EPSON

Scanproblemen

Kan het scannen niet starten, instellen of uitvoeren met EPSON Scan

Is de verbindingstest geslaagd?
Als de test niet geslaagd is, controleert u of er problemen zijn met het netwerk.
Is het IP-adres juist ingesteld op de computer?
Zie Configuratieproblemen voor meer informatie over netwerkinstellingen zoals het IP-adres.
Is de communicatie onderbroken?
Als de communicatie tijdens het opstarten van EPSON Scan werd onderbroken, sluit u EPSON Scan af en start u het programma na enige tijd opnieuw. Als u EPSON Scan niet opnieuw kunt starten, schakelt u de printer uit en weer in en probeert u het opnieuw.
Controleer de Timeout Setting (Timeout-instelling) in EPSON Scan Settings (EPSON Scan Instellingen). Zie de EPSON Scan Help voor meer informatie.
Is de firewallfunctie actief in Windows XP of hoger of de commercieel verkrijgbare beveiligingssoftware?
Als de firewallfunctie actief is, werkt het zoeken in EPSON Scan Settings (EPSON Scan Instellingen) mogelijk niet. In dit geval klikt u op EPSON Scan Settings (EPSON Scan Instellingen) - Add (Toevoegen) - Enter address (Adres opgeven) en voert u het IP-adres rechtstreeks in.
Scant u met een hoge resolutie in een groot bereik?
Als een groot bereik wordt gescand met een hoge resolutie, kan een communicatiefout optreden. Gebruik een lagere resolutie als het scannen niet is gelukt.
Heeft uw computer meer dan één netwerkinterface?
Mogelijk kan de scanner niet communiceren met computers die over meerdere netwerkinterfaces beschikken. Voor communicatie met de scanner klikt u op EPSON Scan Settings (EPSON Scan Instellingen) - Add (Toevoegen) - Enter address (Adres opgeven) en voert u het IP-adres rechtstreeks in.

Kan Scan to PC (WSD) niet gebruiken

Is er in het netwerk een computer aanwezig die WSD ondersteunt?
Scan to PC (WSD) is een functie die alleen beschikbaar is voor computers met een Engelse versie van Windows 7/Vista. Zorg ervoor dat uw computer (met daarop een Engelse versie van Windows 7/Vista) is verbonden met de scanner in hetzelfde netwerk.