epson

Drukarka nie drukuje

Wszystkie lampki są wyłączone

Naciśnij przycisk zasilania , aby się upewnić, że drukarka jest włączona.
Wyłącz drukarkę i upewnij się, że przewód zasilania jest prawidłowo podłączony.
Upewnij się, że gniazdo zasilania jest sprawne i nie jest sterowane wyłącznikiem naściennym ani czasomierzem.

Lampki zapaliły się, po czym zgasły

Napięcie pracy drukarki może nie odpowiadać napięciu znamionowemu gniazda zasilania. Natychmiast wyłącz drukarkę i odłącz ją od gniazda zasilania. Następnie sprawdź informacje na etykiecie z tyłu drukarki.
Przestroga:
Jeśli wartości napięcia nie zgadzają się, NIE WOLNO PONOWNIE PODŁĄCZAĆ DRUKARKI DO ŹRÓDŁA ZASILANIA. Skontaktuj się ze sprzedawcą.

Świeci się tylko lampka zasilania

Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera oraz sprawdź, czy nie jest uszkodzony lub czy wtyczki nie są nieprawidłowo zaciśnięte na kablu.
Jeśli używany jest interfejs USB, upewnij się, że kabel spełnia wymagania standardu USB 1.1 lub 2.0.
Jeżeli podłączasz drukarkę do komputera za pomocą huba USB, podłącz drukarkę do pierwszego szeregu złączy huba przy komputerze. Jeżeli sterownik drukarki nadal nie rozpoznaje komputera, spróbuj połączyć drukarkę do komputera bez pośrednictwa hub USB.
Jeżeli podłączasz drukarkę do komputera za pomocą huba USB, upewnij się, że twój komputer rozpoznaje huba.
Wyłącz drukarkę i komputer, odłącz kabel interfejsu drukarki i wydrukuj stronę testu działania drukarki.
Patrz sekcja Uruchamianie testu działania drukarki
Jeśli strona testu działania drukowana jest prawidłowo, upewnij się, że sterownik drukarki oraz używana aplikacja są prawidłowo zainstalowane.
Jeśli chcesz wydrukować duży obraz, ilość pamięci w komputerze może być niewystarczająca. Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość obrazu lub wydrukować obraz w mniejszym rozmiarze. Konieczne może być zainstalowanie większej ilości pamięci w komputerze.
Użytkownicy Windows mogą anulować zawieszone zadania drukowania z programu narzędziowego Windows Spooler
Patrz sekcja Anulowanie drukowania
Odinstaluj sterownik drukarki, a następnie zainstaluj go ponownie.
Patrz sekcja Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Po wymianie pojemnika na tusz lampka błędu świeci się lub miga

Upewnij się, że zatrzask pojemnika na tusz jest w pozycji wymiany pojemnika.
Uwaga:
Jeśli zatrzask pojemnika tuszu znajduje się na skrajnej pozycji z prawej strony drukarki, naciśnij przycisk tuszu  , aby przesunąć go na pozycję wymiany pojemnika na tusz.
Wyjmij i ponownie włóż pojemnik na tusz, a następnie kontynuuj jego instalację.