EPSON

Skanowanie do programu SharePoint lub usługi w chmurze

Można wczytać obrazy do usług w chmurze, takich jak: Google Docs czy Evernote.
System Windows:
Uruchom program Document Capture Pro i zeskanuj dokument.
W oknie głównym kliknij ikonę miejsca docelowego i wprowadź ustawienia w oknie Transfer Settings (Ustawienia transferu).
Szczegółowe informacje zawiera pomoc do programu Document Capture Pro.
Kliknij przycisk Destination Settings (Ustawienia docelowe).
W oknie ustawień kliknij przycisk Add (Dodaj) i wprowadź ustawienia docelowe, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna Transfer Settings (Ustawienia transferu).
Sprawdź nazwę miejsca docelowego, a następnie kliknij przycisk OK.
Obraz zostaje wczytany.
System Mac OS X:
Uruchom program Document Capture i zeskanuj dokument.
W oknie głównym kliknij ikonę miejsca docelowego i wprowadź ustawienia.
Szczegółowe informacje zawiera pomoc do programu Document Capture.
Kliknij przycisk Send (Wyślij).
Obraz zostaje wczytany.