epson

Tworzenie i drukowanie etykiet CD i DVD

EPSON Print CD umożliwia tworzenie za pomocą komputera etykiet CD/DVD, zawierających tekst i obrazy, a następnie drukowanie etykiet na płytach CD i DVD o średnicy 8 cm i 12 cm .

Uruchamianie programu EPSON Print CD

Program EPSON Print CD można uruchomić na dwa sposoby:
Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikonę EPSON File Manager, a następnie w górnej części okna EPSON File Manager kliknij ikonę CD Label Print (Drukowanie etykiet CD).
W systemie Windows Vista:
Kliknij przycisk startu, wybierz pozycję All Programs (Wszystkie programy), kliknij nazwę EPSON Print CD, a następnie jeszcze raz kliknij nazwę EPSON Print CD.

Windows XP i 2000:
Kliknij przycisk Start (Rozpocznij), wskaż polecenie All Programs (Wszystkie programy) (w systemie Windows XP) lub Programs (Programy) (w systemie Windows 2000), wskaż polecenie EPSON Print CD, a następnie kliknij polecenie EPSON Print CD.

W systemie Mac OS X:
Kliknij dwukrotnie teczkę Applications (Aplikacje) znajdującą się na dysku twardym komputera Macintosh, a następnie kliknij dwukrotnie teczkę EPSON Print CD. Na koniec kliknij dwukrotnie pozycję EPSON Print CD.
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat edycji plików etykiet i drukowania, patrz poniższe instrukcje.
Patrz sekcja Drukowanie na płytach CD i DVD