Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

Lees al deze veiligheidsvoorschriften en bewaar ze ter referentie. Volg alle op de scanner aangegeven waarschuwingen en aanwijzingen.

Let op:
Controleer of uw netsnoer voldoet aan de van toepassing zijnde plaatselijke veiligheidsnormen.

 • Plaats de scanner dusdanig dat de interfacekabel gemakkelijk op de computer kan worden aangesloten. Plaats of bewaar de scanner of lichtnetadapter niet buiten en zorg dat deze niet worden blootgesteld aan vuil, stof, water of hittebronnen. Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken, trillingen, hoge temperaturen of luchtvochtigheid, direct zonlicht, sterke lichtbronnen of snelle wisselingen in temperatuur of luchtvochtigheid. Werk niet met natte handen.

 • Plaats de scanner en de lichtnetadapter vlak bij een stopcontact waar de stekker van het netsnoer er gemakkelijk kan worden uitgetrokken.

 • Plaats voedingskabels zodanig dat geen slijtage, inkepingen, rafels, plooien en knikken kunnen optreden. Plaats geen voorwerpen op voedingskabels en plaats de lichtnetadapter en voedingskabels zodanig dat niemand erop kan stappen. Let er vooral op dat de uiteinden van de voedingskabels recht op de apparatuur zijn aangesloten.

 • Gebruik alleen de bij uw scanner geleverde lichtnetadapter model A241B/E. Het gebruik van enige andere adapter kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

 • De lichtnetadapter is speciaal ontworpen voor gebruik bij de scanner waarbij de adapter is geleverd. Gebruik de lichtnetadapter niet voor andere elektronische apparaten, tenzij anderszins aangegeven.

 • Gebruik alleen het type stroombron dat op de lichtnetadapter is aangegeven. Gebruik altijd een gewoon stopcontact en een netsnoer dat voldoet aan de van toepassing zijnde lokale veiligheidsvoorschriften.

 • Gebruik geen stopcontacten in hetzelfde circuit als fotokopieerapparaten, airconditioners of andere apparaten die regelmatig worden in- en uitgeschakeld.

 • Als u bij de scanner gebruikmaakt van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat het totale amperage van de apparaten die via het verlengsnoer zijn aangesloten niet meer bedraagt dan het voor het verlengsnoer toegestane amperage. Zorg ook dat het totale amperage van alle apparaten die op het stopcontact zijn aangesloten niet meer bedraagt dan het voor het stopcontact toegestane amperage. Belast het stopcontact niet met meerdere apparaten.

 • Haal de lichtnetadapter, het netsnoer, de scanner of de opties nooit uit elkaar en probeer deze onderdelen nooit zelf te wijzigen of te repareren, tenzij dit uitdrukkelijk staat beschreven in de handleiding bij de scanner.

 • Plaats geen voorwerpen in één van de openingen, daar deze in aanraking kunnen komen met gevaarlijke punten waar spanning op staat of onderdelen kunnen uitschakelen. Denk aan het gevaar voor elektrische schokken.

 • Koppel de scanner en de lichtnetadapter los en laat reparatie of onderhoud over aan erkend onderhoudspersoneel als:

 • het netsnoer of de stekker is beschadigd;

 • er vloeistof in de scanner of lichtnetadapter is gekomen;

 • de scanner of lichtnetadapter is gevallen of de behuizing is beschadigd;

 • de scanner of lichtnetadapter niet normaal functioneert of duidelijk anders presteert dan normaal. (Wijzig geen instellingen waarvoor in de gebruiksaanwijzing geen instructies worden gegeven.)

 • Haal de stekker van de scanner en de lichtnetadapter eruit voordat u de scanner gaat reinigen. Maak voor het reinigen alleen gebruik van een vochtig doekje. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.

 • Als u de scanner gedurende langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker van de lichtnetadapter uit het stopcontact.

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen

Waarschuwingen
Deze moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen
Deze worden aangegeven met "Let op" en moet u in acht nemen om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerkingen
Deze bevatten belangrijke informatie over en handige tips voor het gebruik van uw apparaat.