epson

Få tilgang til skriveren fra en annen datamaskin

Merk:
Hvis skjermbildet nedenfor vises, klikker du Unblock (Fjern blokkering). Ikke klikk Keep Blocking (Fortsett blokkering) eller Ask Me Later (Spør meg igjen senere).
Ikke klikk Keep Blocking (Fortsett blokkering), Block (Blokker) eller en tilsvarende kommando på skjermbildet til den kommersielt tilgjengelige sikkerhetsprogramvaren.
Avhengig av hvilken kommersielt tilgjengelig sikkerhetsprogramvare som brukes, kan det hende at fremgangsmåten ovenfor ikke oppretter en tilkobling. I så fall avslutter du sikkerhetsprogramvaren midlertidig, og bruker deretter skriverens programvare.
Bekreft at skriveren er påslått.
Sett inn CD-platen med programvare i CD-ROM-stasjonen.
For Mac OS X, dobbeltklikk på Mac OS X-ikonet.
Merk:
Hvis installeringsskjermbildet ikke vises automatisk i Windows, dobbeltklikker du CD-ROM-ikonet i Computer (Datamaskin) (eller My Computer (Min datamaskin)) på hurtigmenyen Mode (Modus).
Velg Custom Install (Egendefinert installering).
Velg EpsonNet Config fra listen Recommended (Anbefales).
Klikk Install.
Følg instruksjonene. Hvis skjermbildet How do you want to connect your product? (Hvordan vil du tilkoble produktet?) vises, velger du Network.
Klikk Next (Neste).
Hvis følgende skjermbilde vises, velger du Set up an additional computer to use this printer (Konfigurer en annen datamaskin som skal bruke skriveren), og klikk deretter Next (Neste).
Følg instruksjonene på skjermen.