Home
Home
Gebruik.handl.

Deze Gebruikershandleiding maakt u op uw scherm wegwijs in het gebruik van uw Gebruikershandleiding. Klik op een van de onderstaande onderwerpen om van start te gaan.

Hier worden de diverse functies beschreven voor het maken van de beste scans, ongeacht uw originelen of de toestand waarin ze verkeren.
Hier worden de diverse onderdelen van de scanner, de statuslampjes en het gebruik van de knoppen op de scanner beschreven.
Hier wordt beschreven hoe u uw originelen (documenten, foto's, filmstroken of dia's) op de scanner plaatst.
Hier wordt stap voor stap beschreven hoe u documenten of foto's scant. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden.
Hier wordt beschreven hoe u filmstroken of dia's scant. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden.
Hier wordt beschreven hoe u diverse specifieke scanprojecten start.
Hier wordt beschreven hoe u de apart verkrijgbare automatische documenttoevoer installeert en gebruikt voor het scannen van documenten die uit meerdere pagina's bestaan.
Hier krijgt u uitleg over het onderhoud en transport van de scanner.
Hier vindt u oplossingen voor problemen die kunnen optreden bij het gebruik van uw scanner of de bijbehorende software.
Hier vindt u alle technische gegevens van uw scanner en toebehoren.

Veiligheid
Auteursrechten en handelsmerken
Besturingssystemen en versies