epson

Yazıcı Yazılımının Kaldırılması

Yazıcı sürücünün kaldırılması

Aşağıdaki durumlarda yazıcı sürücüsünün kaldırılması gerekebilir:
Bilgisayarınızın işletim sisteminin yükseltilmesi
Bu işlev, yazıcı sürücünüzü kendi güncelleme işlevi ile yapılan güncelleme dışında daha yeni bir sürümle güncellemeniz durumunda, eski sürümü otomatik olarak kaldırır.
Yazıcı sürücüsüyle ilgili bir sorun olması
İşletim sisteminizi yükseltirken ya da yazıcı sürücüsü sürümünü güncellerken, yükseltme işleminden ya da yeni sürücüyü yüklemeden önce mevcut yazıcı sürücüsünü kaldırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde, sürücü güncelleme çalışmaz.

Windows için

Not:
Windows Vista'da sınırlı kullanıcı olarak oturum açarsanız programları kaldırmak için, yönetici hesabı ve parolaya ihtiyacınız vardır.
Windows XP'de programları kaldırmak için, bir Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açılması gerekir.
Windows 2000 ile programları kaldırmak için, yönetici haklarına sahip (Administrators (Yöneticiler) grubundan bir kullanıcı) olarak oturum açmanız gerekir.
Yazıcıyı kapatın ve arabirim kablosunu çıkarın.
Windows Vista:
Start (Başlat) düğmesini tıklatın ve Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini seçin.
Windows XP:
Start (Başlat) öğesini tıklatın ve Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini seçin.
WindowsMe, 98 SE ve 2000:
Start (Başlat) öğesine tıklatın, Settings (Ayarlar) üzerine gelin ve Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini seçin.
Windows Vista:
Programs (Programlar) kategorisinden Uninstall a program (Program kaldır) seçeneğine tıklayın ve ardından listeden EPSON Printer Software (EPSON Yazıcı Yazılımı) seçeneğini seçin.
Windows XP, Me, 98 SE ve 2000:
Add/Remove Programs (Program Ekle/Kaldır) simgesini çift tıklatın ve listeden EPSON Printer Software (EPSON Yazıcı Yazılımı) öğesini seçin.
Windows Vista:
Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) seçeneğini tıklatın.
Windows XP ve 2000:
Change/Remove (Değiştir/Kaldır) seçeneğini tıklatın.
Windows Me ve 98 SE:
Add/Remove (Ekle/Kaldır) düğmesini tıklatın.
Yazıcınızın simgesini seçin ve OK (Tamam) düğmesine tıklatın.
Yazıcı sürücüsünü kaldırmak için OK (Tamam) düğmesine tıklatın.
Not:
Windows Me ya da 98 SE'de, bilgisayarınız USB bağlantı noktası kullanılarak bağlandıysa, USB bileşenini kaldırmanız gerekir. EPSON USB Printer Devices öğesini seçin ve Add/Remove (Ekle/Kaldır) düğmesini tıklatın. Sonra, bilgisayarı tekrar başlatmak için OK (Tamam) düğmesine tıklatın. (Add/Remove Programs (Program Ekle/Kaldır) listesinde EPSON USB Printer Devices görüntülenmiyorsa, yazıcı yazılımı CD-ROM’unda EPUSBUN.EXE’yi çift tıklatın ve ekrandaki talimatları uygulayın.)

Mac OS X için

Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.
EPSON yazıcı yazılım CD'sini Macintosh CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
Epson klasöründeki Mac OS X simgesini çift tıklatın. CD Installer (CD Yükleyici) ekranı görüntülenir. Custom Install (Özel Yükleme) seçeneğini tıklatın.
Printer Driver (Yazıcı Sürücüsü) seçeneğini seçin.
Not:
Authenticate (Yetki) iletişim kutusu görüntülenirse, password (parola) ya da tümce girin ve OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Yazılım lisans sözleşmesini okuyun ve Accept (Kabul Et) seçeneğini tıklatın.
Sol üstte bulunan menüden Uninstall (Kaldır) öğesini seçin ve Uninstall (Kaldır) seçeneğini tıklatın.
Yazıcı sürücüsünü kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.
Not:
Print Center'da (Baskı Merkezi) ya da Printer Setup Utility'de (Yazıcı Kur Yardımcı Programı) yazıcınızın adı kalırsa, Printer List'den (Yazıcı Listesi) adı seçin ve Delete (Sil) düğmesini tıklatın.

User’s Guide'ı (Kullanım Kılavuzu) Kaldırma

Windows için

Not:
Windows Vista'da sınırlı kullanıcı olarak oturum açarsanız programları kaldırmak için, yönetici hesabı ve parolaya ihtiyacınız vardır.
Windows XP'de programları kaldırmak için, bir Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açılması gerekir.
Windows 2000 ile programları kaldırmak için, yönetici haklarına sahip (Administrators (Yöneticiler) grubundan bir kullanıcı) olarak oturum açmanız gerekir.
Yazıcıyı kapatın ve arabirim kablosunu çıkarın.
Windows Vista:
Start (Başlat) düğmesini tıklatın ve Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini seçin.
Windows XP:
Start (Başlat) öğesini tıklatın, sonra Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini seçin.
WindowsMe, 98 SE ve 2000:
Start (Başlat) öğesine tıklatın, Settings (Ayarlar) üzerine gelin ve Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini seçin.
Windows Vista:
Programs (Programlar) kategorisinden Uninstall a program (Program kaldır) seçeneğini tıklatın.
Windows XP, Me, 98 SE ve 2000:
Add or Remove Programs (Program Ekle veya Kaldır) simgesini çift tıklatın.
Listeden yazıcıya ait Manual (Kılavuz) seçeneğini seçin.
Windows Vista:
Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) seçeneğini tıklatın.
Windows XP ve 2000:
Change/Remove (Değiştir/Kaldır) seçeneğini tıklatın.
Windows Me ve 98 SE:
Add/Remove (Ekle/Kaldır) düğmesini tıklatın.
OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

Mac OS X için

Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.
EPSON yazıcı yazılım CD'sini Macintosh CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
Epson klasöründeki Mac OS X simgesini çift tıklatın. CD Installer (CD Yükleyici) ekranı görüntülenir. Custom Install (Özel Yükleme) seçeneğini tıklatın.
User’s Guide (Kullanım Kılavuzu) seçeneğini seçin.
Sol üstte bulunan menüden Uninstall (Kaldır) öğesini seçin ve Uninstall (Kaldır) seçeneğini tıklatın.
User’s Guide'ı (Kullanım Kılavuzu) kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Diğer Epson uygulamalarını kaldırma

İhtiyacınız olmayan uygulamaları kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin.

Windows için

Not:
Windows Vista'da sınırlı kullanıcı olarak oturum açarsanız programları kaldırmak için, yönetici hesabı ve parolaya ihtiyacınız vardır.
Windows XP'de uygulamaları kaldırmak için, bir Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açılması gerekir. Sınırlı hesap kullanıcısı olarak oturum açarsanız uygulamaları kaldıramazsınız.
Windows 2000'de uygulamaları kaldırmak için, yönetici haklarına sahip (Administrators (Yöneticiler) grubundan bir kullanıcı) olarak oturum açmanız gerekir.
Windows Vista:
Start (Başlat) düğmesini tıklatın ve Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini seçin.
Windows XP:
Start (Başlat) öğesini tıklatın ve ardından Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini seçin.
WindowsMe, 98 SE ve 2000:
Start (Başlat) öğesine tıklatın, Settings (Ayarlar) üzerine gelin ve ardından Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini seçin.
Windows Vista:
Programs (Programlar) kategorisinden Uninstall a program (Program kaldır) seçeneğini tıklatın.
Windows XP, Me, 98 SE ve 2000:
Add or Remove Programs (Program Ekle veya Kaldır) simgesini çift tıklatın.
Program listesinden kaldırmayı istediğiniz yazılımı seçin.
Windows Vista:
Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) seçeneğini tıklatın.
Windows XP ve 2000:
Change/Remove (Değiştir/Kaldır) seçeneğini tıklatın.
Windows Me ve 98 SE:
Add/Remove (Ekle/Kaldır) düğmesini tıklatın.
Onay mesajı görüntülendiğinde, Yes (Evet) seçeneğini tıklatın.
Ekrandaki talimatları izleyin.

Mac OS X için

Not:
Uygulamaları kaldırmak için Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açmanız gerekir. Limited (Sınırlı) hesap kullanıcısı olarak oturum açarsanız uygulamaları kaldıramazsınız.
Uygulamaya bağlı olarak, Installer (Kurma Programı) Uninstaller'dan (Kaldırma Programı) ayrı olabilir.
Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.
EPSON yazıcı yazılım CD'sini Macintosh CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
Epson klasöründeki Mac OS X simgesini çift tıklatın. CD Installer (CD Yükleyici) ekranı görüntülenir. Custom Install (Özel Yükleme) seçeneğini tıklatın.
Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin.
Yazılım lisans sözleşmesi görüntülenirse, sözleşmeyi okuyun ve Accept (Kabul Et) seçeneğini tıklatın.
Sol üstte bulunan menüden Uninstall (Kaldır) öğesini seçin ve Uninstall (Kaldır) seçeneğini tıklatın.
Uygulamayı kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.
Not:
6. adımda Uninstall (Kaldır) seçeneğini seçemezseniz, Mac OS X sabit sürücüsündeki Applications (Uygulamalar) klasörüne çift tıklatın, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve ardından Trash (Çöp Kutusu) simgesine sürükleyin.