Veiligheidsvoorschriften

De printer installeren
Een plaats kiezen voor de printer
De printer gebruiken
Bij het hanteren van de cartridges
Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Opmerkingen

Lees alle instructies in dit gedeelte goed door voordat u de printer in gebruik neemt. Neem ook alle waarschuwingen en voorschriften die op de printer zelf staan in acht.

De printer installeren

Houd bij de installatie van de printer rekening met het volgende:

 • De openingen in de printerbehuizing mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt.

 • Gebruik alleen de netspanning die staat vermeld op het etiket op de printer.

 • Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit apparaat is geleverd. Gebruik van een ander snoer kan leiden tot brand of elektrische schokken.

 • Het netsnoer van dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met dit product. Gebruik met andere apparatuur kan leiden tot brand of elektrische schokken.

 • Zorg ervoor dat het netsnoer voldoet aan de relevante plaatselijke veiligheidsnormen.

 • Gebruik geen stopcontacten in dezelfde groep als fotokopieerapparaten, airconditioners of andere apparaten die regelmatig worden in- en uitgeschakeld.

 • Gebruik geen stopcontacten die met een wandschakelaar of een automatische timer kunnen worden in- en uitgeschakeld.

 • Plaats het hele computersysteem uit de buurt van apparaten die elektromagnetische storingen kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of basisstations van draagbare telefoons.

 • Gebruik geen beschadigd of gerafeld netsnoer.

 • Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact niet hoger is dan de maximumwaarde die is toegestaan voor het stopcontact.

 • Probeer de printer niet zelf te repareren.

 • Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudstechnicus:

Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen, als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt.

 • Als u de printer in Duitsland gebruikt, moet u rekening houden met het volgende: de installatie van het gebouw moet beschikken over een stroomonderbreker van 10/16 A om de printer te beschermen tegen kortsluiting en stroompieken.

Note for German-speaking users:
Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10 A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist.

Een plaats kiezen voor de printer

Houd bij het kiezen van een plaats voor de printer rekening met het volgende:

 • Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die groter is dan de printer zelf. Laat als u de printer bij een muur plaatst meer dan 10 cm vrij tussen de achterkant van de printer en de muur. De printer werkt niet goed als hij scheef staat.

 • Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden. Anders kan er inkt uit de cartridges lekken.

 • Zorg ervoor dat aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor het papier dat uit de printer komt.

 • Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen of vochtige plaatsen. Houd de printer ook uit de buurt van direct zonlicht, sterk licht of warmtebronnen.

 • Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken en trillingen, of waar het stoffig is.

 • Laat rondom de printer voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie.

 • Zet de printer in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.

Note for French-speaking users:
Placez l'imprimante près d'une prise de contacte où la fiche peut être débranchée facilement.

De printer gebruiken

Houd bij het gebruik van de printer rekening met het volgende:

 • Steek geen voorwerpen door de openingen in de printer.

 • Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen op de printer morst.

 • Steek uw hand niet in de printer en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken.

 • Verplaats de printkop niet met de hand. Hierdoor kan de printer worden beschadigd.

 • Zet de printer altijd uit met de aan-uitknop . Wanneer u op deze knop drukt, knippert het aan-uitlampje . Verwijder de stekker niet uit het stopcontact en sluit de stroom naar het stopcontact niet af zolang het aan-uitlampje knippert.

 • Controleer voordat u de printer vervoert of de printkop zich in de uitgangspositie bevindt (uiterst rechts) en de cartridges aanwezig zijn.

 • Laat de cartridges zitten. Als u de cartridges verwijdert, kan de printkop indrogen, waardoor afdrukken niet meer mogelijk is.

Bij het hanteren van de cartridges

Houd bij het hanteren van de cartridges rekening met het volgende:

 • Houd cartridges buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat kinderen niet uit de cartridges drinken of op een andere wijze in aanraking komen met de cartridges.

 • Schud nieuwe cartridges vier- of vijfmaal voordat u de beschermende verpakking opent.

 • Schud de cartridges niet na het openen van de verpakking. Dit kan lekken veroorzaken.

 • Wees voorzichtig met gebruikte cartridges. Er kan inkt rond de inkttoevoer kleven. Als u inkt op uw huid krijgt, was de plek dan grondig met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.

 • De beschermstrook op de cartridge mag niet worden verwijderd of gescheurd, omdat de cartridge anders gaat lekken.

 • Installeer een cartridge meteen nadat u deze uit de verpakking hebt genomen. Als u een cartridge langere tijd buiten de verpakking bewaart en dan pas gebruikt, is normaal afdrukken misschien niet meer mogelijk.

 • Gebruik geen cartridge waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking is verstreken. Anders kan het resultaat sterk tegenvallen. U krijgt de beste resultaten als u de cartridges verbruikt binnen zes maanden na installatie.

 • Haal cartridges niet uit elkaar en probeer ze niet opnieuw te vullen. Hierdoor kan de printkop beschadigd raken.

 • Laat cartridges voor gebruik ten minste drie uur op kamertemperatuur komen.

 • Bewaar cartridges op een koele, donkere plaats.

 • Raak de groene chip achter op de cartridge niet aan. Dit kan de normale werking schaden.

 • De chip op deze cartridge bevat gegevens over de cartridge, zoals de hoeveelheid inkt die de cartridge nog bevat. Hierdoor kunt u de cartridge probleemloos verwijderen en opnieuw installeren. Telkens wanneer u een cartridge installeert wordt er echter wel een kleine hoeveelheid inkt verbruikt omdat de printer automatisch een controle van de spuitkanaaltjes uitvoert.

 • Als u een cartridge verwijdert voor later gebruik, dient u de inkttoevoer te beschermen tegen vuil en stof. Bewaar de cartridge in dezelfde omgeving als de printer. Een ventieltje in de inkttoevoer maakt een deksel of stop overbodig, maar de inkt kan wel vlekken geven op voorwerpen die tegen dit deel van de cartridge komen. Raak de inkttoevoer of het gebied eromheen niet aan.

 • Bewaar cartridges met het label naar boven. Bewaar cartridges nooit ondersteboven.

ENERGY STAR®

Als ENERGY STAR®-partner heeft Epson bepaald dat dit product voldoet aan de richtlijnen voor efficiënt energiegebruik conform de ENERGY STAR®-normen.

Het International ENERGY STAR® Office Equipment Program is een vrijwillige samenwerking tussen fabrikanten van computer- en kantoorapparatuur ter bevordering van de ontwikkeling van energiebesparende computers, beeldschermen, printers, faxapparaten, kopieerapparaten, scanners en multifunctionele apparaten om zo de luchtvervuiling door stroomopwekking terug te dringen. De gebruikte normen en logo's zijn voor alle deelnemende landen gelijk.

Waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Opmerkingen

Waarschuwingen
moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen
worden aangegeven met "Let op"; u moet ze naleven om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerkingen
bevatten belangrijke informatie en nuttige tips voor het gebruik van uw printer.