Grondbeginselen van het scannen
Hoe
EPSON Scan starten
Een scanmodus kiezen in EPSON Scan
De juiste resolutie instellen
Meerdere afbeeldingen tegelijk scannen
Afbeeldingen scannen om af te drukken
Afbeeldingen scannen voor weergave op een computerscherm
Tekst scannen
Werken met de functies en instellingen van EPSON Scan
Bestanden rechtstreeks opslaan met EPSON Scan
Optimaal werken met de knoppen op de scanner
EPSON Smart Panel gebruiken
Onderhoud
Problemen oplossen
Productinformatie