EPSON

Dubbelzijdig afdrukken

Als u automatisch 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) wilt gebruiken, hebt u de automatische duplex-eenheid nodig.
De automatische duplex-eenheid wordt achter op de printer bevestigd.
Zie De automatische duplex-eenheid configureren om de automatische duplex-eenheid te configureren.
Windows:
2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) kan op vier manieren worden gebruikt: automatisch of handmatig standaard en automatisch of handmatig om een gevouwen boekje te maken.
Mac OS X:
Mac OS X ondersteunt alleen automatisch standaard 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken).
2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) is uitsluitend mogelijk met de volgende papiersoorten en formaten.
Papier
Formaat
Normaal papier
Letter, A4, B5
Epson Premium Ink Jet Plain Paper (Gewoon inkjetpapier Premium)
A4
Epson Bright White Ink Jet Paper (Inkjetpapier helderwit)
Opmerking:
Deze functie kan niet worden gebruikt in combinatie met randloos afdrukken.
Handmatig 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) is niet beschikbaar wanneer de printer wordt gebruikt via een netwerk of als gedeelde printer.
Afhankelijk van het papier kunnen stapels van maximaal 30 vellen in de papiercassette worden geplaatst voor het handmatig 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken). Zie de volgende instructies om te bepalen welke lade u moet gebruiken.
Zie De lade en laadcapaciteit bepalen
Gebruik alleen papier dat geschikt is voor 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken). Anders kan het resultaat sterk tegenvallen.
Afhankelijk van het papier en de hoeveelheid inkt die wordt gebruikt om tekst en afbeeldingen af te drukken, kan de inkt vlekken veroorzaken op de andere zijde van het papier.
Bij 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) kunnen vlekken op het papier ontstaan.
Opmerking voor Windows-gebruikers:
Wanneer automatisch 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) wordt gebruikt, kan dit langzaam gaan. Dit hangt af van de combinatie van opties die is geselecteerd bij Select Document Type (Documenttype selecteren) in het venster Print Density Adjustment (Afdrukdichtheid aanpassen) en bij Paper & Quality Options (Papier & Kwaliteitopties) in het venster Advanced (Geavanceerd).
Opmerking voor Mac OS X:
Wanneer automatisch 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) wordt gebruikt, kan dit langzaam gaan. Dit hangt af van de combinatie van opties die is geselecteerd bij Select Document Type (Documenttype selecteren) in het venster 2-sided Printing Settings (Instellingen dubbelzijdig afdrukken) en bij Print Quality (Afdrukkwaliteit) in de Print Settings (Printerinstellingen).

Automatisch standaard Dubbelzijdig afdrukken

Automatisch standaard 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) houdt in dat automatisch op beide kanten van het papier wordt afdrukt met de automatische duplex-eenheid.
Opmerking:
Als de inkt bijna op is tijdens het automatisch 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken), stopt de printer met afdrukken en dient de inkt te worden vervangen. Als u de inktcartridge hebt vervangen, hervat de printer het afdrukken. Het kan echter zijn dat enkele gedeelten niet worden afgedrukt. Druk de missende gedeelten in dat geval opnieuw af.

Printerinstellingen voor Windows

Open de printerinstellingen.
Klik op het tabblad Maintenance (Hulpprogramma's) en selecteer Printer and Option Information (Printer- en optie-informatie).
Controleer of het selectievakje Auto Duplexer Installed (Automatische duplexer geïnstalleerd) is ingeschakeld en klik op OK.
Klik op het tabblad Main (Hoofdgroep) en selecteer een van de volgende instellingen bij Quality Option (Kwaliteitoptie):
Draft (Concept) voor snelle afdrukken met een lagere afdrukkwaliteit
Text (Tekst) voor pagina's met uitsluitend tekst
Text & Image (Tekst & Afbeelding) voor pagina's met tekst en afbeeldingen in een hogere kwaliteit
Photo (Foto) voor een goede kwaliteit en snelheid
Best Photo (Beste foto) voor de beste afdrukkwaliteit
Selecteer Front Tray (Voorste lade) bij Source (Bron).
Selecteer plain papers (Gewoon papier) als instelling voor Type.
Selecteer A4 210 x 297 mm, Letter 8 1/2 x 11 in of B5 182 x 257 mm als instelling voor Size (Formaat).
Selecteer Portrait (Staand) (verticaal) of Landscape (Liggend) (horizontaal) om de afdrukstand van het document op het papier op te geven.
Klik op het tabblad Page Layout (Paginalay-out) en selecteer Auto bij 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken).
Klik op Settings (Instellingen) om het dialoogvenster Settings (Instellingen) te openen.
Geef op langs welke rand het papier moet worden gebonden. U kunt kiezen uit Left (Links), Top (Boven) en Right (Rechts).
Kies cm of inch bij Unit (Eenheden). Geef vervolgens de breedte van de rugmarge op. U kunt een breedte invoeren van 0,3 cm tot 3,0 cm of van 0,12 inch tot 1,18 inch.
Opmerking:
De werkelijke rugmarge kan afwijken van de opgegeven instellingen. Dit hangt af van de toepassing waarmee u werkt. Probeer daarom eerst een paar vellen uit om te zien wat het resultaat zal zijn, voordat u de volledige afdruktaak afdrukt.
Klik op OK om terug te keren naar het venster Page Layout (Paginalay-out).
Klik op de knop Adjust Print Density (Afdrukdichtheid aanpassen) om het venster Print Density Adjustment (Afdrukdichtheid aanpassen) te openen.
Selecteer een van de opties bij Select Document Type (Documenttype selecteren). Print Density (Afdrukdichtheid) en Increased Ink Drying Time (Langere droogtijd) worden hiermee automatisch aangepast.
Opmerking:
Als u gegevens met een hoge dichtheid afdrukt, zoals foto's of grafische afbeeldingen, raden wij u aan de instellingen op te geven in het venster Print Density Adjustment (Afdrukdichtheid aanpassen).
Klik op OK om terug te keren naar het venster Page Layout (Paginalay-out).
Controleer of alle instellingen juist zijn en klik op OK.
Leg papier in de papiercassette en geef uw toepassing de opdracht om af te drukken.

Printerinstellingen voor Mac OS X 10.5 of 10.6

Open het dialoogvenster Epson Printer Utility 4.
Klik op de knop Printer and Option Information (Printer- en optie-informatie).
Controleer of Duplexer Installed (Duplexer geïnstalleerd) wordt weergegeven in het gedeelte 2-sided Printing Information (Informatie over dubbelzijdig afdrukken) en klik op OK.
Sluit het dialoogvenster Epson Printer Utility 4.
Open het dialoogvenster Print (Afdrukken).
Klik op de knop  om dit dialoogvenster uit te breiden.
Selecteer de printer die u gebruikt bij Printer en geef de gewenste instellingen op.
Opmerking:
Afhankelijk van de toepassing kunt u bepaalde items in dit dialoogvenster mogelijk niet selecteren. Kies in dat geval Page Setup (Pagina-instelling) in het menu File (Archief) van uw toepassing en geef de gewenste instellingen op.
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in het venstermenu.
Selecteer plain papers (Gewoon papier) bij Media Type (Afdrukmateriaal) en selecteer de gewenste instellingen bij Color (Kleur) en Mode (Modus). Zie de online-Help voor meer informatie over Print Settings (Printerinstellingen).
Selecteer 2-sided Printing Settings (Instellingen dubbelzijdig afdrukken) in het venstermenu.
Schakel het selectievakje 2-sided Printing (Dubbelzijdig afdrukken) in.
Selecteer de instelling voor Binding edge (Bindkant).
Selecteer een van de opties bij Select Document Type (Documenttype selecteren). Print Density (Afdrukdichtheid) en Increased Ink Drying Time (Langere droogtijd) onder Adjustments (Aanpassingen) worden hiermee automatisch aangepast.
Opmerking:
Als u gegevens met een hoge dichtheid afdrukt, zoals foto's of grafische afbeeldingen, raden wij u aan de instellingen handmatig aan te passen.
Plaats papier in de papiercassette en klik op Print (Afdrukken).

Printerinstellingen voor Mac OS X 10.4

Open het dialoogvenster Epson Printer Utility 4.
Klik op de knop Printer and Option Information (Printer- en optie-informatie).
Controleer of Duplexer Installed (Duplexer geïnstalleerd) wordt weergegeven in het gedeelte 2-sided Printing Information (Informatie over dubbelzijdig afdrukken) en klik op OK.
Sluit het dialoogvenster Epson Printer Utility 4.
Open het dialoogvenster Page Setup (Pagina-instelling).
Selecteer de printer die u gebruikt bij Format for (Stel in voor).
Selecteer A4, Letter of B5 als instelling voor Paper Size (Papierformaat).
Selecteer de juiste instelling bij Orientation (Afdrukstand) en klikt op OK om het dialoogvenster Page Setup (Pagina-instelling) te sluiten.
Open het dialoogvenster Print (Afdrukken).
Selecteer Print Settings (Printerinstellingen) in het venstermenu.
Selecteer plain papers (Gewoon papier) bij Media Type (Afdrukmateriaal) en selecteer de gewenste instellingen bij Color (Kleur) en Mode (Modus). Zie de online-Help voor meer informatie over Print Settings (Printerinstellingen).
Selecteer 2-sided Printing Settings (Instellingen dubbelzijdig afdrukken) in het venstermenu.
Schakel het selectievakje 2-sided Printing (Dubbelzijdig afdrukken) in.
Selecteer de instelling voor Binding edge (Bindkant).
Selecteer een van de opties bij Select Document Type (Documenttype selecteren). Print Density (Afdrukdichtheid) en Increased Ink Drying Time (Langere droogtijd) onder Adjustments (Aanpassingen) worden hiermee automatisch aangepast.
Opmerking:
Als u gegevens met een hoge dichtheid afdrukt, zoals foto's of grafische afbeeldingen, raden wij u aan de instellingen handmatig aan te passen.
Plaats papier in de papiercassette en klik op Print (Afdrukken).

Automatisch een gevouwen boekje dubbelzijdig afdrukken (alleen Windows)

Automatisch een gevouwen boekje maken met 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) houdt in dat u automatisch een boekje met één vouw maakt met de automatische duplex-eenheid.
Side Binding (Aan zijkant binden)
Center Binding (In midden binden)
: Bindkant
Opmerking:
Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.
Als de inkt bijna op is tijdens het automatisch 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken), stopt de printer met afdrukken en dient de inkt te worden vervangen. Als u de inktcartridge hebt vervangen, hervat de printer het afdrukken. Het kan echter zijn dat enkele gedeelten niet worden afgedrukt. Druk de missende gedeelten in dat geval opnieuw af.

Printerinstellingen

Open de printerinstellingen.
Klik op het tabblad Maintenance (Hulpprogramma's) en selecteer Printer and Option Information (Printer- en optie-informatie).
Controleer of het selectievakje Auto Duplexer Installed (Automatische duplexer geïnstalleerd) is ingeschakeld en klik op OK.
Klik op het tabblad Main (Hoofdgroep) en selecteer een van de volgende instellingen bij Quality Option (Kwaliteitoptie):
Draft (Concept) voor snelle afdrukken met een lagere afdrukkwaliteit
Text (Tekst) voor pagina's met uitsluitend tekst
Text & Image (Tekst & Afbeelding) voor pagina's met tekst en afbeeldingen in een hogere kwaliteit
Photo (Foto) voor een goede kwaliteit en snelheid
Best Photo (Beste foto) voor de beste afdrukkwaliteit
Selecteer Front Tray (Voorste lade) bij Source (Bron).
Selecteer plain papers (Gewoon papier) als instelling voor Type.
Selecteer A4 210 x 297 mm, Letter 8 1/2 x 11 in of B5 182 x 257 mm als instelling voor Size (Formaat).
Selecteer Portrait (Staand) (verticaal) of Landscape (Liggend) (horizontaal) om de afdrukstand van het document op het papier op te geven.
Klik op het tabblad Page Layout (Paginalay-out) en selecteer Auto bij 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken). Schakel vervolgens het selectievakje Folded Booklet (Gevouwen boekje) in.
Klik op Settings (Instellingen) om het dialoogvenster Settings (Instellingen) te openen.
Geef de rand aan waar het papier wordt gebonden. U kunt kiezen uit Left (Links), Top (Boven) en Right (Rechts).
Opmerking:
Wanneer Portrait (Staand) is geselecteerd als Orientation (Afdrukstand), kunt u kiezen uit de bindposities Left (Links) en Right (Rechts). Top (Boven) kan worden gebruikt wanneer Landscape (Liggend) is geselecteerd bij Orientation (Afdrukstand).
Kies cm of inch bij Unit (Eenheden). Geef de breedte van de rugmarge op.
Portrait (Staand)
Landscape (Liggend)
* : Vouwrand
** : Marge
U kunt een breedte invoeren van 0,3 cm tot 3,0 cm of van 0,12 inch tot 1,18 inch. De opgegeven breedte wordt gebruikt voor beide zijden van de vouw. Als u bijvoorbeeld 1 cm opgeeft, wordt in werkelijkheid een marge van 2 cm gebruikt (1 cm aan beide zijden van de vouw).
Kies Center Binding (In midden binden) of Side Binding (Aan zijkant binden) als instelling voor Booklet Option (Boekje).
Klik op OK om terug te keren naar het venster Page Layout (Paginalay-out).
Klik op de knop Adjust Print Density (Afdrukdichtheid aanpassen) om het venster Print Density Adjustment (Afdrukdichtheid aanpassen) te openen.
Selecteer een van de opties bij Select Document Type (Documenttype selecteren). Print Density (Afdrukdichtheid) en Increased Ink Drying Time (Langere droogtijd) worden hiermee automatisch aangepast.
Opmerking:
Als u gegevens met een hoge dichtheid afdrukt, zoals foto's of grafische afbeeldingen, raden wij u aan de instellingen op te geven in het venster Print Density Adjustment (Afdrukdichtheid aanpassen).
Klik op OK om terug te keren naar het venster Page Layout (Paginalay-out).
Controleer of alle instellingen juist zijn en klik op OK.
Leg papier in de papiercassette en geef uw toepassing de opdracht om af te drukken.

Handmatig standaard Dubbelzijdig afdrukken (alleen Windows)

Met de standaardinstelling voor handmatig 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken) kunt u de even pagina's eerst afdrukken. Wanneer deze pagina's zijn afgedrukt, legt u ze opnieuw in de printer zodat de oneven pagina's kunnen worden afgedrukt op de andere zijde van het papier.
Opmerking:
Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.

Printerinstellingen

Voer de volgende stappen uit om de oneven pagina's op de ene kant van het vel af te drukken en de even pagina's op de andere kant.
Open de printerinstellingen.
Klik op het tabblad Main (Hoofdgroep) en selecteer een van de volgende instellingen bij Quality Option (Kwaliteitoptie):
Draft (Concept) voor snelle afdrukken met een lagere afdrukkwaliteit
Text (Tekst) voor pagina's met uitsluitend tekst
Text & Image (Tekst & Afbeelding) voor pagina's met tekst en afbeeldingen met een hogere kwaliteit
Photo (Foto) voor een goede kwaliteit en snelheid
Best Photo (Beste foto) voor de beste afdrukkwaliteit
Selecteer Front Tray (Voorste lade) bij Source (Bron).
Selecteer de gewenste instelling voor Type.
Selecteer de gewenste instelling voor Size (Formaat).
Selecteer Portrait (Staand) (verticaal) of Landscape (Liggend) (horizontaal) om de afdrukstand van het document op het papier op te geven.
Klik op het tabblad Page Layout (Paginalay-out) en selecteer Manual (Manueel) bij 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken).
Klik op Settings (Instellingen) om het dialoogvenster Settings (Instellingen) te openen.
Geef de rand aan waar het papier wordt gebonden. U kunt kiezen uit Left (Links), Top (Boven) en Right (Rechts).
Kies cm of inch bij Unit (Eenheden). Geef vervolgens de breedte van de rugmarge op. U kunt een breedte invoeren van 0,3 cm tot 3,0 cm of van 0,12 inch tot 1,18 inch.
Opmerking:
De werkelijke rugmarge kan afwijken van de opgegeven instellingen. Dit hangt af van de toepassing waarmee u werkt. Probeer daarom eerst een paar vellen uit om te zien wat het resultaat zal zijn, voordat u de volledige afdruktaak afdrukt.
Klik op OK om terug te keren naar het venster Page Layout (Paginalay-out). Klik op OK om de instellingen op te slaan.
Leg papier in de papiercassette en geef uw toepassing de opdracht om af te drukken. Terwijl de even pagina's worden afgedrukt, ziet u instructies voor het genereren van de oneven pagina's.
Volg de instructies op het scherm om het papier opnieuw in de printer te leggen.
Opmerking:
Door de hoeveelheid inkt die wordt gebruikt, kan het papier tijdens het afdrukken gaan krullen. Als dit gebeurt, moet u de vellen een beetje in de omgekeerde richting voorkrullen voordat u ze opnieuw in het apparaat legt.
Maak de stapel weer mooi recht door het papier met de rand op een harde, vlakke ondergrond te tikken voordat u de stapel opnieuw in het apparaat legt.
Volg de instructies wanneer u de afdrukken opnieuw in de printer legt. Anders kan het papier vastlopen of kan de rugmarge verkeerd uitvallen.
Raadpleeg het hierna genoemde gedeelte wanneer het papier vastloopt.
Zie Vastgelopen papier
Wanneer het papier opnieuw in het apparaat ligt, klikt u op Resume (Hervatten) om de oneven pagina's af te drukken.

Handmatig een gevouwen boekje dubbelzijdig afdrukken (alleen Windows)

U kunt handmatig een gevouwen boekje maken met 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken), zodat u een boekje met een enkele vouw krijgt. De pagina's die (na het vouwen) aan de binnenkant komen, worden eerst afgedrukt. De pagina's voor de buitenzijde van het boekje kunnen dan worden afgedrukt nadat het papier opnieuw in de printer is gelegd (zie illustratie).
Enkel gevouwen boekje
* : Bindkant
Een boekje kan worden gemaakt door pagina 2 en 3 op het eerste vel, pagina 6 en 7 op het tweede vel en pagina 10 en 11 op het derde vel papier af te drukken.
Nadat deze vellen opnieuw in de papiercassette zijn gelegd, kunt u pagina 1 en 4 afdrukken op de achterzijde van het eerste vel papier, pagina 5 en 8 op de achterzijde van het tweede vel en pagina 9 en 12 op de achterzijde van het derde vel papier.
Het resultaat kan vervolgens worden gevouwen en samengebonden tot een boekje.
Opmerking:
Deze functie is niet beschikbaar voor Mac OS X.

Printerinstellingen

Volg de onderstaande instructies om een gevouwen boekje te maken.
Open de printerinstellingen.
Klik op het tabblad Main (Hoofdgroep) en selecteer een van de volgende instellingen bij Quality Option (Kwaliteitoptie):
Draft (Concept) voor snelle afdrukken met een lagere afdrukkwaliteit
Text (Tekst) voor pagina's met uitsluitend tekst
Text & Image (Tekst & Afbeelding) voor pagina's met tekst en afbeeldingen met een hogere kwaliteit
Photo (Foto) voor een goede kwaliteit en snelheid
Best Photo (Beste foto) voor de beste afdrukkwaliteit
Selecteer Front Tray (Voorste lade) bij Source (Bron).
Selecteer de gewenste instelling voor Type.
Selecteer de gewenste instelling voor Size (Formaat).
Selecteer Portrait (Staand) (verticaal) of Landscape (Liggend) (horizontaal) om de afdrukstand van het document op het papier op te geven.
Klik op het tabblad Page Layout (Paginalay-out) en selecteer Manual (Manueel) bij 2-sided printing (Dubbelzijdig afdrukken). Schakel vervolgens het selectievakje Folded Booklet (Gevouwen boekje) in.
Klik op Settings (Instellingen) om het dialoogvenster Settings (Instellingen) te openen.
Geef de rand aan waar het papier wordt gebonden. U kunt kiezen uit Left (Links), Top (Boven) en Right (Rechts).
Opmerking:
Wanneer Portrait (Staand) is geselecteerd als Orientation (Afdrukstand), kunt u kiezen uit de bindposities Left (Links) en Right (Rechts). Top (Boven) kan worden gebruikt wanneer Landscape (Liggend) is geselecteerd bij Orientation (Afdrukstand).
Kies cm of inch bij Unit (Eenheden). Geef de breedte van de rugmarge op.
Portrait (Staand)
Landscape (Liggend)
* : Vouwrand
** : Marge
U kunt een breedte invoeren van 0,3 cm tot 3,0 cm of van 0,12 inch tot 1,18 inch. De opgegeven breedte wordt gebruikt voor beide zijden van de vouw. Als u bijvoorbeeld 1 cm opgeeft, wordt in werkelijkheid een marge van 2 cm gebruikt (1 cm aan beide zijden van de vouw).
Klik op OK om terug te keren naar het venster Page Layout (Paginalay-out). Klik op OK om de instellingen op te slaan.
Leg papier in de papiercassette en geef uw toepassing de opdracht om af te drukken. Terwijl de buitenpagina's worden afgedrukt, ziet u instructies voor het afdrukken van de binnenpagina's.
Volg de instructies op het scherm om het papier opnieuw in de printer te leggen.
Opmerking:
Door de hoeveelheid inkt die wordt gebruikt, kan het papier tijdens het afdrukken gaan krullen. Als dit gebeurt, moet u de vellen een beetje in de omgekeerde richting voorkrullen voordat u ze opnieuw in het apparaat legt.
Maak de stapel weer mooi recht door het papier met de rand op een harde, vlakke ondergrond te tikken voordat u de stapel opnieuw in het apparaat legt.
Volg de instructies wanneer u de afdrukken opnieuw in de printer legt. Anders kan het papier vastlopen of kan de rugmarge verkeerd uitvallen.
Raadpleeg het hierna genoemde gedeelte wanneer het papier vastloopt.
Zie Vastgelopen papier
Wanneer het papier opnieuw in het apparaat ligt, klikt u op Resume (Hervatten) om de binnenpagina's af te drukken.
Na het afdrukken kunt u de vellen vouwen en nieten of op een andere manier aan elkaar hechten.