epson

Ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk

Det här avsnittet beskriver hur du ställer in säkerhet för trådlöst nätverk och ansluter till en åtkomstpunkt med hjälp av knapparna på skrivaren. Om skrivaren har en LCD-panel gör du inställningarna med denna. Se Ansluta skrivaren till nätverket för mer information.
Följande inmatningsmetoder för inställningar för trådlöst nätverk stöds av skrivaren.
Automatisk konfigurering med Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Om åtkomstpunkten stöder standarden Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan säkerhetsinställningarna konfigureras automatiskt.
Automatisk inställning med SecureEasySetup (SES)
Om åtkomstpunkten stöder SecureEasySetup (SES), kan säkerhetsinställningarna konfigureras automatiskt.
Anmärkning:
Dra inte ur elsladden och stäng inte av strömmen till skrivaren när du installerar med kontrollpanelen. Driftfel kan uppstå.
När en nätverkskabel är ansluten till skrivaren går det inte att använda skrivaren i ett trådlöst nätverk.

WPS trådlös automatisk inställning

Om åtkomstpunkten stöder standarden Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan säkerhetsinställningarna konfigureras automatiskt.

Inställningsmetod för tryckknappsläge (PBC)

Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen och redo att kommunicera.
Om en nätverkskabel är ansluten till skrivaren kopplar du ur den ur skrivaren.
Anmärkning:
När du kopplar ur nätverksskrivaren blinkar Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) om vartannat. Fortsätt inte med nästa steg förrän Nätverksstatuslampan (orange) tänds eller både Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) släcks.
Tryck på WPS-knappen (eller motsvarande knapp) på åtkomstpunkten för att ställa in WPS.
Anmärkning:
WPS-knappens placering anges i användarhandboken för åtkomstpunkten (den trådlösa routern). Observera att inställningen i vissa fall måste göras i routerns programvara snarare än genom att trycka på en fysisk knapp.
Tryck på WiFi i tre sekunder. Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) blinkar om vartannat.
Om nätverksanslutningen är framgångsrik, blinkar Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) samtidigt. Nätverksstatuslampan (grön) börjar att lysa ihållande efter fem minuter.
Om nätverksanslutningen misslyckas, blinkar bara Nätverksstatuslampan (grön). Tryck på WiFi för att återställa eventuella fel och upprepa därefter proceduren från steg 2.

Installationsmetod för PIN-kodsläge

Anmärkning:
Metoden för att registrera PIN-kod varierar mellan olika åtkomstpunkter (trådlösa routrar). Se användarhandboken för åtkomstpunkten (den trådlösa routern).
Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen och redo att kommunicera.
Om en nätverkskabel är ansluten till skrivaren kopplar du ur den ur skrivaren.
Anmärkning:
När du kopplar ur nätverksskrivaren blinkar Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) om vartannat. Fortsätt inte med nästa steg förrän Nätverksstatuslampan (orange) tänds eller både Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) släcks.
Placera ett vanligt papper i arkmataren.
Tryck på för att skriva ut statussidan och kontrollera att PIN-koden på statussidan är korrekt.
Med WiFi intryckt, trycker du även på i tre sekunder. Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) blinkar samtidigt.
Registrera den PIN-kod som visas på statussidan inom två minuter.
Om nätverksanslutningen är framgångsrik, blinkar Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) samtidigt. Nätverksstatuslampan (grön) börjar att lysa ihållande efter fem minuter.
Om nätverksanslutningen misslyckas, blinkar bara Nätverksstatuslampan (grön). Tryck på WiFi för att återställa eventuella fel och upprepa därefter proceduren från steg 3.

SES trådlös automatisk inställning

Om åtkomstpunkten stöder funktionen SecureEasySetup (SES) eller Wi-Fi Protected Setup tryckknappsläge (WPS (PBC)) kan säkerhetsinställningarna konfigureras automatiskt.
Använd följande procedur för SES och WPS (PBC). Skrivaren ställer in båda automatiskt.
Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen och redo att kommunicera.
Om en nätverkskabel är ansluten till skrivaren kopplar du ur den ur skrivaren.
Anmärkning:
När du kopplar ur nätverksskrivaren blinkar Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) om vartannat. Fortsätt inte med nästa steg förrän Nätverksstatuslampan (orange) tänds eller både Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) släcks.
Tryck på SES-knappen (eller motsvarande knapp) på åtkomstpunkten tills SES-lampan blinkar.
Anmärkning:
Åtkomstpunkten (den trådlösa routern) kanske saknar en särskild SES-knapp. SES-knappens placering anges i användarhandboken för åtkomstpunkten (den trådlösa routern).
Tryck på WiFi i tre sekunder. Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) blinkar om vartannat.
Om nätverksanslutningen är framgångsrik, blinkar Nätverksstatuslampan (orange) och Nätverksstatuslampan (grön) samtidigt. Nätverksstatuslampan (grön) börjar att lysa ihållande efter fem minuter.
Om nätverksanslutningen misslyckas, blinkar bara Nätverksstatuslampan (grön). Tryck på WiFi för att återställa eventuella fel och upprepa därefter proceduren från steg 2.