Verklarende woordenlijst

beeld verscherpen
Oorspronkelijk een fotografisch proces waarin een zeer scherp en een onscherp beeld worden samengevoegd om een scherper beeld te krijgen. Dit proces wordt door software gesimuleerd om eenzelfde resultaat te krijgen.
belichting
Een scannerfunctie waarmee gescande beeldgegevens lichter of donkerder kunnen worden gemaakt.
bi-level-gegevens
Beeldgegevens die zijn opgebouwd uit 1 bit per pixel. Een pixel is één enkele bit digitale gegevens met als enige voorstellingsvorm 1 (licht) of 0 (donker).
bit
Afkorting van binary digit. De kleinste eenheid van informatie in computersystemen. Een bit kan twee waarden hebben: aan, voorgesteld door een 1, of uit, voorgesteld door een 0.
bit/pixel
Aanduiding voor het aantal bits dat een pixel heeft. Hoe meer bits een pixel heeft, hoe gedetailleerder de pixel wordt afgebeeld.
byte
Een groep van acht bits die door de computer als een eenheid wordt verwerkt. Een byte kan een controlecode of teken voorstellen.
ColorSync
Kleurbeheersysteem voor Macintosh dat ervoor zorgt dat de kleuren door verschillende apparaten consistent worden weergegeven (WYSIWYG). Deze software geeft de kleuren van gescande documenten exact hetzelfde weer op uw beeldscherm of drukt exact dezelfde kleuren af als op uw beeldscherm worden weergegeven.
descreening
Een scannerfunctie voor het verwijderen van moiré-patronen.
document
Het item, bijvoorbeeld een vel papier of een boek, dat op de glasplaat wordt geplaatst en wordt gescand.
dpi
Afkorting van dots per inch. Een maateenheid die de resolutie aanduidt. Hoe hoger het aantal dots (punten), hoe hoger de resolutie.
drempelwaarde
Een referentiepunt dat aangeeft of gegevens als "aan" of "uit" worden verwerkt. Bij de gegevens van een kleurenafbeelding betekent "aan" dat een bepaalde kleur wél in een pixel of dot (punt) voorkomt, terwijl dat bij "uit" niet het geval zal zijn.
DTP
Afkorting van Desktop Publishing. Een systeem waarmee u drukwerk kunt maken op een computer.
gamma
Gamma is een waarde die de relatie tussen de in- en uitvoer van een apparaat uitdrukt. Door het gamma aan te passen kan de helderheid van de middentonen van een beeld worden gewijzigd zonder dat dit een weerslag heeft op de donkere en lichte partijen.
grijstinten
Beelden die naast zwart en wit ook verschillende grijswaarden hebben.
halftoning
Een methode waarbij door middel van patronen met punten een grotere afdrukkwaliteit wordt verkregen.
helderheid
Een scannerfunctie waarmee de beeldgegevens lichter en donkerder kunnen worden gemaakt.
ICM
Image Color Matching. Kleurbeheersysteem voor Windows dat ervoor zorgt dat de kleuren door verschillende apparaten consistent worden weergegeven (WYSIWYG). Deze software geeft de kleuren van gescande documenten exact hetzelfde weer op uw beeldscherm of drukt exact dezelfde kleuren af als op uw beeldscherm worden weergegeven.
inkjetprinter
Een printer die inkt overbrengt op papier door de inkt via een aantal kleine kanaaltjes op het papier te spuiten.
interface
Een stuk hardware, een methode of een standaard om apparaten op elkaar aan te sluiten.
kleurcorrectie
Een methode waarmee u de gegevens van een kleurenafbeelding voor een bepaald apparaat zo afstelt dat de kleuren van een gedupliceerde afbeelding zo nauw mogelijk aansluiten bij het origineel.
kleurenscheiding
Een proces waarbij kleurenbeelden herleid worden tot een beeld met een beperkt aantal primaire kleuren. De scanner maakt gebruik van additieve primaire kleuren (rood, groen en blauw) terwijl printmachines werken met de subtractieve primaire kleuren (cyaan, magenta en geel) en zwart.
kleurruimte
Een methode waarmee een bepaalde kleur wordt verkregen. De scanner maakt gebruik van additieve primaire kleuren (rood, groen en blauw) terwijl printmachines werken met subtractieve primaire kleuren (cyaan, magenta en geel) en zwart.
laserprinter
Een printer die in één keer een volledige pagina kan afdrukken met behulp van een laser en elektrofotografische principes. Met de laser wordt een geladen drum of trommel "beschilderd", waarna toner (inkt) op de drum wordt aangebracht die vervolgens wordt overgebracht op het papier.
loopstuk
Een scanneronderdeel waarin de optische sensor en de lichtbron van de scanner zijn verwerkt.
moiré
Een moiré is een arceringpatroon dat op gescande beelden voorkomt wanneer afgedrukt materiaal wordt gescand. Het ontstaat door storingen die voorkomen als gevolg van het verschil tussen de pitch van het scan- en het halftoonraster.
monochroom
Zwart-witbeelden of beelden die uitsluitend worden weergegeven door de intensiteit van de lichtsterkte.
newton-ring
Een newton-ring is een ringvormig streepjespatroon dat op gescande beelden voorkomt wanneer transparant materiaal wordt gescand. Het ontstaat door storingen die voorkomen als gevolg van het duplexmembraan op de film.
OCR
Optical Character Recognition of optische tekstherkenning
De technologie die computers in staat stelt tekst te "lezen" die op tastbare objecten staat. OCR veronderstelt de aanwezigheid van een grafische voorstelling van tekst, meestal afkomstig van een gescande afbeelding.
PDA
Afkorting van Personal Digital Assistant, een handige zakcomputer. Een PDA bevat doorgaans een adresboek, agenda en e-mailvoorzieningen en kan gegevens uitwisselen met andere computers.
pixel
Afkorting van picture element. Elk beeld bestaat uit een aantal pixels. Pixels worden ook aangeduid met hun aantal punten.
primaire kleuren
Basiskleuren.
PRINT Image Matching
Een standaard die de scanner in staat stelt bepaalde informatie op te slaan over de gescande afbeeldingen en deze informatie vervolgens door te sturen naar toepassingen en printers die deze standaard ondersteunen. Printers die het systeem PRINT Image Matching ondersteunen, gebruiken deze informatie voor een optimale afdrukkwaliteit.
reflecterend document
Een document dat is afgedrukt op niet transparant materiaal, zoals een publicatie, bedrukt papier of foto.
resolutie
Aanduiding van de hoeveelheid pixels waaruit een beeld bestaat, waarbij geldt: hoe meer pixels, hoe fijner het beeld. De gebruikte maateenheid is dots per inch (dpi), pixels per inch (ppi) of samples per inch (spi).
scangebied
Het feitelijke deel van het document dat door de scanner kan worden gescand.
scannen
Een handeling die wordt uitgevoerd door de sensor en het loopstuk. Bij het scannen wordt de afbeelding opgedeeld in pixels.
selectiekader
Een verplaatsbaar en veranderbaar kader dat het gedeelte van een afbeelding afbakent waarvan een voorbeeld wordt weergegeven of dat wordt gescand.
sRGB
Een standaardkleurruimte die wordt toegepast in het kleurbeheersysteem onder Windows (ICM 2.0).
standaard(instellingen)
Een reeks waarden die worden toegepast wanneer geen andere waarden zijn opgegeven. Worden aangeduid met de term "fabrieksinstellingen" als de waarden niet zijn gewijzigd sinds de scanner van de productieband is gerold.
standaard-bi-level
Bi-level-beeldgegevens zonder halftoning.
toepassing
Een computerprogramma dat u helpt bij een bepaalde taak, zoals tekstverwerking, beeldbewerking of financiële planning.
tooncorrectie
Een methode om de toonkromme aan te passen zodat de gedupliceerde afbeelding op de verschillende outputapparaten dezelfde schakeringen heeft als de originele afbeelding.
toonkromme
De grafiek die de contrastverhouding tussen de invoer (originele afbeelding) en de uitvoer (beeldgegevens) aangeeft bij beeldverwerking.
USB
Universal Serial Bus. Een hardware-interface voor het aansluiten van randapparatuur op de computer, zoals een toetsenbord, muis, scanner of printer.
voorbeeldscan
Een scannerfunctie waarmee u kunt zien wat het resultaat is van de instellingen die u vastlegt in EPSON Scan. Desgewenst kunt u de instellingen dan aanpassen.


[Boven]