Afdrukken
Scannen
Software gebruiken
Cartridges vervangen
Onderhoud
Het apparaat schoonmaken
De fluorescerende lamp verwijderen
Het apparaat vervoeren
De USB-kabel aansluiten en losmaken
De software updaten en verwijderen
Problemen oplossen
Productinformatie