epson

Restaurarea culorilor

Pentru toate modelele
Utilizând funcţia Color Restoration (Restaurare culori) din Epson Scan, puteţi transforma fotografii vechi, şterse sau prost expuse în fotografii color, foarte clare. Puteţi restaura automat fotografiile imprimate în timp ce le scanaţi.
Imagine originală
S-a aplicat Color Restoration (Restaurare culori)
Pentru instrucţiuni referitoare la restaurarea culorilor, consultaţi una dintre aceste secţiuni.
Full Auto Mode (Mod automat complet): Restaurare culori în Mod automat complet
Office Mode (Mod birou): Această caracteristică nu este disponibilă în Office Mode (Mod birou). Comutaţi modul de scanare la Home Mode (Mod acasă) sau Professional Mode (Mod profesional). Pentru instrucţiuni consultaţi Schimbarea modului de scanare.
Home Mode (Mod acasă): Restaurare culori în Mod acasă
Professional Mode (Mod profesional): Restaurare culori în Mod profesional

Restaurare culori în Mod automat complet

Pentru modelele
SX110/TX110
SX210/TX210
SX410/TX410
SX510W/TX550W
Aşezaţi originalul/originalele pe masa de documente. Pentru instrucţiuni, consultaţi broşura.
Porniţi programul Epson Scan. Pentru instrucţiuni consultaţi Începerea operaţiunii de scanare.
În fereastra Full Auto Mode (Mod automat complet), faceţi clic pe Customize (Particularizare). Este afişată fereastra Customize (Particularizare).
Faceţi clic pe caseta de selectare Color Restoration (Restaurare culori).
Dacă doriţi să selectaţi setările de salvare a fişierelor, faceţi clic pe File Save Settings (Setări salvare fişier). Pentru instrucţiuni, consultaţi Selectarea Setări salvare fişier.
Notă:
Dacă aţi lansat programul Epson Scan dintr-un program compatibil TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop Elements, butonul File Save Settings (Setări salvare fişier) nu apare.
Când aţi terminat de efectuat toate setările necesare, faceţi clic pe OK pentru a reveni la fereastra Full Auto Mode (Mod automat complet).
Faceţi clic pe Scan (Scanare).
Rezultatul depinde de modul în care aţi pornit programul Epson Scan. Pentru instrucţiuni, consultaţi Terminarea scanării.

Restaurare culori în Mod acasă

Pentru toate modelele
Aşezaţi originalul/originalele pe masa de documente. Pentru instrucţiuni, consultaţi broşura.
Porniţi programul Epson Scan. Pentru instrucţiuni, consultaţi Începerea operaţiunii de scanare.
În fereastra Home Mode (Mod acasă), selectaţi setările Document Type (Tip document), Image Type (Tip imagine) şi Destination (Destinaţie). Pentru detalii, consultaţi Scanarea în Mod acasă.
Faceţi clic pe Preview (Examinare) pentru a examina imaginile, apoi selectaţi zona de scanat. Pentru detalii consultaţi Examinarea şi reglarea zonei de scanat.
Faceţi clic pe caseta de selectare Color Restoration (Restaurare culori).
Notă:
Dacă scanaţi simultan mai multe imagini şi doriţi să aplicaţi caracteristica Color Restoration (Restaurare culori) tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceţi clic pe All (Toate) în fereastra Preview (Examinare) înainte de a bifa caseta de selectare.
Efectuaţi toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii consultaţi Reglarea culorii şi a altor setări de imagine.
Dimensionaţi imaginile după cum doriţi. Pentru detalii consultaţi Selectarea dimensiunii de scanare.
Faceţi clic pe Scan (Scanare).
Rezultatul depinde de modul în care aţi pornit programul Epson Scan. Pentru instrucţiuni, consultaţi Terminarea scanării.

Restaurare culori în Mod profesional

Pentru toate modelele
Aşezaţi originalul/originalele pe masa de documente. Pentru instrucţiuni, consultaţi broşura.
Porniţi programul Epson Scan. Pentru instrucţiuni, consultaţi Începerea operaţiunii de scanare.
În fereastra Professional Mode (Mod profesional), selectaţi setările Document Type (Tip document), Document Source (Sursă document), Auto Exposure Type (Tip de expunere automată), Image Type (Tip imagine) şi Resolution (Rezoluţie). Pentru detalii, consultaţi Scanarea în Mod profesional.
Faceţi clic pe Preview (Examinare) pentru a examina imaginile, apoi selectaţi zona de scanat. Pentru detalii consultaţi Examinarea şi reglarea zonei de scanat.
Derulaţi în jos până la zona Adjustments (Ajustări) şi bifaţi caseta de selectare Color Restoration (Restaurare culori).
Notă:
Dacă scanaţi simultan mai multe imagini şi doriţi să aplicaţi caracteristica Color Restoration (Restaurare culori) tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceţi clic pe All (Toate) în fereastra Preview (Examinare) înainte de a bifa caseta de selectare.
Efectuaţi toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii consultaţi Reglarea culorii şi a altor setări de imagine.
Dacă doriţi să efectuaţi ajustări de culoare mai precise, faceţi clic pe pictograma  Color Palette (Paletă de culori). Pentru instrucţiuni consultaţi Utilizarea caracteristicii Paletă de culori (numai pentru Mod profesional).
Dimensionaţi imaginile după cum doriţi. Pentru detalii consultaţi Selectarea dimensiunii de scanare.
Faceţi clic pe Scan (Scanare).
Rezultatul depinde de modul în care aţi pornit programul Epson Scan. Pentru instrucţiuni, consultaţi Terminarea scanării.

Utilizarea caracteristicii Paletă de culori (numai pentru Mod profesional)

Pentru toate modelele
Urmaţi paşii din aceste secţiuni pentru a regla suplimentar culorile din imagine utilizând caracteristica Color Palette (Paletă de culori) în Professional Mode (Mod profesional).
Această caracteristică este disponibilă numai după examinarea imaginilor; prin urmare, asiguraţi-vă că faceţi clic pe Preview (Examinare) pentru a activa această caracteristică.

Eşantionarea unei culori dintr-o imagine

Pentru toate modelele
Faceţi clic pe pictograma  Color Palette (Paletă de culori).
Faceţi clic pe pictograma de  extragere a culorii. Cursorul se va transforma într-o pipetă.
În fereastra Preview (Examinare), faceţi clic pe culoarea din imagine care trebuie modificată.
Culoarea selectată este deplasată în celula din centrul ferestrei Color Palette (Paletă de culori), cu variaţii ale nuanţei în celulele din jur.
Selectaţi celula care conţine nuanţa dorită pentru a ajusta culoarea din imaginea dvs. Această culoare va înlocui culoarea din celula centrală şi modificările de culoare vor fi reflectate în imaginea dvs.
Notă:
Dacă este nevoie să modificaţi strălucirea, puteţi utiliza şi celulele din dreapta zonei de ajustare.
Dacă doriţi să continuaţi cu ajustarea culorii, repetaţi pasul 4.
Dacă doriţi să salvaţi culorile pentru scanări ulterioare, faceţi clic pe pictograma de  salvare. Culorile se vor afişa în zona de salvare.
Notă:
Pentru a încărca o culoare salvată anterior, selectaţi culoarea şi faceţi clic pe pictograma de  aplicare la paletă.
Dacă aţi terminat ajustarea culorilor, faceţi clic pe Close (Închidere) pentru a reveni la fereastra Professional Mode (Mod profesional).
Pentru detalii suplimentare ale utilizării caracteristicii Color Palette (Paletă de culori), consultaţi Ajutor Epson Scan.

Aplicarea unei culori pe o imagine

Pentru toate modelele
Faceţi clic pe pictograma  Color Palette (Paletă de culori).
Selectaţi celula care conţine nuanţa dorită pentru a ajusta culoarea din imaginea dvs. Această culoare este acum culoarea din centrul celulei.
Notă:
Dacă este nevoie să modificaţi strălucirea, puteţi utiliza şi celulele din dreapta zonei de ajustare.
Faceţi clic pe pictograma de  aplicare a culorii. Cursorul va avea forma unei picături.
În fereastra Preview (Examinare), faceţi clic pe culoarea din imagine care trebuie modificată. Schimbarea culorii este reflectată în imagine.
Dacă doriţi să continuaţi cu ajustarea culorii, repetaţi paşii de la 2 la 4.
Dacă doriţi să salvaţi culorile pentru scanări ulterioare, faceţi clic pe pictograma de  salvare. Culorile se vor afişa în zona de salvare.
Notă:
Pentru a încărca o culoare salvată anterior, selectaţi culoarea şi faceţi clic pe pictograma de  aplicare la paletă.
Dacă aţi terminat ajustarea culorilor, faceţi clic pe Close (Închidere) pentru a reveni la fereastra Professional Mode (Mod profesional).
Pentru detalii suplimentare ale utilizării caracteristicii Color Palette (Paletă de culori), consultaţi Ajutor Epson Scan.