Home
Strona główna
Przewodnik użytkownika

Niniejszy Przewodnik użytkownika oprogramowania stanowi ekranową instrukcję korzystania z drukarki Epson Stylus Photo R360/390 Series. Klikając łącza na tym ekranie, można uzyskać informacje na następujące tematy.

Wprowadzenie do sterownika i oprogramowania dostarczanego z drukarką.
Instrukcje dotyczące ładowania papieru i wyboru rodzaju papieru.
Instrukcje dotyczące wszystkich typów drukowania.
Sposób sprawdzania stanu pojemnika z tuszem i wymiany pojemników.
Instrukcje dotyczące konserwacji, czyszczenia i transportowania drukarki.
Sposób korzystania z funkcji specjalnych drukarki.
Rozwiązania problemów, które mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia.
Informacje szczegółowe dotyczące funkcji i parametrów drukarki.
Informacje dotyczące korzystania z drukarki bez podłączania jej do komputera można znaleźć w Przewodniku użytkownika dotyczącym użytkowania urządzenia bez komputera.

Bezpieczeństwo
Prawa autorskie i znaki towarowe
Wersje systemu operacyjnego