epson

Kağıt Yükleme

Arka besleyiciye kağıt yerleştirme

Kağıt desteğini açın ve uzatın.
Kenar kılavuzunu kaydırın.
Yatay yazdırma söz konusu olsa bile önce kısa kenarı denk gelecek ve yazdırılabilir yüzü yukarı bakacak şekilde kağıdı yerleştirin.
Kağıtların tırnakların arkasına denk gelmelerini sağlayın.
Kenar kılavuzunu sağa doğru kaydırın. Sol kenar kılavuzunun içinde yer alan  ok işaretine denk geldiğinden ve yerleştiğinden emin olun.
Çıktı tepsisini açın ve uzatın.
Not:
Yazıcının önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
CD/DVD kılavuzunun uzun konumda olmadığından emin olun.

Ön kağıt kutusuna kağıt yerleştirme

Not:
Ön kağıt kutusuna Legal boyutunda kağıt ya da zarf yerleştirilemez.
Ön kağıt kutusunu çekerek çıkarın.
Kapağı kaldırın.
Topuzu çevirin ve yerleştirmiş olduğunuz kağıtların boyutuna uyması için kağıt kılavuzlarını kaydırın.
Yazdırılabilir yüzü aşağı denk gelecek şekilde kağıdı yerleştirin.
Not:
Yerleştirmeden önce kağıtların kenarlarını hizalayın.
Kağıtları, kağıt kılavuzların iç kısımlarında bulunan  ok işaretinin üzerine denk gelecek şekilde yerleştirmeyin.
Kağıtların kenarlarını, kağıt kılavuzları ile çakışacak şekilde yerleştirin. Aşırı doldurulduğunda ya da düzgün biçimde yerleştirilmediğinde kağıt doğru biçimde yerleştirilemez.
Kapağı çıkarın.
Tekrar yazıcıya yerleştirirken kağıt kutusunu düz tutun.
Çıktı tepsisini açın ve uzatın.
Not:
Yazıcının önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
CD/DVD kılavuzunun uzun konumda olmadığından emin olun.
Yazıcı yazdırma işlemini gerçekleştiriken ön kağıt kutusunu çıkarmayın.