epson

De printkop uitlijnen

Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd of u horizontale strepen ziet, kunt u dit probleem oplossen met het hulpprogramma Print Head Alignment (Printkop uitlijnen).
Raadpleeg het betreffende gedeelte hierna.
Opmerking:
Annuleer het afdrukken niet terwijl er een testpatroon wordt afgedrukt met het hulpprogramma Print Head Alignment (Printkop uitlijnen).

Het hulpprogramma Printkop uitlijnen gebruiken (Windows)

Om de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Print Head Alignment (Printkop uitlijnen) gaat u als volgt te werk.
Zorg ervoor dat er geen waarschuwingen of foutberichten op het bedieningspaneel worden aangegeven.
Controleer of er A4-papier in de hoofdlade van de papiercassette ligt.
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram op de taskbar (taakbalk) en selecteer Print Head Alignment (Printkop uitlijnen).
Als het printerpictogram niet wordt weergegeven, leest u in het gedeelte hierna hoe u het pictogram kunt toevoegen.
Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

Het hulpprogramma Printkop uitlijnen gebruiken (Mac OS X)

Om de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Print Head Alignment (Printkop uitlijnen) gaat u als volgt te werk.
Zorg ervoor dat er geen waarschuwingen of foutberichten op het bedieningspaneel worden aangegeven.
Controleer of er A4-papier in de hoofdlade van de papiercassette ligt.
Open het dialoogvenster EPSON Printer Utility3.
Klik op de knop Print Head Alignment (Printkop uitlijnen) in het dialoogvenster Utility (Hulpprogramma's).
Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.