EPSON

A probléma diagnosztizálása

A nyomtató problémáinak elhárítását legjobban két lépésben lehet elvégezni: először diagnosztizálni kell a problémát, majd alkalmazni kell a szóba jöhető megoldásokat, amíg a probléma meg nem szűnik.
A leggyakoribb hibák diagnosztizálásához és kijavításához szükséges információk elérhetők az online hibakereséssel, a kezelőpanelen, a Status Monitoron, illetve nyomtatóellenőrzés futtatásával. További információ az alábbi témakörökben található.
Ha a nyomtatási minőséggel van baj, ha a probléma nem a minőséggel kapcsolatos, ha a papír begyűrődik, vagy ha a nyomtató egyáltalán nem nyomtat, tanulmányozza az útmutató megfelelő részét.
Lehet, hogy a hiba kijavításához a nyomtatást meg kell szakítania.

Hibajelzők

A nyomtató jelzőfényeinek segítségével számos gyakrabban előforduló nyomtatóhibát azonosíthat. Ha a nyomtató leáll, és a jelzőfények kigyulladnak, vagy villogni kezdenek, az alábbi táblázat segítségével diagnosztizálja a problémát, majd hajtsa végre az ajánlott javításokat.
Fények
Probléma és megoldás
Kifogyott a papír
Nincs papír az adagolóban.
Töltsön be papírt a lapadagolóba, majd nyomja meg a  stop/karbantartás gombot. A nyomtató folytatja a nyomtatást, és a jelzőfény kialszik.
Papírbehúzási hiba
A kétoldalas nyomtatás során a nyomtató egynél több papírlapot húzott be egyszerre.
Rakjon papírt a lapadagolóba és nyomja meg a  stop/karbantartás gombot a nyomtatás folytatásához.
Papír elakadás
A papír elakadt a nyomtatóban.
A tintaszint eléri az alsó jelölést
A tintaszint elérhette az alsó jelölést.
A ténylegesen megmaradt tintamennyiség ellenőrzéséhez szemrevételezéssel ellenőrizze a tintaszinteket a nyomtató tintatartályaiban.
Ha a tintaszint eléri az alsó jelölést, töltse újra a megfelelő tintatartályt.
Lásd: A tintatartályok újratöltése
Kevés a tinta
Lehet, hogy kevés a tinta.
Folytathatja a nyomtatást. A ténylegesen megmaradt tintamennyiség ellenőrzéséhez szemrevételezéssel ellenőrizze a tintaszinteket a nyomtató tintatartályaiban. Az Epson azt javasolja, hogy addig használja a nyomtatót, amíg a tintaszint eléri az alsó vonalat, így a tartályt egy teljes tintatartó tartalmával lehet újratölteni.
Karbantartás
A nyomtató használtfesték-párnái vagy tintacsövei élettartamuk végéhez értek.
Ellenőrizze az állapot adatait a nyomtató-illesztőprogram ablakában. A használtfesték-párnák vagy a tintacsövek cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálattal.
Ismeretlen nyomtató hiba
Egy ismeretlen nyomtató hiba történt.
Kapcsolja ki a nyomtatót. Majd, távolítsa el az elakadt papírt.
Lásd: Papírelakadás
Majd kapcsolja vissza a nyomtatót. Ha a hiba nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.
: világít, : nem világít, : lassan villog, : gyorsan villog

Állapotfigyelő

Ha nyomtatás közben hiba következik be, megjelenik egy hibaüzenet a Status Monitor ablakban.
Ha újra kell töltenie egy tintatartályt, kattintson a How To (Hogyan) gombra az ablakban és kövesse az utasításokat.
A tinta megközelítő mennyiségének ellenőrzéséhez lásd a következő szakaszok egyikét:
Lásd: Az EPSON Status Monitor 3 használata
Ha olyan hibaüzenet jelenik meg, hogy a készülékben lévő festékpárnák vagy tintacsövek élettartama a végéhez közeledik vagy lejárt, akkor a csere érdekében forduljon az Epson ügyfélszolgálatához. A festékpárnák telítődésekor, vagy ha a tintacsövek elérték az élettartamuk végét, a nyomtató leáll, és a nyomtatás folytatásához az Epson ügyfélszolgálathoz kell fordulni.

Nyomtatóműveletek ellenőrzésének futtatása

Ha nem sikerült megállapítani a probléma okát, a nyomtatóellenőrzés végrehajtása segíthet annak meghatározásában, hogy a problémát a nyomtató vagy a számítógép okozza.
Nyomtatóellenőrzés végrehajtásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.
Ellenőrizze, hogy a nyomtató és a számítógép is ki van-e kapcsolva.
Húzza ki a kábelt a nyomtató interfészcsatlakozójából.
Győződjön meg arról, hogy A4 méretű lap van a lapadagolóban.
Tartsa lenyomva a  stop/karbantartás gombot, és nyomja meg a  tápellátás gombot a nyomtató bekapcsolásához. Miután a nyomtató bekapcsolt, mindkét gombot engedje fel.
A nyomtató kinyomtat egy lapot, amelyen a fúvóka-ellenőrző minta látható. Ha hiányok láthatók a mintában, meg kell tisztítani a nyomtatófejet.
Ha elkészül a tesztoldal, a probléma oka valahol a szoftverbeállításokban, a kábelben vagy a számítógépben van. Az is lehet, hogy rosszul van telepítve a szoftver. Próbálkozzon a nyomtatószoftver eltávolításával és újratelepítésével.
Lásd: A nyomtató program eltávolítása
Ha a tesztoldalt nem sikerült kinyomtatni, akkor lehet, hogy a nyomtatóval van probléma. Próbálkozzon a következő témakörben ismertetett javaslatokkal.
Lásd: A nyomtató nem nyomtat