epson

Legge til en skriver eller koble til en skanner (for Mac OS X)

Legge til en skriver

For Mac OS X 10.3: Legg til skriveren på skriverlisten for Mac OS X.
Dobbeltklikk på Macintosh HD-ikonet.
Merk:
Dersom Macintosh HD-ikonnavnet har blitt endret, dobbeltklikk på ikonet for enheten som kjører Mac OS X.
Dobbeltklikk på Applications (Applikasjoner)-mappen, Utilities (Hjelpeprogrammer)-mappen, og så på ikonet Printer Setup Utility (Skriveroppsettverktøy).
Hvis skjermbildet Printer List (Skriverliste) eller en melding på skjermen vises, klikker du Add (Legg til).
Velg skriveren fra listen, og klikk deretter Add (Legg til) på skjermen for Printer Browser (Nettleser for skriver).
For Mac OS X 10.3, velg RendezvousPrinter List (Skriverliste)-skjermen, klikk på skriveren, og klikk deretter Add (Legg til).
Merk:
Vil du skrive ut via Rendezvous (Mac OS X 10.3) / Bonjour (Mac OS X 10.4 eller nyere), må skriveren og datamaskinen automatisk tilegne seg en IP-adresse via DHCP-funksjonen. Hvis en unik IP-adresse tildeles skriveren, velger du EPSON TCP/IP (eller TCP/IP).
For Mac OS X 10.5: Legg til skriveren på menyen File (Arkiv) i programmet.
I Finder, eller fra et program som TextEdit, velger du File (Arkiv) og deretter Print (Skriv ut).
Velg Add Printer (Legg til skriver) på skriverlisten.

Koble til / kontrollere skanneren

Still inn EPSON Scan-forbindelsen og undersøk ytelsen.
Merk:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle skrivere, eller den er kanskje ikke aktivert.
Dobbeltklikk Macintosh HD, Applications (Programmer), Utilities (Verktøy) og deretter EPSON Scan Settings (Innstillinger for EPSON Scan).
Merk:
Hvis skanneren står oppført på listen, men ikke kan velges rett etter at skjermbildet EPSON Scan Settings (Innstillinger for EPSON Scan) vises. Vent til søket fullføres.
Bekreft at skriveren er valgt, klikk Network (Nettverk) og så Add (Legg til).
Skriv inn Scanner Name (Skannernavn), og vent til søket er fullført.
Klikk skriverens IP-adresse, og klikk deretter OK.
Merk:
Hvis adressen ikke kommer opp, undersøk forbindelsen og klikk Retry (Prøv på nytt), eller klikk Enter address (Angi adresse) og skriv inn IP-adressen direkte. Hvis du skriver inn IP-adressen direkte, deaktiveres IP-adressens automatiske funksjon.
Klikk skanneren og deretter Test.
Kontroller at The connection test was successful og skannernavnet vises, og klikk deretter OK.