EPSON

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme

Windows için

İlerleme göstergesini kullanma

Yazıcıya bir yazdırma işi gönderdiğinizde ilerleme göstergesi, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, açılır.
İlerleme göstergesi geçerli yazdırma işinin durumunu gösterir ve yazıcı durumu bilgisini verir.
Yazdırma işlemi sırasında bir hata oluşursa, ilerleme göstergesi penceresindeki metin kutusunda bir hata mesajı görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi Kullanım Kılavuzu’na ulaşmak için Technical Support (Teknik Destek) seçeneğini tıklatın.
Mürekkep haznesini yeniden doldurmanız gerektiğinde penceredeki How To (Nasıl) düğmesine tıklayın ve talimatları izleyin.

EPSON Status Monitor 3’ü kullanma

EPSON Status Monitor 3 yazıcının durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi görüntüler.
EPSON Status Monitor 3’e erişmek için iki yol vardır:
Windows taskbar (görev çubuğu) üzerindeki yazıcı kısayol simgesini çift tıklatın.
Windowstaskbar (görev çubuğu) kısayol simgesi eklemek için bkz. Taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden.
Yazıcı sürücüsünü açın, Maintenance (Bakım) sekmesini, ardından EPSON Status Monitor 3 düğmesini tıklatın.
EPSON Status Monitor 3’e eriştiğiniz zaman aşağıdaki pencere görüntülenir:
EPSON Status Monitor 3 aşağıdaki bilgileri verir:
Approximate Ink Levels (Yaklaşık Mürekkep Seviyeleri):
EPSON Status Monitor 3 mürekkep haznesi durumunu öğrenmenize olanak sağlayan bir grafik ekran görüntüler.
Technical Support (Teknik Destek):
Çevrimiçi Kullanım Kılavuzu EPSON Status Monitor 3’ten erişebilirsiniz. Bir sorunla karılaşırsanız, EPSON Status Monitor 3 penceresindeki Technical Support (Teknik Destek) düğmesini tıklatın.
Print Queue (Yazdırma Kuyruğu):
Windows Spooler (Windows Biriktiricisi)’ı, Print Queue (Yazdırma Kuyruğu) seçeneğini tıklatarak görüntüleyebilirsiniz.