen, klikt u op de miniatuur gevolgd door het pictogram  (draaien) of  (spiegelen).

 • Als u het scangebied wilt aanpassen en uw afbeelding wilt bijsnijden, maakt u zelf een selectiekader waarmee u het gewenste deel aangeeft. Zie Scangebied (selectiekader) aanpassen voor instructies.

 • Als u de kwaliteit van de afbeelding wilt aanpassen, klikt u op de gewenste afbeelding(en) en brengt u de wijzigingen aan zoals beschreven in Kleur- en andere beeldinstellingen aanpassen. Als u de doorgevoerde aanpassingen op alle afbeeldingen wilt toepassen, klikt u op de knop Alle.

Als u de voorbeelden op volledige grootte bekijkt, kunt u de afbeelding(en) als volgt aanpassen.

 • Als u een specifiek scangebied wilt selecteren, klikt u op het pictogram om daarmee een selectiekader in de afbeelding te plaatsen. Dit kader geeft aan welk deel wordt gescand. U kunt dit selectiekader nu naar wens aanpassen. Zie Scangebied (selectiekader) aanpassen voor instructies.


Opmerking:

Als u op een ander formaat dan het originele formaat wilt scannen, moet u eerst de juiste instelling opgeven bij Doelgrootte en vervolgens automatisch een selectiekader laten maken dat is afgestemd op die grootte. Zie Scanformaat selecteren voor instructies. U kunt het selectiekader vervolgens kopiëren en op elke afbeelding plaatsen die u op dat formaat wilt scannen.

 • Als u op een afbeelding wilt inzoomen, klikt u ergens in het scangebied gevolgd door de knop Zoom. Er wordt een nieuwe voorbeeldscan gemaakt, die vervolgens groter wordt weergegeven op het tabblad Zoom. (Uw andere afbeeldingen op het tabblad Voorbeeldscan behouden hun oorspronkelijke grootte.)

Na het vastleggen van het scangebied en het aanpassen van de kleur- en beeldinstellingen kunt u het formaat van de gescande afbeelding opgeven, mocht dit nog niet zijn gebeurd. Zie Scanformaat selecteren voor instructies.

Scangebied (selectiekader) aanpassen

Het selectiekader is een bewegende stippellijn aan de rand van uw voorbeeldscan. Dit kader geeft het scangebied aan.

U kunt het selectiekader verplaatsen en van formaat veranderen. Het is zelfs mogelijk om in één afbeelding meerdere selectiekaders te gebruiken (alleen bij volledige grootte). Op deze manier scant u verschillende delen van de afbeelding, die allemaal worden opgeslagen in een apart bestand. Volg de onderstaande instructies.

U maakt een selectiekader door de aanwijzer in een voorbeeldscan te plaatsen. De aanwijzer verandert in een kruiscursor.

Plaats de aanwijzer daar waar de hoek van het selectiekader moet komen en klik. Sleep de kruiscursor met de muisknop ingedrukt naar de andere hoek van het gewenste scangebied. Laat de muisknop nu los. U ziet nu de bewegende stippellijn van het selectiekader.

U past het selectiekader aan op een van de volgende manieren.

 • Als u het selectiekader wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer ergens binnen het kader. De aanwijzer verandert in een handje. Klik en sleep het selectiekader naar de gewenste plaats.

 • Als u het selectiekader groter of kleiner wilt maken, plaatst u de aanwijzer op de rand of op een van de hoeken van het kader. De aanwijzer verandert in een rechte of schuine tweekoppige pijl. Klik en sleep de rand van het selectiekader naar de gewenste plaats (tot de gewenste grootte is bereikt).


Opmerking:

Als u het selectiekader verplaatst met de Shift-toets ingedrukt, kan het selectiekader alleen in horizontale of verticale richting worden versleept. Als u de grootte van het selectiekader aanpast met de Shift-toets ingedrukt, blijft de bestaande hoogte-breedteverhouding van het selectiekader behouden.

Als u meer dan één selectiekader wilt gebruiken (maximaal 50, alleen bij volledige grootte), kunt u alle gewenste kaders maken zoals beschreven bij stap 1 t/m 3. U kunt echter ook op het pictogram voor het kopiëren van het selectiekader klikken. Daarmee maakt u een nieuw kader met dezelfde grootte als het oorspronkelijke. U kunt alle selectiekaders verplaatsen en van formaat veranderen zoals beschreven in stap 3. Als u een selectiekader wilt verwijderen, klikt u ergens in het kader en vervolgens op het pictogram voor het verwijderen van selectiekaders.

Kleur- en andere beeldinstellingen aanpassen

Wanneer u uw afbeeldingen hebt bekeken en het scangebied hebt aangepast, kunt u de beeldkwaliteit eventueel bijregelen. Epson Scan biedt tal van mogelijkheden om de kleuren, de scherpte en het contrast, maar ook diverse andere aspecten die van invloed zijn op de beeldkwaliteit te verbeteren.

Voordat u uw aanpassingen aanbrengt, moet u eerst op de afbeelding of in het selectiekader klikken voor het gebied dat u wilt aanpassen. In de Professionele modus moet u ook naar het deel met aanpassingen onder in het hoofdvenster van Epson Scan gaan.

De onderstaande tabel bevat de instellingen die kunnen worden gebruikt in de Thuismodus en/of de Professionele modus. Klik in het Epson Scan-venster op Help voor meer informatie over het aanpassen van deze instellingen.

Na het wijzigen van de instellingen kunt u het formaat van uw gescande afbeeldingen aanpassen (zie Scanformaat selecteren) of onmiddellijk doorgaan en scannen (zie De scan voltooien).

Instelling

Beschikbare modus (modi) en beschrijving

Kleuren herstellen

Thuismodus en Professionele modus:
Hiermee worden verkleurde foto's automatisch opgefrist.

Stof verwijderen

Thuismodus en Professionele modus:
Hiermee wordt stof op uw originelen automatisch onzichtbaar gemaakt.

Tegenlichtcorrectie

Thuismodus en Professionele modus:
Hiermee worden donkere delen uit foto's met veel tegenlicht automatisch lichter gemaakt.

Helderheid

Thuismodus en Professionele modus:
Hiermee bepaalt u hoe licht of donker de afbeelding in haar geheel wordt.
In de Thuismodus klikt u op de knop Helderheid voor deze instelling.
In de professionele modus klikt u op de knop Beeldaanpassing voor deze instelling.

Contrast

Thuismodus en Professionele modus:
Hiermee past u het verschil tussen de lichte en donkere delen van de gehele afbeelding aan.
In de Thuismodus klikt u op de knop Helderheid om het contrast te kunnen bijregelen.
In de professionele modus klikt u op de knop Beeldaanpassing voor deze instelling.

Verzadiging

Alleen in de Professionele modus:
Hiermee bepaalt u hoe vol de kleuren van de hele afbeelding zijn.
Klik op de knop Beeldaanpassing voor deze instelling.

Kleurbalans

Alleen in de Professionele modus:
Hiermee bepaalt u de balans tussen de kleuren rood, groen en blauw in de hele afbeelding.
Klik op de knop Beeldaanpassing voor deze instelling.

Automatische belichting

Thuismodus:
Automatisch toegepast.
Professionele modus:
Klik op de knop Automatische belichting. Als u deze optie ingeschakeld wilt laten, klikt u op de knop Configuratie gevolgd door het tabblad Kleur. Vervolgens schakelt u Continu automatische belichting in. U kunt de mate van belichting bijregelen met de schuifbalk.

Unsharp Mask Filter (Beeld verscherpen)

Thuismodus:
Automatisch toegepast.
Professionele modus:
Hiermee worden de overgangen in een afbeelding scherper aangezet, zodat de hele afbeelding scherper lijkt. In welke mate dit gebeurt, kunt u zelf instellen. Als u deze optie uitschakelt, krijgt u zachtere overgangen.

De-screening filter (Ontrasteren)

Thuismodus en Professionele modus:
Hiermee verwijdert u de ribbelpatronen die zichtbaar kunnen worden in subtiele kleuren, zoals huidtinten. Ook krijgt u hiermee een beter resultaat bij het scannen van foto's uit tijdschriften of kranten die zelf rasters hebben gebruikt bij het drukken. Het resultaat van het ontrasterfilter is niet zichtbaar in de voorbeeldscan, alleen in de definitieve scan.

Histogram

Alleen in de Professionele modus:
Een grafisch overzicht voor het aanpassen van de hoge lichten, schaduwen en gammaniveaus. Alleen voor gevorderden. Klik op de knop Histogramaanpassing voor deze instelling.

Tooncorrectie

Alleen in de Professionele modus:
Een grafisch overzicht voor het aanpassen van de verschillende tonen. Alleen voor gevorderden. Klik op de knop Tooncorrectie (Tone Correction) voor deze instelling.

Kleurenpalet (Color Palette)

Alleen in de Professionele modus:
Biedt een grafische interface voor aanpassing van middentinten, zoals huidtinten, zonder iets te veranderen aan de lichte en donkere delen van de afbeelding. Alleen voor gevorderden. Klik op de knop Kleurenpalet (Color Palette) voor deze instelling.

Drempelwaarde

Thuismodus en Professionele modus:
Hiermee past u de aftekening van de zwarte delen van tekst en lijntekeningen aan. Dit verbetert de tekstherkenning van OCR-programma's. (Deze instelling kan alleen worden gebruikt wanneer Zwart-wit is geselecteerd bij Beeldtype.)
In de Thuismodus klikt u op de knop Helderheid om de drempelwaarde te kunnen bijregelen.


Opmerking:
 • Voor weergave van de hoeveelheid rood, groen en blauw op bepaalde punten in uw voorbeeldscan klikt u in het venster met de voorbeeldscan op het pictogram (densitometer) gevolgd door het gewenste deel van de afbeelding. Zie de Help van Epson Scan voor meer informatie.

 • Sommige instellingen kunnen niet worden gebruikt of sommige instellingen zijn automatisch geselecteerd. Dit hangt af van het type afbeelding waarvan u een voorbeeldscan hebt gemaakt en van de overige instellingen die u hebt geselecteerd.

 • Met de knop Configuratie kunt u de precieze werking van bepaalde instellingen van Epson Scan opgeven. Zie de Help van Epson Scan voor meer informatie.

 • Als u de aanpassingen die u in de voorbeeldscan hebt aangebracht weer ongedaan wilt maken, klikt u op de knop Reset (indien beschikbaar), schakelt u de instelling in kwestie uit of maakt u een nieuwe voorbeeldscan.

Scanformaat selecteren

U kunt uw afbeeldingen scannen op de grootte van het origineel, maar het is ook mogelijk om het formaat tijdens het scannen aan te passen. U doet dit met de optie Doelgrootte van de Thuismodus of Professionele modus.

Thuismodus

Professionele modus

Als u uw afbeelding op een bepaald formaat wilt scannen, dan moet u de doelgrootte selecteren na het maken van de voorbeeldscan, maar voordat u het scangebied aanpast (aangegeven door het selectiekader). Zo wordt het scangebied ingesteld op de juiste verhoudingen en wordt uw afbeelding niet verkeerd bijgesneden.

Zie Scangebied weergeven en aanpassen voor meer informatie over het maken van een voorbeeldscan van uw afbeeldingen. Ga vervolgens als volgt te werk om de doelgrootte in te stellen.

Bij Doelgrootte kunt u kiezen uit enkele voorgedefinieerde scanformaten. Klik op de pijl van de lijst en selecteer het gewenste formaat. In de voorbeeldscan wordt een selectiekader (stippellijn) weergegeven voor het geselecteerde formaat.

Als u een scanformaat wilt gebruiken dat niet in de lijst bij Doelgrootte voorkomt, kunt u zelf een aangepast formaat opgeven. Klik op de pijl van de lijst en selecteer Aanpassen. Het dialoogvenster Doelgrootte verschijnt.

  Voer een naam voor het aangepaste formaat in, voer het formaat in en klik vervolgens op de knop Opslaan gevolgd door OK. Het nieuwe formaat wordt toegevoegd aan de keuzelijst Doelgrootte.

In de Professionele modus hebt u de beschikking over een aantal extra mogelijkheden voor aanpassing van het formaat. Klik op + (Windows) of (Mac OS X) naast Doelgrootte om deze mogelijkheden weer te geven.

 • Als u het formaat van de afbeelding met een bepaald percentage wilt aanpassen, wijzigt u de waarde bij Schaal.

 • Als u de manier van bijsnijden wilt aanpassen, schakelt u Bijsnijden in of uit. (Zie de Help van Epson Scan voor meer informatie.)

 • Als u de verhoudingen van het scanformaat wilt ontgrendelen, klikt u op het pictogram met het slotje. Vervolgens past u het selectiekader aan of voert u nieuwe maten voor de breedte/hoogte in.

Wanneer u het scanformaat hebt geselecteerd, kunt u het selectiekader naar het gewenste deel van de afbeelding slepen. Zie Scangebied (selectiekader) aanpassen voor meer informatie. Bij het aanpassen van het selectiekader blijven de verhoudingen behouden.

  Als u het selectiekader wilt draaien (voor een liggende of staande afbeelding) zonder de beeldverhouding te wijzigen, klikt u op het pictogram voor de richting. (Niet beschikbaar als u scant met Origineel geselecteerd bij Doelgrootte.)


Opmerking:

Klik op Help in het Epson Scan-venster voor meer informatie over het gebruik van de functies voor de doelgrootte.

Nu is alles in gereedheid voor het scannen van de afbeelding(en). Klik op de knop Scannen en zie De scan voltooien voor instructies.

De scan voltooien

Wat er na het scannen gebeurt, hangt af van de manier waarop u het scannen bent begonnen.

 • Als u met scannen bent begonnen door Epson Scan te starten als zelfstandig programma (in de Volautomatische modus), wordt de gescande afbeelding opgeslagen in de door u gekozen bestandsindeling. Als u geen instellingen voor het bewaren van bestanden hebt opgegeven, wordt de afbeelding opgeslagen als JPEG-bestand in Mijn afbeeldingen of Afbeeldingen.

 • Als u met scannen bent begonnen door Epson Scan te starten als zelfstandig programma (in de Thuismodus of Professionele modus), verschijnt het venster Instellingen voor Bewaar bestand. Hierin kunt u de naam en locatie voor de scanbestanden opgegeven. Zie Instellingen voor Bewaar bestand selecteren voor meer informatie hierover.

 • Als u met scannen bent begonnen vanuit een scanprogramma als Adobe Photoshop Elements, worden uw gescande afbeeldingen geopend in het venster van het desbetreffende programma. Klik op Sluiten om het venster van Epson Scan te sluiten en uw afbeeldingen te bekijken in het andere programma.

 • Als u met scannen bent begonnen vanuit Epson File Manager, verschijnen miniaturen van uw gescande afbeeldingen in het venster van Epson File Manager.


Opmerking:

Als uw gescande afbeeldingen niet worden weergegeven, moet u links in het venster van Epson File Manager de map selecteren waarin u de bestanden hebt opgeslagen.

  Als u uw gescande afbeeldingen wilt gebruiken in een van de projecten van Epson Creativity Suite, moet u op het selectievakje onder de miniaturen klikken. De afbeeldingen worden dan weergegeven in het vak Mijn selectie onder in het Epson File Manager-venster.

  Vervolgens selecteert u boven in het venster een van de volgende projectpictogrammen.

  Projectpictogram

  Voor instructies

  Scannen en kop.

  Zie De scanner gebruiken als kopieerapparaat.

  Faxapparaat

  Zie de Help van Epson File Manager of Copy Utility voor instructies.

  E-mailen

  In het venster Bestand per e-mail verzenden selecteert u het gewenste e-mailprogramma en fotoformaat. Klik vervolgens op OK. Het e-mailprogramma wordt geopend en de door u geselecteerde gescande afbeeldingen worden als bijlage toegevoegd aan een nieuw e-mailbericht.

  Foto eenvoudig

  Zie de Help van Epson Easy Photo Print voor instructies.


Opmerking:

Wanneer een gescande afbeelding is opgeslagen, kunt u Epson File Manager starten door het afbeeldingsbestand of een afbeeldingsmap naar het pictogram Epson File Manager op het bureaublad te slepen.