epson

Het papier wordt niet correct ingevoerd

Het papier wordt niet ingevoerd

Verwijder de stapel papier en controleer het volgende:
Het papier mag geen krullen of vouwen vertonen.
Het papier mag niet te oud zijn. Zie de instructies bij het papier voor meer informatie.
Plaats het papier niet hoger dan de zijgeleiders in de papiercassette.
Het aantal vellen in de stapel mag niet meer bedragen dan het maximum dat voor het betreffende afdrukmateriaal is opgegeven.
Zie De lade en laadcapaciteit bepalen
Het papier mag niet vastgelopen zijn in de printer. Verwijder zo nodig het vastgelopen papier.
Zie Vastgelopen papier
De cartridges mogen niet leeg zijn. Vervang lege cartridges.
Zie Een cartridge vervangen
Alle speciale laadinstructies voor het papier moeten goed zijn opgevolgd. Laad het papier opnieuw.
Zie Papier laden
Er mogen geen gaten zitten in het papier.

Er worden meerdere pagina's tegelijk ingevoerd

Plaats het papier niet hoger dan de zijgeleiders in de papiercassette.
De zijgeleider moet tegen het papier aangeschoven zijn.
Zorg ervoor dat het papier niet gekruld of gevouwen is. Is dit wel het geval, strijk het dan glad in tegenovergestelde richting.
Verwijder de stapel papier en zorg ervoor dat het papier niet te dun is.
Klik voor meer informatie over de papierdikte op het tabblad Bijlage in de rechterbovenhoek van het venster van de gebruikershandleiding en klik vervolgens op Productinformatie, Technische specificaties.
Waaier de randen van de stapel papier los en plaats het papier vervolgens opnieuw.
Als er te veel exemplaren van een bestand worden afgedrukt, controleer dan de instelling Copies (Exemplaren) in de printerdriver als volgt, en controleer de instelling ook in de toepassing.
Voor Windows controleert u de instelling Copies (Exemplaren) in het venster Page Layout (Paginalay-out).
Voor Mac OS X 10.3 en 10.4 controleert u instelling Copies (Exemplaren) in Copies & Pages (Aantal en pagina's) in het Print (Afdrukken).
Voor Mac OS X 10.5 controleert u het ingestelde aantal Copies (Exemplaren) in het Print (Afdrukken).
Zie de online-Help van de printerdriver voor meer informatie.

Papier niet goed geladen

Als u het papier te ver in de printer hebt gestoken, kan het papier niet goed in de printer worden gevoerd. Zet de printer uit en verwijder het papier voorzichtig. Zet de printer aan en laad het papier nu op de juiste wijze in de papiertoevoer.

Het papier wordt niet volledig uitgevoerd of komt gekreukt uit de printer

Als het papier niet volledig wordt uitgeworpen drukt u op Start om het papier uit te werpen. Als het papier binnen in de printer is vastgelopen, verwijdert u het zoals hierna beschreven.
Zie Vastgelopen papier
Als het papier gekreukeld uit de printer komt, is het mogelijk vochtig of te dun. Laad een nieuwe stapel papier.
Opmerking:
Bewaar ongebruikt papier in de originele verpakking en op een droge plaats.