EPSON

Poziţionarea discului CD/DVD

Urmaţi indicaţiile de mai jos pentru introducerea unui disc CD/DVD în această imprimantă.
Atenţie:
Înainte de a introduce un CD/DVD nu uitaţi să consultaţi următoarea secţiune.
A se vedea Notă pentru tipărirea pe un CD/DVD
Introduceţi discul CD/DVD urmând paşii de mai jos. Dacă introduceţi altfel discul CD/DVD, datele sau imprimanta se pot defecta.
Notă:
Înainte de tipărirea pe un disc CD/DVD, este necesară curăţarea tamburului din interiorul imprimantei prin introducerea şi scoaterea de hârtie format A4. Încărcaţi hârtie normală şi apăsaţi butonul pentru hârtie pentru alimentarea şi ejectarea hârtiei de mai multe ori.
Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.
Atenţie:
Asiguraţi-vă că tava pentru discul CD/DVD este introdusă cu imprimanta pornită. În caz contrar, este posibil ca reglarea automată a poziţiei de tipărire după introducerea tăvii pentru discul CD/DVD să nu fie efectuată.
Deschideţi capacul frontal.
Ridicaţi tava frontală cu ambele mâini şi trageţi-o în afară.
Amplasaţi tava pentru discul CD/DVD conform indicaţiei din figura de mai jos.
Aşezaţi discul CD/DVD pe tava pentru CD/DVD cu suprafaţa de etichetare în sus.
Notă:
Utilizaţi pe rând, un singur CD/DVD.
CD/DVD de 12 cm
Aşezaţi un disc CD/DVD de 12 cm direct pe tava pentru CD/DVD, fără a folosi un adaptor.
CD/DVD de 8 cm
*: adaptor pentru CD/DVD de 8-cm
1. Montaţi adaptorul în tava pentru CD/DVD aşa cum este indicat în figură. Asiguraţi-vă că elementele de fixare rotunde sau unghiulare de pe marginea adaptorului intră fix în locaşurile tăvii.
2. Aşezaţi un disc CD/DVD de 8 cm în adaptor.
Atenţie:
Înainte de poziţionarea discului CD/DVD, asiguraţi-vă că nu există particule sau substanţe străine pe tava pentru CD/DVD, deoarece acestea pot deteriora faţa pentru imprimarea datelor discului CD/DVD.
Asiguraţi-vă că se utilizează tava pentru CD/DVD furnizată împreună cu această imprimantă. Dacă se utilizează o altă tavă pentru discuri CD/DVD, poate exista un spaţiu liber în poziţia de tipărire şi tipărirea poate să nu se realizeze corect.
Când discul CD/DVD este încărcat cu faţa de tipărit în sus, introduceţi uşor tava pentru CD/DVD de-a lungul bazei tăvii frontale până când marcajele de pe tava pentru CD/DVD şi de pe tava frontală coincid. Asiguraţi-vă că fiecare margine a tăvii pentru CDDVD este introdusă în locaşurile tăvii frontale.
Atenţie
Nu introduceţi tava pentru discuri CD/DVD în timpul operaţiunii de imprimare. În caz contrar, este posibilă deteriorarea imprimantei sau murdărirea sau zgârierea suprafeţei discului CD/DVD.
Pentru detalii asupra editării şi tipăririi fişierelor etichete, consultaţi instrucţiunile următoare.