SSID (servis ayarlı tanımlayıcı) ve güvenlik şifresi

SSID ve Güvenlik Şifresinin Tanımlanması

SSID ve Güvenlik şifresini tam olarak bilmek önem arz eder. Bu bilgiler kablosuz yönlendirici de saklandığından, kablosuz yönlendiriciye bağlı bir bilgisayar yoluyla bilgileri alabilirsiniz.
Yönlendiricideki bilgilere erişim metodu yönlendirici üreticisine bağlı olarak farklı olsa da, bilgiler normal olarak bir Web tarayıcısı tarafından gösterilir.
Bir URL belirtirken, Web tarayıcınıza "http://<Kablosuz yönlendirici IP adresini>" girin.
Kablosuz yönlendiricinin ana sayfasına girmek için, kablosuz yönlendirici için belirlenmiş Kullanıcı Adı ve Şifreyi girin.
(Kullanıcı Kılavuzu ile birlikte yönlendiricinin ana sayfasına giriş için Kullanıcı Adı ve Şifresinin kullanımına ilişkin bilgi için, yönlendirici ile birlikte gelen kılavuza bakın.)
Not:
Bir kablosuz yönlendirici gibi bir röle noktası olmadığında ve bir Geçici bağlantı kullanılacağında, bilgisayar ya da yazıcının SSID ve güvenlik şifresi Geçici ayarları rahatça girilebilir.
SSID ve güvenlik şifresi onay yöntemlerinden emin değilseniz, onay için ilk ağ ayarlarınızı yapan kişi veya şirket ile temasa geçin.

Bilgisayarınızdan onaylama

Bilgiye dayalı olarak, bilgisayarınızdan onaylama yapabilirsiniz. İşte size örnek.
(Bilgisayarınızın ayarlarına bağlı olarak, aşağıdaki prosedürler farklı olabilir.)

Windows'tan ağ adının (SSID) onaylanması

Güvenlik şifresi gösterilmiyor olsa da, SSID'yi bilgisayar bilgilerinizden onaylayabilirsiniz. Güvenlik şifresini onaylamak için yönlendiriciye girin.
Windows 7: Başlat, Control Panel (Denetim Masası), View network status and tasks (Ağ durumu ve görevleri görüntüle) ve ardından Change adapter settings (Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir) öğesini seçin.
Windows Vista: Başlat, Control Panel (Denetim Masası), View network status and tasks (Ağ durumu ve görevleri görüntüle) ve ardından Manage network connections (Ağ bağlantılarını yönet) öğesini seçin.
Windows XP: Start (Başlat), Control Panel (Denetim Masası), Network and Internet Connections (Ağ ve Internet Bağlantıları), ve ardından Network Connections (Ağ Bağlantıları) öğesini seçin.
Wireless Network Connection (Kablosuz ağ bağlantısı) seçeneğine sağ tıklayın ve Wireless Network Connection Status (Kablosuz Ağ Bağlantı Durumu) penceresini açmak için açılır menüden Status (Durum) öğesini seçin.
SSID'yi onaylayın.
Windows 7/Vista: SSID adını
onaylayın. Windows XP: Network (Ağ) adını onaylayın.

Macintosh'tan (Mac OS X 10.5) ağ adını (SSID) ve Güvenlik şifresini (parola) onaylama

System Preferences (Sistem Tercihleri) seçeneğinden Uygulama Menüsünü seçin ve ardından Network (Ağ) simgesine tıklayın.
Network (Ağ) penceresi açılır.
SSID'yi onaylayın.
Network Name (Ağ Adı) için seçilmiş ad SSID'dir.
Advanced (Gelişmiş) ve ardından AirPort sekmesine tıklayın.
Adım 2'de onaylanmış olan Ağ Adına çift tıklayın.
Pencerede ağ bilgisi gösterilir. Şifreyi göstermek için Show password (Parola göster) öğesini seçin.