epson

Bekrefte nettverksinnstillinger med ping-kommando

I TCP/IP-nettverksmiljøet bekrefter du IP-adressene som er angitt på datamaskinen og skriveren, og undersøker om det er opprettet kommunikasjon mellom datamaskinen og skriveren.

Bekrefte i Windows Vista/XP/2000

Klikk Start-knappen eller Start, velg All Programs (Alle programmer) eller Programs (Programmer), Accessories (Tilbehør) og deretter Command Prompt (Ledetekst).
Skriv inn ipconfig og trykk på Enter-tasten.
Bekreft IP-adressen.
Bekreft IP Address (IP-adressen) under Ethernet adapter Local Area Connection (Ethernet-adapter lokal tilkobling).
Merk:
Hvis datamaskinen er koblet til både kablet og trådløst LAN, kommer begge IP-adressene opp. Sjekk nettverksgrensesnittets IP-adresse som brukes på det skrivertilkoblede nettverket.
Kontroller skriverens IP-adresse.
IP-adressen kan sjekkes på et nettverksstatusark.
Skrivere med LCD-panel: Vil du kontrollere på et statusark for nettverket, kan du se Bekrefte nettverksforbindelse.
Skrivere uten LCD-panel: Vil du kontrollere på et statusark for nettverket, kan du se Skrive ut statusark.
Skriv inn "ping", et mellomrom og <skriverens IP-adresse>, og trykk deretter Enter.
Hvis kommunikasjon opprettes, vises Reply from (Svar fra) <skriverens IP-adresse>.
Hvis ingen kommunikasjon opprettes, vises Destination host unreachable (Kan ikke nå målvert) eller Request timed out (Forespørselen ble tidsavbrutt). Kontroller enhetens nettverksinnstillingene på datamaskinen.

Bekrefte i Mac OS X

Fra Apple-menyen, velg System Preferences (Systempreferanser).
Klikk på Network (Nettverk)-ikonet, og bekreft at Automatic (Automatisk) er valgt i Location (Lagringssted).
Velg nettverksgrensesnittet (som brukes på det skrivertilkoblede nettverket) fra Show (Vis)-listen.
Klikk kategorien TCP/IP.
Velg et passende element for nettverksmijløet fra Configure IPv4 (Konfigurer IPv4)-listen.
Merk:
Velg Using DHCP (Bruke DHCP) hvis en DHCP-server brukes, eller Manually (Manuelt) hvis en fastsatt IP-adresse brukes.
Klikk IP Address (IP-adresse).
Bekreft skriverens IP-adresse.
IP-adressen kan sjekkes på et nettverksstatusark. Se Bekrefte nettverksinnstillingene med datamaskinen.
Dobbeltklikk Macintosh HD, Applications (Programmer), Utilities (Verktøy) og deretter Network Utility.
Klikk på Ping-boksen.
Angi skriverens IP-adresse i feltet for nettverksadresse.
Klikk Ping.
Hvis kommunikasjon opprettes, kommer alle signaler tilbake og det er 0% pakketap.
Hvis kommunikasjon ikke opprettes, kommer ingen signaler tilbake og det er 100 % pakketap. Kontroller enhetens nettverksinnstillingene på datamaskinen.