epson

Skifte ut en oppbrukt blekkpatron

Du kan skifte ut en blekkpatron ved hjelp av knappene på skriveren eller ved hjelp av datamaskinen. Se den aktuelle delen nedenfor for instruksjoner.
Merknad:
Ikke åpne blekkpatronen før du er klar til å sette den inn i skriveren. Patronen er vakuumpakket for å bevare påliteligheten.

Bruke knappene på skriveren

Denne tabellen gir en oversikt over lampestatus og hvilke handlinger du må utføre.
Lamper
Handling
Skaff deg en erstatningspatron.
Bytt den tomme fargepatronen.
blinker,
Merknad:
Hvis det er lite blekk igjen i en blekkpatron, kan du fortsette å bruke den til den er helt tom. Se følgende avsnitt hvis du ønsker å bekrefte statusen til hver blekkpatron:
Se Bruke EPSON Status Monitor 3 (Windows)
Se Bruke EPSON StatusMonitor (Mac OS X)
Når du skal skifte ut en blekkpatron ved hjelp av vedlikeholdsknappen, følger du trinnene nedenfor.
Forsiktig:
Ikke fjern patronen fra skriveren før du er klar til å erstatte den med en annen.
Merknad:
Illustrasjonene viser hvordan man skifter ut cyanblekkpatronen, men instruksjonene gjelder for alle blekkpatronene.
Pass på at på-lyset er på, men at det ikke blinker.
Åpne skriverdekselet.
Trykk på vedlikeholdsknappen. Skriverhodet flytter seg til posisjonen for kontroll av blekkpatron, og På/av-lampen begynner å blinke. Blekkpatronen som indikeres av -merket, er oppbrukt.
Forsiktig:
Du må ikke bevege skriverhodet med hendene, for det kan skade skriveren. Trykk alltid på vedlikeholdsknappen for å flytte den.
Vær forsiktig så du ikke berører den hvite, flate kabelen inne i skriveren.
Merknad:
Ikke hold vedlikeholdsknappen inne i mer enn tre sekunder, ellers kan skriveren begynne å rengjøre skriverhodet.
Trykk på vedlikeholdsknappen en gang til.
Hvis det er flere blekkpatroner som er oppbrukt, flyttes skriverhodet til -merket. Dette skjer hver gang du trykker vedlikeholdsknappen inntil alle oppbrukte blekkpatroner er angitt.
Når alle de oppbrukte blekkpatronene er blitt angitt, vil skriverhodet flyttes til posisjonen for utskifting av blekkpatron når du trykker vedlikeholdsknappen.
For å få det beste resultatet bør du riste den nye blekkpatronen fire-fem ganger før du åpner pakken.
Ta den nye blekkpatronen ut av pakken.
Forsiktig:
Vær forsiktig slik at du ikke brekker krokene på siden av blekkpatronen når du tar den ut av emballasjen.
Ikke berør den grønne IC-brikken på siden av patronen. Dette kan skade blekkpatronen.
Du må alltid sette inn en ny blekkpatron etter at du har tatt ut den gamle. Hvis blekkpatronen ikke blir satt riktig inn, kan det hende at skriverhodet tørker inn, og du ikke kan skrive ut.
Fjern den gule teipen fra bunnen av blekkpatronen.
Forsiktig:
Du må fjerne den gule teipen fra blekkpatronen før du installerer den. I motsatt fall kan det hende at utskriftskvaliteten blir dårligere, eller at du ikke kan skrive ut i det hele tatt.
Hvis du har installert en blekkpatron uten å ta av den gule teipen, må du ta patronen ut av skriveren, fjerne teipen og sette patronen på plass igjen.
Du må ikke ta av det gjennomsiktige seglet i bunnen av patronen, da dette kan gjøre at patronen blir ustabil.
Ikke fjern eller riv av etiketten på patronen, for dette kan føre til lekkasje.
Lukk opp patrondekselet.
Forsiktig:
Vær forsiktig så du ikke berører delene som fremhevet nedenfor.
Trykk sammen rundt haken bakerst på blekkpatronen som du ønsker å bytte. Løft patronen rett opp og ut av skriveren. Kast den i henhold til lokale regler.
Merknad:
Hvis patronen er vanskelig å fjerne, bør du løfte den med mer styrke helt til den kommer ut.
Plasser blekkpatronen i blekkpatronholderen med bunnen ned. Trykk så blekkpatronen ned, til den klikker på plass.
Etter at du har skiftet ut patronene, må du lukke patrondekselet og skriverdekselet.
Trykk på vedlikeholdsknappen.
Skriveren flytter skriverhodet og begynner å fylle blekktilførselssystemet. Det kan ta omtrent ett og et halvt minutt før dette er ferdig. Når blekkfyllingen er ferdig, går skriverhodet tilbake til utgangsposisjon. På-lyset slutter å blinke og holder seg på, og feillampen slukker.
Forsiktig:
På-lyset fortsetter å blinke mens skriveren lader blekk. Skru aldri av skriveren mens dette lyset blinker. Å gjøre det kan resultere i at blekkladingen ikke fullføres.
Merknad:
Hvis  feillampen blinker eller lyser etter at skriverhodet er tilbake i utgangsposisjon, kan det hende at blekkpatronen ikke er riktig installert. Trykk vedlikeholdsknappen igjen, trykk ned blekkpatronen til den klikker på plass, og lukk deretter patrondekselet godt.

Bruke datamaskinen

Du kan overvåke statusen til blekkpatronene fra datamaskinen din, og se instruksjonene på skjermen for uskifting av en blekkpatron med lite eller ikke noe blekk igjen.
Når du må skifte ut en blekkpatron klikker du How to (Slik) i EPSON Status Monitor-vinduet. Følg instruksjonene på skjermen for å skifte ut patronen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker datamaskinen til å skifte blekkpatroner, kan du se nedenfor.
Se Bruke EPSON Status Monitor 3 (Windows)
Se Bruke EPSON StatusMonitor (Mac OS X)