EPSON

Tipărirea pe CD-uri sau DVD-uri

Programul Epson Print CD inclus în pachetul imprimantei vă permite să creaţi etichete pentru discurile CD/DVD. După ce aţi creat un fişier etichetă, puteţi să tipăriţi direct pe un CD/DVD de 12 sau 8 cm.

Notă pentru tipărirea pe un CD/DVD

Păstraţi tava pentru discuri CD/DVD pe o suprafaţă plană. Utilizarea unei tăvi pentru discuri CD/DVD deformate sau deteriorate poate împiedica funcţionarea normală a imprimantei.
Utilizaţi numai discuri CD/DVD care sunt marcate şi pot fi folosite la tipărire, de exemplu „Poate fi tipărit pe suprafaţa etichetei” sau „Poate fi tipărit folosind imprimante cu jet de cerneală”.
Tipăriţi numai pe CD/DVD circular.
Pentru mai multe detalii despre manipularea unui CD/DVD şi pentru indicaţii despre scrierea datelor pe un CD/DVD, consultaţi documentaţia discului CD/DVD.
Un nivel mai scăzut al saturaţiei culorii este folosit pentru a asigura calitatea tipăririi la tipărirea pe un CD/DVD, invers decât în cazul tipăririi pe hârtie specială Epson.
Nu tipăriţi un disc CD/DVD înainte de a scrie datele pe acesta. În caz contrar, amprentele digitale, murdăria sau zgârieturile prezente pe suprafaţă pot cauza erori la inscripţionarea datelor.
Încercaţi să faceţi un test de tipărire pe un CD/DVD suplimentar şi verificaţi suprafaţa tipărită după o zi, în special înainte de a tipări o cantitate mare de discuri CD/DVD.
Înainte de a atinge sau de a utiliza suprafaţa discului CD/DVD, asiguraţi-vă că acestea s-au uscat complet şi departe de lumina solară directă.
În funcţie de tipul discului CD/DVD şi de nivelul de saturaţie al culorii discul poate murdări.
Prezenţa umezelii pe suprafaţa tipăribilă poate cauza întinderea culorilor.
Dacă tava CD/DVD sau compartimentul intern transparent sunt tipărite accidental, ştergeţi imediat cerneala.
Retipărirea pe acelaşi disc CDDVD poate să nu amelioreze calitatea tipăririi.
Dacă tipăriţi pe un CD/DVD folosind un program care nu este compatibil cu tipărirea pe discurile CD/DVD, pot apărea pete pe tava CD/DVD, pe CD sau DVD sau în interiorul imprimantei.
Asiguraţi-vă că discurile CD şi DVD sunt uscate complet înainte de utilizarea acestora sau de atingerea suprafeţei tipărite.
Dacă suprafaţa tipărită este lipicioasă şi după uscare, este posibil ca nivelul de saturare cromatică să fi fost excesiv. În cazul acesta reduceţi nivelul de saturaţie a culorilor în Epson Print CD.
Dacă poziţia de tipărire nu e aliniată corect, reglaţi-o utilizând Epson Print CD.
Dacă cerneala se întinde, reglaţi saturaţia culorilor utilizând Epson Print CD.
Puteţi defini zona de tipărire a discului CD/DVD utilizând Epson Print CD. Definiţi zona de tipărire astfel încât aceasta să corespundă cu zona de tipărire a discului CD/DVD pe care se face tipărirea. În timp ce definiţi parametrii, ţineţi cont de faptul că parametrii definiţi incorect pot duce la pătarea tăvii CD/DVD, a discului CD sau DVD.
Dacă tava este eliminată sau nu este introdusă corect la începerea unei comenzi de tipărire pe CD/DVD, asiguraţi-vă că aţi introdus corespunzător tava.
A se vedea Poziţionarea discului CD/DVD
Dacă tava este eliminată la începerea unei comenzi de tipărire a unui CD/DVD, imprimanta nu este gata de lucru. Aşteptaţi până la afişarea unui mesaj pe ecran care să solicite introducerea tăvii. Apoi reintroduceţi tava şi apăsaţi butonul pentru hârtie .
După terminarea tipăririi pe un CD/DVD, scoateţi tava pentru CD/DVD şi reglaţi tava frontală în poziţia pentru hârtie.
Zona de tipărire a unui disc CD/DVD este prezentată în figurile de mai jos.
CD/DVD de 12 cm
CD/DVD de 8 cm
A
18 mm
B
120 mm
C
80 mm
Notă:
Dacă tipăriţi în următoarele zone ale discului, discul sau tava CD/DVD se pot păta cu cerneală.
Zonă hub interioară
18 – 42 mm
Zona periferică exterioară
117–120 mm (CD/DVD de 12 cm), 77–80 mm (CD/DVD de 8 cm)

Poziţionarea discului CD/DVD

Consultaţi secţiunea de mai jos pentru detalii privind poziţionarea discului CD/DVD.

Accesare Epson Print CD

Consultaţi secţiunea următoare pentru detalii privind pornirea aplicaţiei Epson Print CD.
Notă:
Pentru a afla cum să utilizaţi Epson Print CD, consultaţi meniul Help.

Tipărirea pe un disc CD/DVD în Windows

Epson Print CD vă permite să tipăriţi imagini pe CD/DVD. În instrucţiunile de mai jos este prezentat modul în care puteţi tipări pe un CD/DVD utilizând Epson Print CD.
Notă:
Este posibilă tipărirea unui singur disc CD sau DVD odată. Dacă valoarea definită pentru parametrul Copies este 2 sau mai mare, scoateţi fiecare CD sau DVD din tavă după ce a fost tipărit şi apoi aşezaţi următorul CD sau DVD pe tavă. Apăsaţi pe  butonul hârtie pentru reluarea tipăririi.
A se vedea Poziţionarea discului CD/DVD

Efectuarea setărilor de bază

Faceţi clic pe Print din meniul File. Apare caseta de dialog Print.
Verificaţi dacă imprimanta este selectată în setările Printer.
Selectaţi CD/DVD la parametru Media Type (Tip media).
Selectaţi None ca setare Print Confirmation Pattern, iar apoi daţi clic pe Print.

Efectuarea setărilor avansate

Puteţi efectua setări mai complexe utilizând driverul imprimantei.
Faceţi clic pe Print din meniul File. Apare caseta de dialog Print.
Faceţi clic pe butonul Manual Print.
Verificaţi dacă imprimanta este apare în secţiunea Name (Nume).
Selectaţi A4 ca setare Size (Dimensiuni).
Selectaţi CD/DVD ca setare Source (Sursă).
Selectaţi Portrait (Portret) ca setare Orientation (Orientare).
Faceţi clic pe Properties (Proprietăţi) pentru a accesa driverul imprimantei.
Selectaţi CD/DVD ca setare Type (Tip).
Reglaţi celelalte setări pentru satisfacerea cerinţelor individuale.
Faceţi clic pe OK pentru a închide driverul imprimantei.
Pentru a tipărire faceţi clic pe OK.

Tipărirea pe un CD/DVD folosind un program cumpărat

La tipărirea pe un CD/DVD folosind un program cumpărat care suportă tipărirea pe CD/DVD, trebuie să definiţi următorii parametrii.
Size (Format)
A4
Orientation (Orientare)
Portrait (Portret)
Sursă (Windows)
CD/DVD
Type (Tip)
CD/DVD
Tip tavă*
Tavă Epson tip 2 **
* Trebuie să fie specificată în funcţie de program.
** Denumirea diferă în funcţie de program.