epson

Tulostin ei tulosta.

Mikään valo ei pala.

Varmista, että tulostin on päällä painamalla virtapainiketta  .
Katkaise tulostimen virta ja tarkista, että virtajohto on kytketty oikein.
Varmista, että pistorasia toimii ja ettei seinäkatkaisin tai ajastin ole päällä.

Merkkivalot syttyvät ja sammuvat.

Tulostimen käyttöjännite ei ehkä vastaa verkkojännitettä. Kytke tulostin pois päältä ja irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta. Katso jännitetiedot tulostimen takaosassa olevasta tyyppikilvestä.
Muistutus:
Jos verkkojännite ei ole oikea, ÄLÄ KYTKE TULOSTIMEN VIRTAJOHTOA PISTORASIAAN. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Vain virtavalo palaa.

Jos -virtapainiketta painetaan kevyesti, tulostin ei ehkä kytkeydy päälle, vaikka -virtavalo vilkkuisikin jonkin aikaa. Paina painike napakasti pohjaan.
Katkaise tulostimen ja tietokoneen virta. Varmista, että tulostimen liitäntäkaapeli on kytketty oikein ja että kaapeli on tukevasti paikallaan.
Jos käytät USB-liitäntää, varmista, että kaapelisi on USB 1.1- tai 2.0 -standardien mukainen.
Sammuta tulostin ja tietokone, irrota tulostimen liitäntäkaapeli ja tulosta tämän jälkeen toimintatarkistussivu.
Katso Tulostimen toimintatestin suorittaminen

Jos testisivu tulostuu oikein, tarkista, että tulostinohjain ja sovellus on asennettu oikein.
Jos yrität tulostaa suurta kuvatiedostoa, tietokoneen muisti ei ehkä riitä sen tulostamiseen. Yritä vähentää kuvan erottelutarkkuutta tai tulostaa kuva pienemmässä koossa. Tietokoneeseen on mahdollisesti asennettava lisää keskusmuistia.
Poista tulostinohjaimen asennus ja asenna se uudelleen.
Katso Tulostinohjelmiston asennuksen poistaminen

Mustevalo vilkkuu tai palaa sen jälkeen, kun värikasetti on vaihdettu.

Varmista, että värikasetin kasettipidike on värikasetin vaihtoasennossa.
Huomautus:
Jos kasettipidike on oikeassa ääriasennossa, siirrä se värikasetin vaihtoasentoon painamalla  -painiketta.
Poista värikasetti, aseta se uudelleen ja jatka sitten värikasetin asennusta.