epson

Overvåke nettverksstatusen

Statusen til nettverkskommunikasjonen vises via LED-lys på skrivere uten LCD-panel.

LED-lys og knapper

a:
Lys for nettverksstatus (oransje)
b:
Lys for nettverksstatus (grønt)
Status
Indikasjon
Trådløst
Kablet
Varmer opp
(oransje) (grønt)
Blinker vekselvis
Frakoblet
(oransje) (grønt)
Tilkoblet
(oransje) (grønt)
(oransje) (grønt)
Kobler til nettverk
(oransje) (grønt)
(oransje) (grønt)
Automatisk oppsett av trådløst pågår
(oransje) (grønt)
Blinker vekselvis
PIN: Blinker samtidig
-
Automatisk oppsett av trådløst fullført
(oransje) (grønt) *1
-
Feil ved automatisk oppsett av trådløst
(oransje) (grønt)
-
Feil ved automatisk oppsett av trådløst
(Ingen IP-adresse innstilt)
(oransje) (grønt) *1
-
= slukket, = lyser, = blinker
*1 Lys for nettverksstatus (oransje) slukkes etter fem minutter.
Nettverksknapper
WiFi
Trykk og hold nede i tre sekunder for å foreta innstillinger for Easy trådløst LAN.
Trykk for å oppheve feil ved innstilling for Easy trådløst LAN.
Trykk og hold nede i omtrent ti sekunder for å sette i gang nettverksinnstillingene.
Trykk for å skrive ut et statusark for nettverket.
WiFi +
Samtidig som du holder nede WiFi-knappen, trykker og holder du nede -knappen i tre sekunder for å foreta innstillinger for Easy trådløst LAN i PIN-modus for WPS.

Skrive ut statusark

Vil du bekrefte nettverkstilkoblingen, skriver du ut et statusark som beskrevet nedenfor.
Legg et vanlig ark i arkmateren.
Trykk for å skrive ut statusarket.