epson

Konfigurere nettverkskortsporet (for Windows)

Vil du dele minnekortsporet på et nettverk, angir du File Sharing Setup (Fildelingsoppsett) til Enable (Aktiver) på skriverens kontrollpanel. Vil du kunne skrive på minnekortet, angir du delingsmodus til Read/Write (Les/skriv). For detaljer, se Innstillinger for tilgang til minnekort.
Merk:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle skrivere, eller den er kanskje ikke aktivert.

Bekrefte nettverkets kortspor

Bekreft vertsnavnet som skal deles på et nettverk.
Start EpsonNet Config.
Velg skriveren og klikk Configuration (Konfigurasjon).
Klikk MS Network (MS-nettverk) - Basic (Standard).
Bekreft vertsnavnet.

Koble til nettverkets kortspor

Tilordne skriverens minnekortspor som nettverksstasjon.
Windows Vista: Klikk Start, All Programs (Alle programmer), Accessories (Tilbehør) og deretter Run (Kjør).
Window XP/2000: Klikk Start og deretter Run (Kjør).
Angi skriverens vertsnavn i Open (Åpne), og klikk deretter OK.
Inndataformat: \\(skriverens vertsnavn)\
I det viste vinduet, høyreklikk MEMORYCARD (MINNEKORT)-ikonet og klikk Map Network Drive (Koble til nettverksstasjon).
Merk:
MEMORYCARD (MINNEKORT) er standard delingsnavn fra fabrikken.
Velg en enhetsbokstav fra Drive list (Enhetslisten).
Merk:
For å bruke nettverkslageret hver gang du starter datamaskinen, velg avkrysningsboksen Reconnect at logon (Koble til ved pålogging).
Klikk Finish (Fullfør).
Tilordnet nettverksstasjon vises i Computer (Datamaskin) (eller My Computer (Min datamaskin)).
Merk:
Når Enable (Aktiver) er valgt som innstilling for fildeling, kan ikke USB-tilkoblede datamaskiner få tilgang til minnekortet.
Når Read Only (Skrivebeskyttet) er valgt og data slettes med datamaskinen, vises dataene som slettet, men de er egentlig ikke slettet. (Klikk Refresh (Oppdater), så vises ikonet igjen.)