epson

Koble skriveren til et trådløst nettverk

Dette avsnittet forklarer hvordan du konfigurerer trådløs sikkerhet og kobler til tilgangspunktet med knappene på skriveren. Hvis skriveren har LCD-panel, foretar du innstillingene med LCD-panelet. For detaljer, se Koble skriveren til nettverket.
Skriveren støtter metodene nedenfor for hvordan du foretar trådløse innstillinger.
Automatisk installasjon med Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Hvis tilgangspunktet støtter standarden for Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan sikkerhetsinnstillingene foretas automatisk.
Automatisk oppsett med SecureEasySetup (SES)
Hvis tilgangspunktet støtter SecureEasySetup (SES), kan sikkerhetsinnstillingene foretas automatisk.
Merk:
Ikke slå av skriveren eller trekk ut kontakten mens du foretar innstillinger med knappene på kontrollpanelet. Dette kan forårsake funksjonsfeil.
Hvis skriveren tilkobles med en LAN-kabel, kan ikke skriveren brukes på et trådløst LAN.

Automatisk oppsett av WPS trådløst

Hvis tilgangspunktet støtter standarden for Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan sikkerhetsinnstillingene foretas automatisk.

Angi prosedyre for trykknapp-modus (PBC)

Bekreft at tilgangspunktet er slått på og kommunikasjon er tilgjengelig.
Hvis LAN-kabelen er koblet til skriveren, trekker du den ut av skriveren.
Merk:
Når du trekker ut LAN-kabelen, vil Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) blinke vekselvis. Ikke gå videre til neste trinn før Lys for nettverksstatus (oransje) tennes eller både Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) slukkes.
Trykk og hold nede tilgangspunktets WPS-knapp (eller tilsvarende knapp) for å stille inn WPS.
Merk:
Vil du vite hvor du finner WPS-knappen, kan du se i Brukerhåndboken for tilgangspunktet (den trådløse ruteren). Husk at i noen tilfeller vil dette være en programvareinnstilling for ruteren, og ikke en fysisk knapp.
Trykk WiFi i tre sekunder. Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) blinker vekselvis.
Hvis tilkoblingen til nettverket er vellykket, vil Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) blinke samtidig. Lys for nettverksstatus (grønt) tennes etter fem minutter.
Hvis tilkoblingen til nettverket er mislykket, vil kun Lys for nettverksstatus (grønt) blinke. Trykk WiFi for å fjerne feilmeldinger, og gjenta fremgangsmåten fra trinn 2.

Oppsett for PIN-kodemodus

Merk:
Registreringsmetoden for PIN-kode varierer avhengig av tilgangspunktet (den trådløse ruteren). Se i Brukerhåndboken for tilgangspunktet (den trådløse ruteren).
Bekreft at tilgangspunktet er slått på og kommunikasjon er tilgjengelig.
Hvis LAN-kabelen er koblet til skriveren, trekker du den ut av skriveren.
Merk:
Når du trekker ut LAN-kabelen, vil Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) blinke vekselvis. Ikke gå videre til neste trinn før Lys for nettverksstatus (oransje) tennes eller både Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) slukkes.
Legg et vanlig ark i arkmateren.
Trykk for å skrive ut statusarket, og bekreft deretter PIN-koden på statusarket.
Samtidig som du trykker WiFi, skal du også trykke i tre sekunder. Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) blinker samtidig.
Registrer den viste PIN-koden på statusarket ved tilgangspunktet innen to minutter.
Hvis tilkoblingen til nettverket er vellykket, vil Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) blinke samtidig. Lys for nettverksstatus (grønt) tennes etter fem minutter.
Hvis tilkoblingen til nettverket er mislykket, vil kun Lys for nettverksstatus (grønt) blinke. Trykk WiFi for å fjerne feilmeldinger, og gjenta fremgangsmåten fra trinn 3.

Automatisk oppsett av SES trådløst

Hvis tilgangspunktet støtter funksjonen SecureEasySetup (SES) eller Wi-Fi Protected Setup trykknapp-modus (WPS (PBC)), kan sikkerheten angis automatisk.
Bruk fremgangsmåten nedenfor for SES og WPS (PBC). Skriveren angir begge automatisk.
Bekreft at tilgangspunktet er slått på og kommunikasjon er tilgjengelig.
Hvis LAN-kabelen er koblet til skriveren, trekker du den ut av skriveren.
Merk:
Når du trekker ut LAN-kabelen, vil Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) blinke vekselvis. Ikke gå videre til neste trinn før Lys for nettverksstatus (oransje) tennes eller både Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) slukkes.
Trykk og hold nede tilgangspunktets SES-knapp (eller tilsvarende knapp) til SES-lampen blinker.
Merk:
Det er ikke sikkert at det finnes en spesifikk SES-knapp, for dette avhenger av tilgangspunktet (den trådløse ruteren). Vil du vite hvor du finner SES-knappen, kan du se i Brukerhåndboken for tilgangspunktet (den trådløse ruteren).
Trykk WiFi i tre sekunder. Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) blinker vekselvis.
Hvis tilkoblingen til nettverket er vellykket, vil Lys for nettverksstatus (oransje) og Lys for nettverksstatus (grønt) blinke samtidig. Lys for nettverksstatus (grønt) tennes etter fem minutter.
Hvis tilkoblingen til nettverket er mislykket, vil kun Lys for nettverksstatus (grønt) blinke. Trykk WiFi for å fjerne feilmeldinger, og gjenta fremgangsmåten fra trinn 2.