epson

De printer aansluiten op een draadloos netwerk

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u draadloze beveiliging kunt instellen en verbinding kunt maken met het toegangspunt met behulp van de knoppen op de printer. Als uw printer een display heeft, brengt u de instellingen aan via het display. Zie De printer aansluiten op het netwerk voor meer informatie.
De printer ondersteunt de volgende methoden om instellingen voor een draadloze verbinding te configureren:
Automatische installatie via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Als het toegangspunt de norm Wi-Fi Protected Setup (WPS) ondersteunt, kunnen de beveiligingsinstellingen automatisch worden geconfigureerd.
Automatische installatie via SecureEasySetup (SES)
Als het toegangspunt de norm SecureEasySetup (SES) ondersteunt, kunnen de beveiligingsinstellingen automatisch worden geconfigureerd.
Opmerking:
Schakel de printer niet uit en koppel de printer niet los terwijl u instellingen configureert met de knoppen op het bedieningspaneel. Dit kan storingen tot gevolg hebben.
Als de printer is aangesloten met een LAN-kabel, kan de printer niet worden gebruikt in een draadloos LAN.

Automatische configuratie WPS Wireless

Als het toegangspunt de norm Wi-Fi Protected Setup (WPS) ondersteunt, kunnen de beveiligingsinstellingen automatisch worden geconfigureerd.

Procedure voor drukknopmodus

Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld en communicatie beschikbaar is.
Als een LAN-kabel op de printer is aangesloten, koppelt u deze los.
Opmerking:
Wanneer u de LAN-kabel loskoppelt, knipperen het oranje netwerkstatuslampje en groene netwerkstatuslampje afwisselend. Ga pas door naar de volgende stap wanneer het oranje netwerkstatuslampje gaat branden of wanneer zowel het oranje als groene netwerkstatuslampje uitgaat.
Houd de WPS-knop voor het toegangspunt (of de overeenkomstige knop) ingedrukt om WPS in te stellen.
Opmerking:
Raadpleeg de Gebruikershandleiding van het toegangspunt (de draadloze router) voor de locatie van de WPS-knop. In sommige gevallen betreft het een software-instelling in plaats van een fysieke knop op de router.
Houd WiFi drie seconden ingedrukt. Het oranje netwerkstatuslampje en groene netwerkstatuslampje knipperen afwisselend.
Als de netwerkverbinding tot stand is gebracht, knipperen het oranje netwerkstatuslampje en groene netwerkstatuslampje tegelijkertijd. Het groene netwerkstatuslampje gaat na vijf minuten aan.
Als de netwerkverbinding niet tot stand is gebracht, knippert alleen het groene netwerkstatuslampje. Druk op WiFi om een fout te verhelpen en herhaal de procedure vanaf stap 2.

Configuratie van de pincodemodus

Opmerking:
De methode voor registratie van de pincode varieert per toegangspunt (draadloze router). Raadpleeg de Gebruikershandleiding van het toegangspunt (draadloze router).
Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld en communicatie beschikbaar is.
Als een LAN-kabel op de printer is aangesloten, koppelt u deze los.
Opmerking:
Wanneer u de LAN-kabel loskoppelt, knipperen het oranje netwerkstatuslampje en groene netwerkstatuslampje afwisselend. Ga pas door naar de volgende stap wanneer het oranje netwerkstatuslampje gaat branden of wanneer zowel het oranje als groene netwerkstatuslampje uitgaat.
Laad gewoon papier in de papiertoevoer.
Druk op om het statusoverzicht af te drukken en controleer de pincode op het statusoverzicht.
Houd WiFi ingedrukt en druk drie seconden lang op . Het oranje netwerkstatuslampje en groene netwerkstatuslampje knipperen tegelijk.
Registreer de pincode die op het statusoverzicht wordt weergegeven binnen twee minuten bij het toegangspunt.
Als de netwerkverbinding tot stand is gebracht, knipperen het oranje netwerkstatuslampje en groene netwerkstatuslampje tegelijkertijd. Het groene netwerkstatuslampje gaat na vijf minuten aan.
Als de netwerkverbinding niet tot stand is gebracht, knippert alleen het groene netwerkstatuslampje. Druk op WiFi om een fout te verhelpen en herhaal de procedure vanaf stap 3.

Automatische configuratie SES Wireless

Als het toegangspunt de functie SecureEasySetup (SES) of de drukknopmodus voor Wi-Fi Protected Setup (WPS) ondersteunt, kunnen de beveiligingsinstellingen automatisch worden geconfigureerd.
Gebruik de volgende procedure voor SES en de drukknopmodus voor WPS. De printer stelt beide automatisch in.
Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld en communicatie beschikbaar is.
Als een LAN-kabel op de printer is aangesloten, koppelt u deze los.
Opmerking:
Wanneer u de LAN-kabel loskoppelt, knipperen het oranje netwerkstatuslampje en groene netwerkstatuslampje afwisselend. Ga pas door naar de volgende stap wanneer het oranje netwerkstatuslampje gaat branden of wanneer zowel het oranje als groene netwerkstatuslampje uitgaat.
Houd de SES-knop voor het toegangspunt (of de overeenkomstige knop) ingedrukt totdat het SES-lampje knippert.
Opmerking:
Afhankelijk van het toegangspunt (draadloze router), is mogelijk geen aparte SES-knop beschikbaar. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van het toegangspunt (de draadloze router) voor de locatie van de SES-knop.
Houd WiFi drie seconden ingedrukt. Het oranje netwerkstatuslampje en groene netwerkstatuslampje knipperen afwisselend.
Als de netwerkverbinding tot stand is gebracht, knipperen het oranje netwerkstatuslampje en groene netwerkstatuslampje tegelijkertijd. Het groene netwerkstatuslampje gaat na vijf minuten aan.
Als de netwerkverbinding niet tot stand is gebracht, knippert alleen het groene netwerkstatuslampje. Druk op WiFi om een fout te verhelpen en herhaal de procedure vanaf stap 2.