epson

Spustenie skenovania s iným programom na skenovanie

Na skenovanie so skenerom môžete používať ľubovoľné programy na skenovanie kompatibilné so štandardom TWAIN, ako sú napríklad Adobe Photoshop Elements alebo ArcSoft PhotoImpression. Otvorte program, vyberte program Epson Scan ako program na skenovanie a skenujte. Potom sa naskenovaný obrázok otvorí v skenovacom programe a obrázok môžete upraviť, vytlačiť alebo uložiť.
Položte originálny dokument alebo fotografiu na skener. Podrobné informácie nájdete v brožúre.
Spustite program na skenovanie.
Dvakrát kliknite na ikonu programu na pracovnej ploche, ak je k dispozícii, alebo vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
Windows:
Kliknite na tlačidlo Start (Štart) alebo postupne kliknite na položky Start (Štart) All Programs (Všetky programy) alebo Programs (Programy) priečinok programu ikona programu.
Mac OS X:
Otvorte priečinok Applications (Aplikácie), vyberte priečinok programu a dvakrát kliknite na ikonu programu.
Vykonajte jeden z nasledovných krokov.
Photoshop Elements:
Windows: Kliknite na tlačidlo Edit and Enhance Photos (Upraviť a vylepšiť fotografie) a v ponuke File (Súbor) kliknite na položku Import (Importovať).
Mac OS X: Kliknite na tlačidlo Close (Zatvoriť) na úvodnej obrazovke (ak sa zobrazí) a potom v ponuke File (Súbor) kliknite na položku Import (Importovať).
Poznámka:
Na skenovanie môžete použiť aj možnosti Start from Scratch (Začať úplne od začiatku) alebo Quickly fix Photos (Rýchla oprava fotografií) v programe Photoshop Elements. Pokyny nájdete v Pomocníkovi programu Photoshop Elements.
PhotoImpression:
Windows: Kliknite na položku Get Photos (Načítať fotografie) a potom kliknite na položku Acquire from Scanner (Získať zo skenera). Vyberte váš skener, upravte ďalšie potrebné nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Acquire (Získať) a prejdite na krok č. 5.
Mac OS X: V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Get Photo (Načítať fotografiu) a potom vyberte položku Camera/Scanner (Fotoaparát/skener).
Vyberte skener.
V niektorých programoch musíte skener najskôr vybrať ako „zdroj“. Ak sa zobrazí možnosť Select Source (Vybrať zdroj), kliknite na ňu a najskôr vyberte skener.
Poznámka pre používateľov systémov Windows Vista a XP:
Pre skener nepoužívajte možnosť WIA v zozname Import or Acquire (Importovať alebo získať), pretože by nebolo možné používať všetky funkcie skenera.
Program Epson Scan sa spustí automaticky. Pokyny na používanie nájdete v časti Výber nastavení programu Epson Scan.