epson

De printkop reinigen

Als uw afdrukken opeens vager worden of als er puntjes ontbreken, kunt u proberen het probleem op te lossen door de printkop te reinigen, zodat de inkt weer op de juiste wijze door de spuitkanaaltjes wordt toegevoerd.
U kunt de printkop reinigen vanaf uw computer met het hulpprogramma Head Cleaning (Printkop reinigen) of rechtstreeks vanaf de printer met de knoppen op het bedieningspaneel.
Opmerking:
Reinig de printkop alleen als de afdrukkwaliteit afneemt, bijvoorbeeld als de afdrukken wazig worden of als de kleuren niet kloppen of ontbreken.
Gebruik eerst het hulpprogramma Nozzle Check (Spuitkanaaltjes controleren) om na te gaan of de printkop moet worden gereinigd. Hierdoor bespaart u inkt.
Wanneer de inkt bijna op is kan de printkop mogelijk niet worden gereinigd. Wanneer de inkt op is, kunt u de printkop niet reinigen. U moet dan eerst de betreffende cartridge vervangen.

Het hulpprogramma Printkop reinigen gebruiken voor Windows

Om de printkop te reinigen met het hulpprogramma Head Cleaning (Printkop reinigen) gaat u als volgt te werk.
Controleer of de printer is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat er geen waarschuwingen of foutberichten op het bedieningspaneel worden aangegeven.
Controleer of er A4-papier in de hoofdlade van de papiercassette ligt.
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram op de taskbar (taakbalk) en selecteer Head Cleaning (Printkop reinigen).
Als het printerpictogram niet wordt weergegeven, leest u in het gedeelte hierna hoe u het pictogram kunt toevoegen.
Volg de instructies op het scherm.
Let op:
Schakel de printer nooit uit wanneer de melding "Print head cleaning in progress. Please wait." (Bezig met reinigen printkop. Even geduld a.u.b.) wordt weergegeven op het LCD-scherm. Dit kan de printer beschadigen.
Opmerking voor gebruikers van de PX700W/TX700W-serie:
Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd nadat u deze procedure ongeveer viermaal hebt herhaald, zet dan de printer uit en wacht ten minste zes uur. Daarna controleert u opnieuw de spuitkanaaltjes en herhaalt u indien nodig het reinigen van de printkop. Als de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, neemt u contact op met de Epson-klantenservice.
Om een goede afdrukkwaliteit te behouden raden we u aan om regelmatig een paar pagina's af te drukken.
Opmerking voor gebruikers van de PX800FW/TX800FW-serie:
Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd nadat u deze procedure ongeveer viermaal hebt herhaald, laat u de printer aanstaan en wacht u ten minste zes uur. Daarna controleert u opnieuw de spuitkanaaltjes en herhaalt u indien nodig het reinigen van de printkop. Als de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, neemt u contact op met de Epson-klantenservice.
Om een goede afdrukkwaliteit te behouden raden we u aan om regelmatig een paar pagina's af te drukken.

Het hulpprogramma Printkop reinigen gebruiken voor Mac OS X

Om de printkop te reinigen met het hulpprogramma Head Cleaning (Printkop reinigen) gaat u als volgt te werk.
Controleer of de printer is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat er geen waarschuwingen of foutberichten op het bedieningspaneel worden aangegeven.
Controleer of er A4-papier in de hoofdlade van de papiercassette ligt.
Open EPSON Printer Utility3.
Klik op de knop Head Cleaning (Printkop reinigen) in het dialoogvenster Utility (Hulpprogramma's).
Volg de instructies op het scherm.
Let op:
Schakel de printer nooit uit wanneer de melding "Print head cleaning in progress. Please wait." (Bezig met reinigen printkop. Even geduld a.u.b.) wordt weergegeven op het LCD-scherm. Dit kan de printer beschadigen.
Opmerking voor gebruikers van de PX700W/TX700W-serie:
Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd nadat u deze procedure ongeveer viermaal hebt herhaald, zet dan de printer uit en wacht ten minste zes uur. Daarna controleert u opnieuw de spuitkanaaltjes en herhaalt u indien nodig het reinigen van de printkop. Als de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, neemt u contact op met de Epson-klantenservice.
Om een goede afdrukkwaliteit te behouden raden we u aan om regelmatig een paar pagina's af te drukken.
Opmerking voor gebruikers van de PX800FW/TX800FW-serie:
Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd nadat u deze procedure ongeveer viermaal hebt herhaald, laat u de printer aanstaan en wacht u ten minste zes uur. Daarna controleert u opnieuw de spuitkanaaltjes en herhaalt u indien nodig het reinigen van de printkop. Als de afdrukkwaliteit nog niet is verbeterd, neemt u contact op met de Epson-klantenservice.
Om een goede afdrukkwaliteit te behouden raden we u aan om regelmatig een paar pagina's af te drukken.