epson

A nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz

Ez a szakasz ismerteti, hogyan kell beállítani a nyomtató nevét, a TCP/IP-t, a DNS szervert és a proxy szervert a hálózati kapcsolathoz.
Ha a nyomtatónak nincs LCD panelje, a kezelőpanelen levő gombokkal végezze el a beállításokat. A részletekért, lásd Nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz.

Nyugtázza vagy változtassa meg a nyomtató nevét és IP-címét

Kapcsolja be a nyomtatót.
Megjegyzés:
Ne kapcsolja ki az áramot és ne húzza ki a nyomtatót, miközben beállításokat ad meg a kezelőpanelen.
A hálózat állítása a memóriakártya használata közben megszakíthatja a kártyához való hozzáférést.
Válassza a Setup (Beállítás) módot.
Válassza a Network Settings (Hálózati beállítások) lehetőséget.
Válassza a General Network Setup (Általános hálózati beállítás) lehetőséget.
Nyugtázza a nyomtató nevét.
A nyomtató neve a hálózatban lévő nyomtatóhoz való hozzáféréshez vagy annak azonosítására van használva.
Megjegyzés:
Az alapértelmezett beállítás „EPSONXXXXXX” (X: a MAC-cím utolsó 6 számjegye). A nyomtató nevének módosítására, gépelje be újra a szöveget.
Adja meg a TCP/IP-cím beállításait.
Normális körülmények között, a szélessávú router vagy a hozzáférési pont automatikusan kioszt a nyomtatónak egy IP-címet. Az opció használatára, válassza az Auto (Automatikus) menüpontot.
Megjegyzés:
Egy egyedi IP-cím kiosztására a nyomtatónak, válassza a Manual (Kézi) opciót és adja meg az IP Address (IP-cím), a Subnet Mask (Alhálózati maszk) és a Default Gateway-(Alapértelmezett átjáró) adatokat.
Állítsa be a DNS szervert.
Normális körülmények között a szélessávú router vagy a hozzáférési pont automatikusan kioszt a nyomtatónak egy DNS szerver címet. Az opció használatára, válassza az Auto (Automatikus) menüpontot.
Megjegyzés:
A DNS szerver cím meghatározására, válassza a Manual (Kézi) opciót, és adja meg az elsődleges DNS szerver és a másodlagos DNS szerver címeket.
Állítsa be a proxy szerver címét.
Válassza a Do Not Use (Ne használja) funkciót.
Megjegyzés:
A proxy szerver használatára, válassza a Use (Használja) funkciót és adja meg a proxy szerver címét és a portot.

Csatlakoztassa a nyomtatót egy vezeték nélküli hálózathoz

Ez a szakasz ismerteti, hogyan állítsa be a vezeték nélküli biztonságot és hogyan csatlakoztassa a hozzáférési ponthoz.
A nyomtató a következő módszereket támogatja a vezeték nélküli beállítások megadására.
Manuális beállítás a kezelőpanel használatával
Automatikus beállítás a Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi védett beállítás) (WPS) felhasználásával.
Ha a hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi védett beállítás) (WPS) szabványt, a biztonsági beállításokat automatikusan meg lehet adni.
Automatikus beállítás a SecureEasySetup (Biztonságos, könnyű beállítás) (SES) használatával
Ha a hozzáférési pont támogatja a SecureEasySetup (Biztonságos, könnyű beállítás) (SES) lehetőséget, a biztonsági beállításokat automatikusan meg lehet adni.
Windows Connect Now (WCN) egy USB memória meghajtó használatával
A WCN (Windows Connect Now) lehetővé teszi a vezeték nélküli biztonság automatikus beállítását egy USB flash meghajtó használatával a Windows Vista vagy Windows XP rendszereken Service Pack 2 (SP2) használatával.
Megjegyzés:
WLAN használata esetén, állítsa be a biztonságot, mint amilyen a WEP vagy WPA. Egy védtelen hálózaton, az adatai ki lehetnek szolgáltatva egy harmadik fél általi illetéktelen lehallgatásnak, stb.
Ne kapcsolja ki az áramot és ne húzza ki a nyomtatót, miközben beállításokat ad meg a kezelőpanelen. Ha így tesz, az működési hibát okozhat.
Ne módosítsa a hálózati beállításokat a memóriakártya használata közben.
Ha a WLAN Enable (Engedélyez) opcióra van beállítva, a nyomtatót nem lehet egy vezetékes LAN-on használni.

Manuális vezeték nélküli beállítás a kezelőpanel használatával

A biztonsági beállítások módosításainak nyugtázáshoz kövesse az alábbi eljárást.
Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva és a kapcsolat elérhető-e.
Válassza a Setup (Beállítás) módot.
Válassza a Network Settings (Hálózati beállítások) lehetőséget.
Válassza ki a Wireless LAN Setup (Vezeték nélküli LAN beállítás) pontot, majd válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
Válassza az Enable (Engedélyez) lehetőséget.
Válassza a Manual Wireless LAN Setup (Vezeték nélküli LAN kézi beállítás) lehetőséget, majd nyomja le az OK gombot.
Ha a figyelmeztető üzenet képernyő jelenik meg, válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
Válassza az Infrastructure (Infrastruktúra) módot.
Megjegyzés:
A nyomtatónak AD Hoc módban való használatára, lásd Ad Hoc mód.
Válassza a Search SSID (SSID keresés) lehetőséget.
Megjegyzés:
Az SSID manuális megadására válassza az Enter SSID (SSID megadása) lehetőséget és gépelje be az SSID-t.
Válassza ki az SSID-t (hálózat neve), amelyhez csatlakozni szeretne.
Megjegyzés:
Ha nem jelenik meg SSID, ellenőrizze, hogy vajon a hozzáférési pont igénybe vehető-e a kommunikációhoz.
Ha az SSID biztonsági okokból el van rejtve, nyomja le a Back (Vissza) gombot az előző lépéshez való visszatérésre és írja be kézzel az SSID-t.
Válassza ki a megfelelő biztonsági módszert, WEP vagy WPA.
Gépelje be a WEP kulcsot vagy WPA jelszót.
Ha WEP-64bit (40bit) vagy WEP-128bit (104bit) kerül kiválasztásra:
Válassza az Alphanumeric (Alfanumerikus) lehetőséget, ha a WEP kulcs 5 vagy 13 karakter hosszúságú.
Válassza a Hexadecimal ( Hexadecimális) lehetőséget, ha a WEP kulcs 10 vagy 26 számjegyből áll.
Gépelje be a WEP kulcsot és nyomja le az OK gombot.
Ha a WPA-PSK (TKIP) vagy WPA-PSK (AES) kerül kiválasztásra:
Gépelje be a WPA jelszót és nyomja le az OK gombot.

WPS vezeték nélküli automatikus beállítás

Ha a hozzáférési pont támogatja a Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi védett beállítás) (WPS) szabványt, a biztonsági beállításokat automatikusan meg lehet adni.
Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva és a kapcsolat elérhető-e.
Válassza a Setup (Beállítás) módot.
Válassza a Network Settings (Hálózati beállítások) lehetőséget.
Válassza ki a Wireless LAN Setup (Vezeték nélküli LAN beállítás) pontot, majd válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
Válassza az Enable (Engedélyez) lehetőséget.
Válassza WPS Wireless LAN Setup (WPS vezeték nélküli LAN beállítás) lehetőséget.
A nyomtató támogatja a gombnyomás módszert és a PIN kód módszert. Az eljárás a módszerek között változik.
Megjegyzés:
Időre lehet szükség a WPS Wireless (WPS vezeték nélküli) automatikus beállítás megfelelő végrehajtásához. Várjon, amíg a beállítás befejezését bejelentő üzenet meg nem jelenik.
A hozzáférési pont WPS funkciójára vagy a hibaelhárításra vonatkozó részletekért, lásd a hozzáférési pont Használati útmutatóját.

Gombnyomás mód beállítása

Válassza a Push Button Mode (Gombnyomás mód) lehetőséget, majd nyomja le az OK gombot.
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg, ellenőrizze az üzenetet, majd válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
Nyomja le a hozzáférési pont WPS gombját (vagy az annak megfelelő gombot) a WPS beállítására, majd nyomja le az OK gombot.
Megjegyzés:
A WPS gomb helyéről lásd a hozzáférési pont (vezeték nélküli router) Használati útmutatóját. Kérjük, jegyezze meg, hogy bizonyos esetekben ez egy szoftver beállítás lesz a routeren és nem egy valóságos gomb.
Ha a befejezés üzenet képernyő jelenik meg, nyomja le az OK gombot.

PIN kód mód beállítás

Megjegyzés:
A PIN kód regisztrációs módszer a hozzáférési ponttól (vezeték nélküli router) függően változhat. Lásd a hozzáférési pont (vezeték nélküli router) Használati útmutatóját.
Válassza a PIN Code (PIN kód) módot.
Ha a figyelmeztető üzenet képernyő jelenik meg, válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
Két percen belül regisztrálja a megjelenített PIN kódot a hozzáférési ponton, majd nyomja le az OK gombot.
Ha a befejezés üzenet képernyő jelenik meg, nyomja le az OK gombot.

SES vezeték nélküli automatikus beállítás

Ha a hozzáférési pont támogatja a SecureEasySetup (Biztonságos, könnyű beállítás) (SES) funkciót, a biztonságot automatikusan be lehet állítani.
Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva és a kapcsolat elérhető-e.
Válassza a Setup (Beállítás) módot.
Válassza a Network Settings (Hálózati beállítások) lehetőséget.
Válassza ki a Wireless LAN Setup (Vezeték nélküli LAN beállítás) pontot, majd válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
Válassza az Enable (Engedélyez) lehetőséget.
Válassza a SES Wireless LAN Setup (SES alapú vezeték nélküli LAN beállítás) funkciót, majd nyomja le az OK gombot.
Ha a figyelmeztető üzenet képernyő jelenik meg, válassza a Yes (Igen) lehetőséget.
Nyomja le és tartsa lenyomva a hozzáférési pont SES gombját (vagy az annak megfelelő gombot), amíg a SES fény villog, majd nyomja le az OK gombot.
Megjegyzés:
A hozzáférési ponttól (vezeték nélküli router) függően lehet, hogy nincs külön SES-célú gomb. A SES gombról lásd a hozzáférési pont (vezeték nélküli router) Használati útmutatóját.
Ha a befejezés üzenet jelenik meg, nyomja le az OK gombot a beállítás befejezésére.
Megjegyzés:
Időre lehet szükség a SES Wireless (SES vezeték nélküli) automatikus beállítás megfelelő végrehajtásához. Várjon, amíg a beállítás befejezését bejelentő üzenet meg nem jelenik.
A hozzáférési pont SES funkciójára vagy a hibaelhárításra vonatkozó részletekért, lásd a hozzáférési pont Használati útmutatóját.

Hálózati kapcsolat megerősítése

Ha a beállítások elkészültek, ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz.
Válassza a Setup (Beállítás) módot.
Válassza a Network Settings (Hálózati beállítások) lehetőséget.
Válassza a Confirm Network Settings (Hálózati beállítások nyugtázása) lehetőséget.
Nyugtázza a kapcsolat állapotát. Ha állapotlapot szeretne nyomtatni, nyomja le a Start gombot.