EPSON

Kétoldalas nyomtatás (kizárólag Windows esetén)

Kétféle 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás) lehet használni: a normál és a kettéhajtott brosúrát.
A normál 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás) előbb a páratlan oldalszámú oldalakat nyomtatja ki a rendszer. Amikor ezek nyomtatása elkészült, a lapokat újból be lehet tölteni a páros oldalaknak a papír hátoldalára való nyomtatásához.
Kétrét hajtott brosúra 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás) kétrét hajtott brosúrákat tud készíteni. Előbb a (hajtogatás után) külső oldalak nyomtatása történik meg. Ezután a papírt vissza lehet tölteni a nyomtatóba - mint azt az alábbi ábra mutatja -, és a brosúra belső oldalán megjelenő lapok nyomtatódnak ki.
Kétrét hajtott brosúra
* : Kötési él
Brosúrát lehet készíteni az 1. és 4. oldalt az első, az 5. és 8. oldalt a második, a 9. és 12. oldalt a harmadik lapra nyomtatva.
Amikor ezeket a lapokat visszahelyezi a lapadagolóba, a 2. és 3. oldalt rányomtathatja az első lap hátoldalára, a 6. és 7. oldalt a másodikéra, a 10. és 11. oldalt a harmadikéra.
Az így elkészített lapokat össze lehet hajtani, és kis füzetté összefűzni.
A kétoldalas nyomtatás csak a következő papírokra és méretekre áll rendelkezésre.
Papír
Méret
Normál papír
Letter, A4, B5
Epson Premium Ink Jet Plain Paper (Prémium tintasugaras normál papír)
A4
Epson Bright White Ink Jet Paper (Hófehér tintasugaras papír)
Megjegyzés:
Ez a funkció nem használható a Mac OS X rendszerben.
Ez a funkció szegély nélküli nyomtatással nem használható.
Ez a funkció nem használható, ha a nyomtatót hálózaton keresztül érik el, illetve megosztott nyomtatóként használják.
A papír típusától függően a 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás) alatt legfeljebb 30 lapból álló köteget lehet a lapadagolóba tölteni.
Csak a 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás) alkalmas papírt használjon. Ellenkező esetben a nyomtatás minősége gyengébb lehet.
A papírtól, illetve a szöveg és a képek nyomtatásához felhasznált tinta mennyiségétől függően előfordulhat, hogy a tinta átüt a papír másik oldalára.
A papír felülete elmaszatolódhat a 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás) során.
A tintapatronok száma és felsorolási sorrendje a nyomtatótól függően változik.

Normál 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás)

Az alábbi lépések végrehajtásával tudja a páratlan és páros számú oldalakat a lap két oldalára nyomtatni.
Nyissa meg a nyomtató beállításokat.
Kattintson a Main (Fő) fülre, majd válassza ki az egyik Quality Option (Minőség típusa) értéket:
Draft (Piszkozat) - gyengébb minőségű piszkozatokhoz
Text (Szöveg) - csak szöveget tartalmazó lapok nyomtatásához
Text & Image (Szöveg és kép) - jobb minőséget kívánó, szöveget és képet is tartalmazó lapokhoz
Photo (Fénykép) - jó minőség és sebesség eléréséhez
Best Photo (Legjobb fénykép) - a lehető legjobb minőségű nyomtatáshoz
A Type (Típus) lehetőségnél adja meg a megfelelő beállítást.
A Size (Méret) lehetőségnél adja meg a megfelelő beállítást.
A nyomat írásirányának módosításához válassza a Portrait (Álló) vagy Landscape (Tájkép) (Fekvő) beállítást.
Kattintson a Page Layout (Elrendezés) fülre, majd jelölje ki az On (Be) elemet a 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás) alatt.
Kattintson a Margins (Margók) gombra, a Margins (Margók) ablak megnyitására.
Adja meg, hogy melyik éle mentén fogják kötni a dokumentumot. A Left (Balra), Top (Felülre), vagy Right (Jobbra) lehetőségek közül választhat.
A Unit (Egység) csoportban válassza a cm vagy az inch (hüvelyk) beállítást. Ezután adja meg a kötési margó szélességét. Bármely értéket beírhat 0,3 és 3,0 cm, illetve 0,12 és 1,18 hüvelyk között.
Megjegyzés:
Az alkalmazástól függően a tényleges kötési margó eltérhet a megadott értékektől. A tényleges eredményt próbálja ki néhány lappal, mielőtt nekifogna a teljes feladat kinyomtatásának.
Kattintson az OK gombra, a Page Layout (Elrendezés) ablak megnyitására. Az OK gombra kattintva mentse a beállításokat.
Tegyen papírt a lapadagolóba, majd indítsa el a nyomtatást az alkalmazásból. A páros számú oldalak elkészítésére vonatkozó utasítások akkor jelennek meg, amikor a páratlan számú oldalak kinyomtatása elkészült.
A képernyőn látható utasítás szerint tegye vissza a nyomtatóba a papírt.
Megjegyzés:
A papír a felhasznált tinta mennyisége miatt felpöndörödhet. Ha ez előfordulna, a visszahelyezés előtt óvatosan hajlítsa meg a lapokat az ellenkező irányban.
Rendezze a papírköteget a visszatöltés előtt a szélét kemény, sík felülethez ütögetve.
A nyomatok ismételt betöltésekor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ellenkező esetben a papír elakadhat, vagy nem lesz helyes a kötési margó.
Papírelakadás esetén tanulmányozza a következő részt.
Lásd: Papírelakadás
Ha visszatette a papírt, a Resume (Folytatás) gombra kattintva nyomtassa ki a belső oldalakat.

Kétrét hajtott brosúra 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás)

A következő lépések végrehajtásával kétrét hajtott brosúrát tud készíteni.
Nyissa meg a nyomtató beállításokat.
Kattintson a Main (Fő) fülre, majd válassza ki az egyik Quality Option (Minőség típusa) értéket:
Draft (Piszkozat) - gyengébb minőségű piszkozatokhoz
Text (Szöveg) - csak szöveget tartalmazó lapok nyomtatásához
Text & Image (Szöveg és kép) - jobb minőséget kívánó, szöveget és képet is tartalmazó lapokhoz
Photo (Fénykép) - jó minőség és sebesség eléréséhez
Best Photo (Legjobb fénykép) - a lehető legjobb minőségű nyomtatáshoz
A Type (Típus) lehetőségnél adja meg a megfelelő beállítást.
A Size (Méret) lehetőségnél adja meg a megfelelő beállítást.
A nyomat írásirányának módosításához válassza a Portrait (Álló) vagy Landscape (Tájkép) (Fekvő) beállítást.
Kattintson a Page Layout (Elrendezés) fülre, és jelölje ki az On (Be) elemet a 2-sided printing (Kétoldalas nyomtatás) alatt. Kattintson a Folded Booklet (Kétrét hajtott brosúra) négyzetbe.
Kattintson a Margins (Margók) gombra, a Margins (Margók) ablak megnyitására.
Adja meg, hogy melyik éle mentén fogják kötni a dokumentumot. A Left (Balra), Top (Felülre), vagy Right (Jobbra) lehetőségek közül választhat.
Megjegyzés:
Ha az Orientation (Írásirány) beállítása Portrait (Álló), akkor a Left (Balra) és a Right (Jobbra) kötési helyek közül választhat. A Top (Felülre) kötési pozíció akkor érhető el, ha az Orientation (Írásirány) beállítása Landscape (Fekvő).
A Unit (Egység) csoportban válassza a cm vagy az inch (hüvelyk) beállítást. Adja meg a kötési margó szélességét.
Portrait (Álló)
Landscape (Fekvő)
* : Kötési él
** : Margó
Bármely értéket beírhat 0,3 és 3,0 cm, illetve 0,12 és 1,18 hüvelyk között. A megadott margó az összehajtott lap mindkét oldalára vonatkozik. Vagyis ha 1 cm-t ad meg, 2 cm-es margót nyomtat a program (amelyből 1 cm esik a hajtás mindkét oldalára).
Kattintson az OK gombra, a Page Layout (Elrendezés) ablak megnyitására. Az OK gombra kattintva mentse a beállításokat.
Tegyen papírt a lapadagolóba, majd indítsa el a nyomtatást az alkalmazásból. A belső oldalak elkészítésére vonatkozó utasítások akkor jelennek meg, amikor a külső oldalak kinyomtatása elkészült.
A képernyőn látható utasítás szerint tegye vissza a nyomtatóba a papírt.
Megjegyzés:
A papír a felhasznált tinta mennyisége miatt felpöndörödhet. Ha ez előfordulna, a visszahelyezés előtt óvatosan hajlítsa meg a lapokat az ellenkező irányban.
A nyomtatóba való visszatöltés előtt rendezze a papírköteget a szélét kemény, sík felülethez ütögetve.
A nyomatok ismételt betöltésekor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ellenkező esetben a papír elakadhat, vagy nem lesz helyes a kötési margó.
Papírelakadás esetén tanulmányozza a következő részt.
Lásd: Papírelakadás
Ha visszatette a papírt, a Resume (Folytatás) gombra kattintva nyomtassa ki a belső oldalakat.
Amikor kész a nyomtatás, hajtsa félbe a lapokat, majd tűzőgéppel vagy más kötési eljárással fűzze össze a brosúrát.