epson

Yazıcınızın Ağa Bağlanması

Bu bölümde ağ bağlantısı için gereken yazıcı adı, TCP/IP, DNS sunucusu ve proxy sunucunun nasıl ayarlanacağı anlatılmaktadır.
Yazıcınızda LCD panel yoksa, ayarları kontrol panelindeki düğmelerle yapın. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yazıcıyı Kablosuz Ağa Bağlama.

Yazıcı adını ve IP adresi onaylayın veya değiştirin

Yazıcıyı açın.
Not:
Kontrol panelinden ayarları yaparken gücü kapatmayın veya yazıcının fişini çekmeyin.
Bellek kartına erişilirken ağ ayarı yapılınca erişim kesintiye uğrayabilir.
Setup (Ayar) moduna girin.
Network Settings (Ağ Ayarları) seçeneğini belirleyin.
General Network Setup (Genel Ağ Ayarları) seçeneğini belirleyin.
Yazıcı adını onaylayın.
Yazıcı adı, ağda yazıcıya erişmek veya yazıcıyı tanımak için kullanılır.
Not:
Varsayılan ayar "EPSONXXXXXX"tir (X: MAC adresinin son 6 basamağı). Yazıcının adını değiştirmek için metni yeniden yazın.
TCP/IP Adresi ayarlarını gerçekleştirin.
Normalde geniş bant yönlendiricisi veya erişim noktası, yazıcıya otomatik olarak bir IP adresi atar. Bu seçeneği kullanmak için Auto (Otomatik) seçimini yapın.
Not:
Yazıcıya benzersiz bir IP adresi atamak için, Kılavuz (Elle) seçeneğini belirleyip IP Address (IP Adresi), Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) ve Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi) ayarlarını girin.
DNS sunucusunu ayarlayın.
Normalde geniş bant yönlendiricisi veya erişim noktası, yazıcıya otomatik olarak bir DNS sunucu adresi atar. Bu seçeneği kullanmak için Auto (Otomatik) seçimini yapın.
Not:
DNS sunucusu adresini belirtmek için, Kılavuz (Elle) seçeneğini belirleyip Primary DNS Server (Birincil DNS Sunucusu) ve Secondary DNS Server (İkincil DNS Sunucusu) adreslerini girin.
Proxy sunucu adresini ayarlayın.
Do Not Use (Kullanma) seçeneğini belirleyin.
Not:
Proxy sunucuyu kullanmak için, Use (Kul.) seçeneğini belirleyin ve Proxy Server (Proxy Sunucu) adresini ve Port'u (Bağlantı Noktası) girin.

Yazıcıyı kablosuz ağa bağlama

Bu bölümde kablosuz güvenliğinin nasıl ayarlanacağı ve erişim noktasına nasıl bağlanılacağı açıklanmaktadır.
Yazıcı, kablosuz ayarların yapılmasında aşağıdaki yöntemleri destekler.
Kontrol panel kullanarak elle ayarlama
Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi Korumalı Kurulum; WPS) kullanarak otomatik ayar
Erişim noktası, Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi Korumalı Kurulum; WPS) standardını destekliyorsa güvenlik ayarları otomatik olarak yapılabilir.
SecureEasySetup (SES - Güvenlikli Kolay Kurulum) kullanarak otomatik kurulum
Erişim noktası, SecureEasySetup (SES-Güvenlikli Kolay Kurulum) standardını destekliyorsa güvenlik ayarları otomatik olarak yapılabilir.
USB bellek sürücüsü kullanarak Windows Connect Now (Windows Şimdi Bağlan; WCN)
WCN (Windows Connect Now (Windows Şimdi Bağlan))ile, Windows Vista veya Windows XP Service Pack 2 (SP2) üzerinde USB flash sürücü kullanırken kablosuz güvenliği otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
Not:
WLAN kullanırken, güvenliği WEP veya WPA şeklinde ayarlayın. Korumasız ağ ortamında verileriniz başkalarının ele geçirmesine vb. açık olabilir.
Kontrol panelinden ayarları yaparken gücü kapatmayın veya yazıcının fişini çekmeyin. Bu, arızaya neden olabilir.
Bellek kartına erişirken ağ ayarlarını değiştirmeyin.
WLAN ayarı Enable (Etkinl.) iken, yazıcı kablolu bir LAN üzerinde kullanılamaz.

Kontrol panel kullanarak kablosuz ayarlama

Güvenlik ayarlarındaki değişiklikleri onaylamak için aşağıdaki yordamı takip edin.
Erişim noktasının açık ve iletişimin kullanılabilir olduğunu doğrulayın.
Setup (Ayar) moduna girin.
Network Settings (Ağ Ayarları) seçeneğini belirleyin.
Wireless LAN Setup (Kablosuz LAN Ayarı) seçimini yapıp Yes (Evt) seçimini yapın.
Enable (Etkinl.) öğesini seçin.
Manual Wireless LAN Setup (Elle Kablosuz LAN Ayarı) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
Uyarı mesajı ekranı görünürse mesajı kontrol edip Yes (Evt) seçimini yapın.
Infrastructure Mode (Altyapı Modu) seçeneğini belirleyin.
Not:
Yazıcıyı Ad Hoc modda kullanmak için bkz. Ad Hoc modu.
Search SSID (SSID Ara) seçimini yapın.
Not:
SSID'yi elle girmek için Enter SSID (Gir SSID) seçimini yapıp SSID'yi girin.
Bağlanmak istediğiniz SSID'yi (ağ adı) seçin.
Not:
SSID görünmezse, erişim noktasının iletişime açık olup olmadığını kontrol edin.
SSID güvenlik nedeniyle gizliyse, Back (Geri) düğmesine basıp önceki adıma dönün ve SSID'yi elle girin.
Doğru güvenlik yöntemini WEP veya WPA olarak seçin.
WEP anahtarını veya WPA parolasını yazın.
WEP-64 bit (40 bit) veya WEP-128 bit (104 bit) seçiliyse:
WEP anahtarı 5 veya 13 karakter uzunluğundaysa Alphanumeric (Alfasayısal) seçimini yapın.
WEP anahtarı 10 veya 26 karakter uzunluğundaysa Hexadecimal (Onaltılı) seçimini yapın.
WEP anahtarını yazın ve OK düğmesine basın.
WPA-PSK (TKIP) veya WPA-PSK (AES) seçiliyse:
WPA parolasını yazın ve OK düğmesine basın.

WPS Kablosuz otomatik ayarı

Erişim noktası, Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) standardını destekliyorsa güvenlik ayarları otomatik olarak yapılabilir.
Erişim noktasının açık ve iletişimin kullanılabilir olduğunu doğrulayın.
Setup (Ayar) moduna girin.
Network Settings (Ağ Ayarları) seçeneğini belirleyin.
Wireless LAN Setup (Kablosuz LAN Ayarı) seçimini yapıp Yes (Evt) seçimini yapın.
Enable (Etkinl.) öğesini seçin.
WPS Wireless LAN Setup (WPS Kablosuz LAN Ayarı) seçeneğini belirleyin.
Yazıcı push button (basma düğmesi) yöntemini ve PIN kodu yöntemini destekler. Yordam, yöntemlere göre değişiklik gösterir.
Not:
WPS Kablosuz otomatik kurulumunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi zaman alabilir. Ayar tamamlandı mesajı görününceye kadar bekleyin.
Erişim noktası WPS işlevi ve sorun gidermeyle ilgili ayrıntılar için erişim noktasının Kullanım Kılavuzuna bakın.

Push Button modu ayarı

Push Button Mode (Push Button Modu) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
Uyarı mesajı ekranı görünürse mesajı kontrol edip Yes (Evt) seçimini yapın.
Erişim noktası WPS düğmesine (veya karşılık gelen düğmeye) basarak WPS'yi ayarlayın ve OK (Tamam) düğmesine basın.
Not:
WPS düğmesinin yeri için erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) Kullanım Kılavuzuna bakın. Bazı durumlarda bunun fiziksel bir düğme yerine bir yazılım ayarı olacağına lütfen dikkat edin.
Tamamlanma mesajı ekranı görünürse OK (Tamam) düğmesine basın.

PIN Kod modu ayarı

Not:
PIN kodu kayıt yöntemi, erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) göre değişiklik gösterir. Erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) Kullanım Kılavuzuna bakın.
PIN Code Mode (PIN Kod Modu) seçeneğini belirleyin.
Uyarı mesajı ekranı görünürse mesajı kontrol edip Yes (Evt) seçimini yapın.
Erişim noktasında görüntülenen PIN kodunu iki dakika içinde kaydedin ve OK (Tamam) düğmesine basın.
Tamamlanma mesajı ekranı görünürse OK (Tamam) düğmesine basın.

SES Kablosuz otomatik ayarı

Erişim noktanız SecureEasySetup (SES-Güvenlikli Kolay Kurulum) işlevini destekliyorsa güvenlik otomatik olarak ayarlanabilir.
Erişim noktasının açık ve iletişimin kullanılabilir olduğunu doğrulayın.
Setup (Ayar) moduna girin.
Network Settings (Ağ Ayarları) seçeneğini belirleyin.
Wireless LAN Setup (Kablosuz LAN Ayarı) seçeneğini belirleyin ve Yes (Evt) düğmesine basın.
Enable (Etkinl.) öğesini seçin.
SES Wireless LAN Setup (SES Kablosuz LAN Ayarı) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
Uyarı mesajı ekranı görünürse mesajı kontrol edip Yes (Evt) seçimini yapın.
Erişim noktası SES düğmesini (veya karşılık gelen düğmeyi) SES ışığı yanıp sönene kadar basılı tutun ve sonra OK düğmesine basın.
Not:
Erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) bağlı olarak SES'ye özel düğme olmayabilir. SES düğmesi için erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) Kullanım Kılavuzuna bakın.
Tamamlanma mesajı ekranı görünürse OK düğmesine basarak ayarı tamamlayın.
Not:
SES Kablosuz otomatik kurulumunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi zaman alabilir. Ayar tamamlandı mesajı görününceye kadar bekleyin.
SES işlevi ve sorun gidermeyle ilgili ayrıntılar için erişim noktasının Kullanım Kılavuzuna bakın.

Ağ bağlantısını onaylama

Ayarlar tamamlanınca yazıcının ağa bağlandığını doğrulayın.
Setup (Ayar) moduna girin.
Network Settings (Ağ Ayarları) seçeneğini belirleyin.
Confirm Network Settings (Ağ Ayarlarını Onayla) seçeneğini belirleyin.
Bağlantı durumunu onaylayın. Durum sayfası yazdırmak istiyorsanız Start (Başlat) düğmesine basın.