epson

Konfigurere skriveren og skanneren med WSD (for Windows Vista)

Skriveren er tilpasset Windows Vista Web Services on Devices (WSD). Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer en nettverkstilkoblet skriver med WSD.
Merk:
Vil du installere skriveren/skanneren med WSD, må datamaskinen og skriveren være tilkoblet nettverket.
Bekreft at skriveren er påslått.
Klikk Start og deretter Network (Nettverk).
Høyreklikk på skriverikonet og klikk deretter Install (Installer).
Klikk Continue (Fortsett) i dialogboksen User Account Control (Brukerkontokontroll).
Merk:
Ikonet viser navnet på nettverksskriveren (for eksempel EPSONXXXXXX). Du kan bekrefte skrivernavnet på skriverens kontrollpanel eller statusarket for nettverket. For detaljer om hvordan du bekrefter på kontrollpanelet eller skriver ut et nettverksstatusark, se Koble skriveren til nettverket.
Hvis Uninstall (Avinstaller) kommer opp istedenfor Install (Installer), klikk Uninstall (Avinstaller) én gang og prøv på nytt.
Klikk Your devices are ready to use (Enheter er klare til bruk).
Sjekk skjermen til høyre og klikk Close (Lukk).
Klikk Start, Control Panel (Kontrollpanel) og deretter Printers (Skrivere).
Kontroller at det er lagt til et ikon med navnet på nettverksskriveren (for eksempel EPSONXXXXXX).
Vil du skrive ut med WSD, velger du skriveren etter navnet på nettverksskriveren.
Merk:
For å bruke skannerfunksjonen med WSD, bruk Windows Fax and Scan (Windows Faksing og skanning) eller Paint i Windows Vista.
Skannernavnet som velges med Windows Fax and Scan (Windows Faksing og skanning) eller Paint i Windows Vista, er det samme som navnet på nettverksskriveren. Du kan bekrefte skrivernavnet på skriverens kontrollpanel eller statusarket for nettverket.
Se i Brukerhåndboken som fulgte med programvaren, for skanningsprosedyren ved kommersielt tilgjengelig programvare.