EPSON

Netwerkproblemen oplossen

Netwerkproblemen kunnen worden veroorzaakt door de netwerkomgeving, computer of printer. Kijk eerst wat de netwerkstatus is als u een probleem wilt oplossen.
Opmerking:
Wanneer de netwerkinstellingen worden gewijzigd, duurt het 30 tot 60 seconden voordat deze wijzigingen van kracht worden.
(Hoelang dit precies duurt, hangt af van de manier waarop de instellingen worden doorgevoerd, de draadloze router of het toegangspunt enzovoort.)

Een controlerapport voor de netwerkverbinding afdrukken

Als u de netwerkinstellingen aanpast (een wijziging van de netwerkomgeving bijvoorbeeld), dan kunt u de netwerkverbinding controleren en daarvoor een rapport afdrukken.
Als de netwerkverbinding mislukt, kunt u aan de hand van het rapport een oplossing voor het probleem zoeken.
Zie de documentatie van de printer voor meer informatie over het controleren van de netwerkverbinding en het afdrukken van het controlerapport.
Opmerking:
Deze functie is niet beschikbaar voor printers zonder display.
Voor meer informatie over het gebruik van het controlerapport klikt u op de volgende koppeling.
Deze functie is niet beschikbaar voor alle printers of kan mogelijk niet worden ingeschakeld.
../p_body/panel/wizard/external/nwchk.htm

De netwerkstatus weergeven en een netwerkstatusoverzicht afdrukken

U kunt de netwerkstatus weergeven op het display en een netwerkstatusoverzicht afdrukken. U ziet de verbindingsmethode, de snelheid van de verbinding, het IP-adres, de gebruikte beveiliging en de status van Epson Connect.
Als uw printer een display heeft, kunt u vereenvoudigde statusgegevens weergeven en gedetailleerde informatie afdrukken.
Als uw printer geen display heeft, kunt u gedetailleerde statusgegevens afdrukken met de knoppen op het bedieningspaneel.
Zie de documentatie van de printer voor meer informatie over het weergeven van de netwerkstatus en het afdrukken van het netwerkstatusoverzicht.

De communicatie controleren met de opdracht Ping

Als u geen toegang krijgt tot de in de printer geïntegreerde webpagina, als de printer niet reageert op afdruktaken die u naar de printer stuurt of als er een ander probleem optreedt, kunt u met deze functie controleren of er wel communicatie mogelijk is tussen de computer en de printer.
Voordat u de opdracht Ping gebruikt, moet u eerst weten welk IP-adres de computer en de printer hebben.
Zie Opdracht Ping voor meer informatie over het gebruik van de computer.

De Wi-Fi-instellingen uitschakelen en initialiseren

Netwerkproblemen kunnen soms worden opgelost door de Wi-Fi-instellingen uit te schakelen of te initialiseren en ze vervolgens opnieuw op te geven.
Hoe u dit moet doen, verschilt per model. Zie de documentatie van de printer voor meer informatie.
Opmerking:
Achterhaal en noteer eerst de SSID en het wachtwoord voordat u de Wi-Fi-instellingen uitschakelt of initialiseert.
Wi-Fi uitschakelen:
Als uw printer een display heeft, kunt u de Wi-Fi-functie uitschakelen op het display.
Op een printer zonder display kunt u de Wi-Fi-functie uitschakelen door een Ethernet-kabel aan te sluiten tussen de printer en een actief netwerk.
Op een printer zonder display en zonder Ethernet-aansluiting kunt u de Wi-Fi-functie uitschakelen door de netwerkinstellingen te initialiseren met de knoppen op het bedieningspaneel.
Opmerking:
Wanneer Wi-Fi wordt uitgeschakeld, wordt Ethernet ingeschakeld.
De netwerkinstellingen initialiseren:
Als uw printer een display heeft, kunt u de netwerkinstellingen initialiseren op het display.
Als uw printer geen display heeft, kunt u de netwerkinstellingen initialiseren met de knoppen op het bedieningspaneel.
Opmerking:
Als u de netwerkinstellingen initialiseert, worden de Epson Connect-instellingen en de instellingen voor afdrukdiensten van andere bedrijven ook geïnitialiseerd.

Printerfirmware bijwerken

Netwerkproblemen kunnen soms worden opgelost met een update van de printerfirmware. Controleer of u de meest recente versie van de printerfirmware gebruikt.
Open de in de printer geïntegreerde webpagina met uw webbrowser en voer een update van de firmware uit via het hoofdmenu.
Opmerking:
Deze functie is niet beschikbaar voor alle printers of kan mogelijk niet worden ingeschakeld.
Zie Geïntegreerde webpagina in de printer voor meer informatie over het openen van de geïntegreerde webpagina van de printer.

Opdracht Ping

In de TCP/IP-netwerkomgeving bevestigt u het IP-adres op de computer en de printer en controleert u of communicatie tussen de computer en de printer tot stand is gebracht.

Controleren in Windows 7/Vista/XP

Controleer het IP-adres van de printer.
Het IP-adres kan worden gecontroleerd op een netwerkstatusoverzicht, een controlerapport of het display.
Raadpleeg De netwerkstatus weergeven en een netwerkstatusoverzicht afdrukken als u een netwerkstatusoverzicht wilt gebruiken.
Klik op de knop Start of start (Starten), All Programs (Alle programma's) of Programs (Programma's), Accessories (Bureau-accessoires) en Command Prompt (Opdrachtprompt).
Typ ‘ping’, een spatie en ‘<het IP-adres van de printer>’, en druk vervolgens op de toets Enter.
Als communicatie tot stand is gebracht, wordt Reply from (Antwoord vanaf) <het IP-adres van de printer> weergegeven.
Als geen communicatie tot stand is gebracht, wordt Destination host unreachable (Doelhost is onbereikbaar) of Request timed out (Time-out bij opdracht) weergegeven. Controleer de netwerkinstellingen van het apparaat op de computer.

Controleren in Mac OS X

Controleer het IP-adres van de printer.
Het IP-adres kan worden gecontroleerd op een netwerkstatusoverzicht. Zie De netwerkstatus weergeven en een netwerkstatusoverzicht afdrukken.
Dubbelklik achtereenvolgens op Macintosh HD, Applications (Programma's), Utilities (Hulpprogramma's) en Network Utility (Netwerkhulpprogramma).
Klik op de tab Ping.
Geef het IP-adres van de printer op in het veld voor het netwerkadres.
Klik op Ping.
Als communicatie tot stand is gebracht, worden alle signalen beantwoord en is 0% packet loss (pakketverlies) het resultaat.
Als geen communicatie tot stand is gebracht, worden geen signalen beantwoord en is 100% packet loss (pakketverlies) het resultaat. Controleer de netwerkinstellingen van het apparaat op de computer.