epson

Kağıt Doğru Beslenmiyor

Kağıt yerleşmemiş

Kağıt destesini çıkarın ve aşağıdakilerden emin olun:
Kağıt kıvrılmamış ya da katlanmamış.
Kağıt çok eski değil. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimatlara bakın.
Kağıt, sol kenar kılavuzunun içindeki  ok işaretinin altına yerleşmiş.
Kağıt destesindeki sayfa sayısı, ortam için belirlenen sınırı aşmıyor.
Bkz. Epson özel ortamları için yükleme kapasiteleri
Kağıt yazıcının içine sıkışmamış. Sıkıştıysa, sıkışan kağıdı çıkarın.
Bkz. Kağıt sıkışmaları
Mürekkep kartuşları bitmemiş. Bir kartuş boşaldıysa, değiştirin.
Bkz. Bitmiş Mürekkep Kartuşunu Değiştirme
Kağıtla birlikte verilen özel yükleme talimatlarına uydunuz. Tekrar kağıt yükleyin.
Bkz. Kağıt Yükleme
Kağıt, dosya deliklerine sahip değil.

Çoklu sayfa yerleştirme

Kağıt destesinin, sol kenar kılavuzunun içindeki   ok işaretinin altına yerleştiğinden emin olun.
Sol kenar kılavuzunun, kağıdın sol kenarında doğru konumda olduğundan emin olun.
Kağıdın kıvrılmamış ya da katlanmamış olduğundan emin olun. Kıvrılmış ya da katlanmışsa, yüklemeden önce düzleştirin ya da ters tarafa doğru hafifçe kıvırın.
Kağıt destesini çıkarın ve kağıdın çok ince olmadığından emin olun.
Bkz. Kağıt
Sayfaları birbirinden ayırmak için kağıt destesinin kenarlarını havalandırın sonra kağıdı tekrar yükleyin.
Bir dosyanın birçok kopyası yazdırılacaksa, yazıcı sürücüsündeki Copies (Kopya sayısı) ayarını aşağıdaki şekilde kontrol edin, ayrıca uygulamanızı da kontrol edin.
Windows için, Page Layout (Sayfa Düzeni) penceresindeki Copies (Kopya sayısı) ayarını kontrol edin.
Mac OS X için, Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Copies & Pages (Kopya Sayısı ve Sayfalar) ayarından Copies (Kopya sayısı) ayarını kontrol edin.
Ayrıntılar için yazıcı sürücüsü çevrimiçi yardımına bakın.

Kağıt sıkışmaları

Yazıcının içinde kağıt sıkışırsa yazıcıyı kapatın ve yazıcı kapağını açın, ardından yırtılan parçalar da dahil olmak üzere tüm kağıtları çıkarın. Yazıcı kapağını kapatın. Kağıt, sayfa besleyicinin yakınında kalırsa, yavaşça çekerek çıkartın. Sonra yazıcıyı açın ve kağıdı düzgün bir şekilde yeniden yükleyin.
Not:
Yabancı bir maddeyi kendi kendinize çıkaramazsanız, güç kullanmayın ve yazıcıyı sökmeyin. Yardım için bayinizi arayın.
Kağıt sık sık sıkışıyorsa, aşağıdakilerden emin olun:
Kağıt pürüzsüz, kıvrılmamış ya da kırışmamış.
Yüksek kalitede kağıt kullanıyorsunuz.
Sayfa besleyicide, kağıdın yazdırılabilir yüzü yukarı bakıyor.
Yüklemeden önce kağıt destesi havalandırıldı.
Kağıt, sol kenar kılavuzu içindeki  ok işaretinin üstüne çıkacak şekilde yüklenmedi.
Kağıt destesindeki sayfa sayısı, bu ortam için belirlenen sınırı aşmıyor.
Bkz. Epson özel ortamları için yükleme kapasiteleri
Sol kenar kılavuzu kağıdın sol kenarına yaslanmış.
Yazıcı, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde bulunuyor. Yazıcı, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.

Kağıt hatalı yüklenmiş

Kağıdı yazıcının uzak kalacak şekilde yerleştirdiyseniz, yazıcı kağıdı düzgün şekilde alamaz. Yazıcıyı kapatın ve kağıtları çıkarın. Sonra, yazıcıyı açın ve kağıdı düzgün bir şekilde yeniden yükleyin.

Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırışmış

Kağıt tamamen çıkmıyorsa,  kağıt düğmesine basın ve ardından yazıcı kapağını açarak kağıdı çıkartın. Ayrıca, uygulamanızdaki ya da yazıcı ayarlarındaki Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarını kontrol edin. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
Kağıt çıkacağı sırada buruştuysa, nemli ya da çok ince olabilir. Yeni bir kağıt destesi yükleyin.
Not:
Kullanmadığınız kağıtları orijinal paketinde ve kuru bir yerde saklayın.