epson

Convertirea documentelor scanate în documente texte editabile

Pentru toate modelele
Puteţi scana un document şi puteţi converti textul în date pe care le puteţi edita cu un program de procesare text. Acest proces se numeşte OCR (recunoaştere optică a caracterelor). Pentru a scana şi utiliza OCR, trebuie să utilizaţi un program OCR, cum ar fi ABBYY FineReader, care a fost livrat împreună cu scanerul.
Notă:
Este posibil ca în unele ţări ABBYY FineReader Sprint Plus să nu fie livrat împreună cu produsul.
Software-ul OCR nu poate recunoaşte sau are dificultăţi în recunoaşterea următoarelor tipuri de documente sau texte.
Caractere scrise de mână
Documentele care au fost copiate după alte copii
Faxuri
Textele cu caractere înghesuite sau printre rânduri
Text din tabele sau subliniate
Fonturi cursive şi fonturi cu dimensiuni mai mici de 8 puncte
Consultaţi una dintre aceste secţiuni pentru a scana şi converti textul utilizând programul ABBYY FineReader.
Full Auto Mode (Mod automat complet): Convertirea în text editabil în Mod automat complet
Professional Mode (Mod profesional): Convertirea în text editabil în Mod profesional

Convertirea în text editabil în Mod automat complet

Pentru modelele
SX110/TX110
SX210/TX210
SX410/TX410
SX510W/TX550W
Aşezaţi documentul pe masa de documente. Pentru instrucţiuni, consultaţi broşura.
Procedaţi astfel pentru a deschide programul ABBYY FineReader.
Windows:Selectaţi butonul de pornire sau Start > Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) > ABBYY FineReader 6.0 Sprint > ABBYY FineReader 6.0 Sprint.
Mac OS X: Selectaţi Applications (Aplicaţii) > ABBYY FineReader 5 Sprint Plus şi faceţi dublu clic pe pictograma Launch FineReader 5 Sprint.
Va apărea fereastra ABBYY FineReader.
Faceţi clic pe pictograma Scan&Read aflată în partea de sus a ferestrei. ‏Programul Epson Scan porneşte în ultimul mod de lucru utilizat.
Notă pentru utilizatorii Mac OS X:
Dacă nu se afişează pictograma Scan&Read, alegeţi Select Scanner din meniul Scan&Read, selectaţi scanerul dumneavoastră şi faceţi clic pe OK. Apoi selectaţi Scan&Read din meniul Scan&Read pentru a porni Epson Scan.
Dacă este necesar, comutaţi modul de scanare la Full Auto Mode (Mod automat complet). Pentru instrucţiuni consultaţi Schimbarea modului de scanare.
Faceţi clic pe Scan (Scanare). Documentul dumneavoastră este scanat, procesat în format text editabil şi deschis în fereastra programului ABBYY FineReader.
Urmaţi instrucţiunile din programul de ajutor ABBYY FineReader pentru a edita şi salva documentul dumneavoastră.

Convertirea în text editabil în Mod birou

Pentru toate modelele
Aşezaţi documentul pe masa de documente sau în AAD. Pentru instrucţiuni, consultaţi broşura.
Procedaţi astfel pentru a deschide programul ABBYY FineReader.
Windows:Selectaţi butonul de pornire sau Start > Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) > ABBYY FineReader 6 Sprint > ABBYY FineReader 6 Sprint.
Mac OS X: Selectaţi Applications (Aplicaţii) > ABBYY FineReader 5 Sprint Plus şi faceţi dublu clic pe pictograma Launch FineReader 5 Sprint.
Faceţi clic pe pictograma Scan&Read aflată în partea de sus a ferestrei. ‏Programul Epson Scan porneşte în ultimul mod de lucru utilizat.
Notă pentru utilizatorii Mac OS X:
Dacă nu se afişează pictograma Scan&Read, alegeţi Select Scanner (Selectare scaner) din meniul Scan&Read, selectaţi scanerul dumneavoastră şi faceţi clic pe OK. Apoi selectaţi Scan&Read din meniul Scan&Read pentru a porni Epson Scan.
Dacă este necesar, comutaţi modul de scanare la Office Mode (Mod birou). Pentru instrucţiuni consultaţi Schimbarea modului de scanare.
Selectaţi Color, Grayscale (Tonuri de gri) sau Black&White (Alb negru) pentru setarea Image Type (Tip imagine).
Selectaţi una dintre următoarele setări pentru Document Source (Sursă document).
Auto Detect (Detectare automată):Această setare stabileşte automat dacă documentul se va încărca din AAD sau se va scana din masa de documente.
Document Table (Masă document):Selectaţi această setare atunci când doriţi să scanaţi utilizând masa pentru documente.
ADF (AAD): Selectaţi această setare atunci când doriţi să scanaţi un document imprimat pe o singură faţă a colii de hârtie sau un document faţă-verso în AAD.
Selectaţi dimensiunea documentului original pentru setarea Size (Dimensiune)
Selectaţi 300 pentru setarea Resolution (Rezoluţie).
Faceţi clic pe Preview (Examinare) pentru a examina documentul. Apare fereastra Preview (Examinare) şi afişează documentul. Pentru instrucţiuni consultaţi Examinarea şi reglarea zonei de scanat.
Dacă este necesar, modificaţi calitatea imaginii. Pentru instrucţiuni consultaţi Reglarea culorii şi a altor setări de imagine.
Faceţi clic pe Scan (Scanare). Documentul este scanat, procesat în format text editabil şi deschis în fereastra programului ABBYY FineReader.
Notă:
În cazul în care caracterele de text nu sunt foarte bine recunoscute, puteţi îmbunătăţi recunoaşterea bifând caseta de selectare Text Enhancement (Îmbunătăţire text) sau ajustând setarea Threshold (Prag). Pentru instrucţiuni consultaţi Reglarea culorii şi a altor setări de imagine.
Urmaţi instrucţiunile din programul de ajutor ABBYY FineReader Help pentru a edita şi salva documente.

Convertirea în text editabil în Mod acasă

Pentru toate modelele
Aşezaţi documentul pe masa de documente. Pentru instrucţiuni, consultaţi broşura.
Procedaţi astfel pentru a deschide programul ABBYY FineReader.
Windows:Selectaţi butonul de pornire sau Start > Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) > ABBYY FineReader 6 Sprint > ABBYY FineReader 6 Sprint.
Mac OS X: Selectaţi Applications (Aplicaţii) > ABBYY FineReader 5 Sprint Plus şi faceţi dublu clic pe pictograma Launch FineReader 5 Sprint.
Faceţi clic pe pictograma Scan&Read aflată în partea de sus a ferestrei. ‏Programul Epson Scan porneşte în ultimul mod de lucru utilizat.
Notă pentru utilizatorii Mac OS X:
Dacă nu se afişează pictograma Scan&Read, alegeţi Select Scanner (Selectare scaner) din meniul Scan&Read, selectaţi scanerul dumneavoastră şi faceţi clic pe OK. Apoi selectaţi Scan&Read din meniul Scan&Read pentru a porni Epson Scan.
Dacă este necesar, comutaţi modul de scanare la Home Mode (Mod acasă). Pentru instrucţiuni consultaţi Schimbarea modului de scanare.
Selectaţi Magazine (Revistă), Newspaper (Ziar) sau Text/Line Art (Text/desen liniar) pentru setarea Document Type (Tip document).
Selectaţi Black&White (Alb negru) sau Color pentru setarea Image Type (Tip imagine).
Selectaţi Printer (Imprimantă) sau Other (Altul) pentru setarea Destination (Destinaţie).
Notă:
Dacă selectaţi Other (Altul), selectaţi 300 pentru setarea Resolution (Rezoluţie).
Faceţi clic pe Preview (Examinare) pentru a examina documentul. Apare fereastra Preview (Examinare) şi afişează documentul. Pentru instrucţiuni consultaţi Examinarea şi reglarea zonei de scanat.
Dacă este necesar, modificaţi calitatea imaginii. Pentru instrucţiuni consultaţi Reglarea culorii şi a altor setări de imagine.
Faceţi clic pe Scan (Scanare). Documentul este scanat, procesat în format text editabil şi deschis în fereastra programului ABBYY FineReader.
Notă:
În cazul în care caracterele de text nu sunt foarte bine recunoscute, puteţi îmbunătăţi recunoaşterea bifând caseta de selectare Text Enhancement (Îmbunătăţire text) sau ajustând setarea Threshold (Prag). Pentru instrucţiuni consultaţi Reglarea culorii şi a altor setări de imagine.
Urmaţi instrucţiunile din programul de ajutor ABBYY FineReader Help pentru a edita şi salva documente.

Convertirea în text editabil în Mod profesional

Pentru toate modelele
Aşezaţi documentul pe masa de documente sau în AAD. Pentru instrucţiuni, consultaţi broşura.
Procedaţi astfel pentru a deschide programul ABBYY FineReader.
Windows:Selectaţi butonul de pornire sau Start > Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) > ABBYY FineReader 6 Sprint > ABBYY FineReader 6 Sprint.
Mac OS X: Selectaţi Applications (Aplicaţii) > ABBYY FineReader 5 Sprint Plus şi faceţi dublu clic pe pictograma Launch FineReader 5 Sprint.
Faceţi clic pe pictograma Scan&Read aflată în partea de sus a ferestrei. ‏Programul Epson Scan porneşte în ultimul mod de lucru utilizat.
Notă pentru utilizatorii Mac OS X:
Dacă nu se afişează pictograma Scan&Read, alegeţi Select Scanner (Selectare scaner) din meniul Scan&Read, selectaţi scanerul dumneavoastră şi faceţi clic pe OK. Apoi selectaţi Scan&Read din meniul Scan&Read pentru a porni Epson Scan.
Dacă este necesar, comutaţi modul de scanare la Professional Mode (Mod profesional). Pentru instrucţiuni consultaţi Schimbarea modului de scanare.
Selectaţi Reflective (Reflectiv) pentru setarea Document Type (Tip document).
Selectaţi una dintre următoarele setări pentru Document Source (Sursă document).
Document Table (Masă document):Selectaţi această setare atunci când doriţi să scanaţi utilizând masa pentru documente.
ADF (AAD): Selectaţi această setare atunci când doriţi să scanaţi utilizând AAD.
Selectaţi Document pentru setarea Auto Exposure Type (Tip de expunere automată).
Selectaţi Black & White (Alb negru) sau 24-bit Color (Color 24 biţi) pentru setarea Image Type (Tip imagine).
Selectaţi 300 pentru setarea Resolution (Rezoluţie).
Faceţi clic pe Preview (Examinare) pentru a examina documentul. Apare fereastra Preview (Examinare) şi afişează documentul. Pentru instrucţiuni consultaţi Examinarea şi reglarea zonei de scanat.
Dacă este necesar, modificaţi calitatea imaginii. Pentru instrucţiuni consultaţi Reglarea culorii şi a altor setări de imagine.
Faceţi clic pe Scan (Scanare). Documentul este scanat, procesat în format text editabil şi deschis în fereastra programului ABBYY FineReader.
Notă:
În cazul în care caracterele de text nu sunt recunoscute la un nivel performant, puteţi îmbunătăţi recunoaşterea textului prin ajustarea valorii Threshold (Prag). Pentru instrucţiuni consultaţi Reglarea culorii şi a altor setări de imagine.
Urmaţi instrucţiunile din programul de ajutor ABBYY FineReader Help pentru a edita şi salva documente.