EPSON

Kontrollera och installera programvaran

Kontrollera programvaran som installerats på datorn

För att använda funktionerna som beskrivs i denna Användarhandbok måste du installera följande programvara.
Epson Driver and Utilities (Epson drivrutin och verktyg)
Följ stegen nedan för att kontrollera att programvaran är installerad på datorn.

För Windows

Windows 7, Vista och Server 2008: Kicka på Start och välj Control Panel (Kontrollpanelen).
Windows XP och Server 2003: Klicka på Start och välj Control Panel (Kontrollpanelen).
Windows 7, Vista och Server 2008: Klicka på Uninstall a program (Avinstallera ett program) i kategorin Programs (Program).
Windows XP: Dubbelklicka på ikonen Add or Remove Programs (Lägg till eller ta bort program).
Windows Server 2003: Klicka på ikonen Add or Remove Programs (Lägg till eller ta bort program).
Kontrollera listan med installerade program.

För Mac OS X

Dubbelklicka på Macintosh HD.
Dubbelklicka på mappen Epson Software i mappenApplications (Program) och kontrollera innehållet.
Anmärkning:
Mappen Applications (Program) innehåller programvara från tredje part.
För att kontrollera att skrivardrivrutinen är installerad, klicka på System Preferences (Systeminställningar) på Apple-menyn och klicka sedan på Print & Fax (Skrivare och fax). Leta sedan rätt på produkten i listrutan Printers (Skrivare).

Installera programvaran

Sätt i skrivarprogramvaruskivan som medföljde produkten och välj den programvara du vill installera på skärmen Software Select (Välj program).