epson

Kiürült tintapatron cseréje

A tintapatronok cseréjét a nyomtatón lévő gombok vagy a számítógép használatával végezheti el. Keresse ki a megfelelő részt az alábbi instrukciók közül.
Megjegyzés:
Ne nyissa meg a tintapatron-egységet, amíg készen nem áll a nyomtató telepítésére. A patronban levő vákuum biztosítja a megbízhatóságot.

A nyomtató gombjaival

Ez a táblázat tartalmazza a jelzőfények állapotát és a szükséges tevékenységeket.
Fények
Tevékenység
Szerezzen be cserepatront.
Cserélje ki a kifogyott tintapatront.
Villog, világít
A tintapatron  tinta gomb használatával történő cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket.
Vigyázat!
Ne vegye ki a patront a gépből, amíg ki nem tudja cserélni egy másikkal.
Megjegyzés:
A rajzok a yellow (sárga) patron cseréjét mutatják be, de ugyanezek az utasítások vonatkoznak a többi patronra is.
Ügyeljen arra, hogy a CD/DVD tálca ne legyen a nyomtatóba helyezve, és hogy a  tápellátás jelzőfény világítson, de ne villogjon.
Nyissa ki a nyomtató fedelét.
Nyomja meg a  tinta gombot. A nyomtatófej a tintapatron ellenőrzési helyzetére áll, és a  tápellátás jelzőfény villogni kezd. A  jelzéssel jelölt tintapatron kiürült vagy alacsony benne a tintaszint.
Megjegyzés:
Ha a tintapatron szintje alacsony, tovább használhatja, amíg ki nem fogy. Az egyes tintapatronok állapotának ellenőrzéséhez tekintse meg az alábbi szakaszok valamelyikét:
Lásd Az EPSON Status Monitor 3 (EPSON Állapotfigyelő 3) használata (Windows)
Lásd Megjelenik az EPSON StatusMonitor (EPSON Állapotfigyelő) párbeszédpanel. (Mac OS X)
Ne tartsa nyomva a  tinta gombot három másodpercnél tovább, különben a nyomtató elindíthatja a nyomtatófej tisztítást.
Vigyázat!
Ne tolja arrébb a nyomtatófejet kézzel, mert a nyomtató megsérülhet. A mozgatáshoz mindig a  tinta gombot használja.
Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a nyomtató belsejében található lapos fehér kábelhez.
Nyomja meg a  tinta gombot ismét.
Ha több tintapatron is üres, illetve alacsony a tinta szintje, a nyomtatófej a  jelhez áll. Ez a  tinta gomb megnyomásakor mindaddig megtörténik, amíg minden egyes kiürült vagy alacsony tintaszintű patront nem jelez.
Miután az összes kiürült vagy alacsony tintaszintű patront jelezte, a  tinta gomb megnyomása után a nyomtatófej a patroncseréhez szükséges helyre áll.
Vegye ki az új tintapatront a csomagból.
Vigyázat!
Ügyeljen rá, nehogy letörje a tintapatron oldalán lévő horgokat, amikor kiveszi a csomagolásból.
Ne érintse meg a patron oldalán lévő zöld chipet. Ez károsíthatja a tintapatront.
A régi patron kiemelését követően mindig azonnal helyezze be az újat. Ha nem helyezi be azonnal a patront a nyomtatófej kiszáradhat, és nem tud nyomtatni.
Távolítsa el a sárga szalagot a tintapatron aljáról.
Vigyázat!
Mindig el kell távolítani a sárga szalagot a patronról, mielőtt behelyezné azt, különben romolhat a nyomtatási minőség, vagy egyáltalán nem lehet nyomtatni.
Ha úgy tette be a tintapatront, hogy nem vette le a sárga szalagot, vegye ki a patront, távolítsa el a sárga szalagot, majd helyezze be újra.
Ne vegye le az átlátszó szalagot a tintapatron aljáról, különben a patron használhatatlanná válhat.
Ne vegye, vagy tépje le a patronon lévő címkét, különben kifolyik a tinta.
Nyissa ki a patron fedelét.
Nyomja össze a cserélni kívánt tintapatron hátoldalán található fület. Emelje egyenesen felfele a patront, majd kifele a nyomtatóból. Megfelelő módon ártalmatlanítsa a patront.
Vigyázat!
Ne töltse újra a tintapatronokat. Nem az Epson által gyártott termékek a nyomtató olyan meghibásodását okozhatják, amelyre nem terjed ki az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató kiszámíthatatlan működését eredményezhetik.
Megjegyzés:
Ha nehezen távolítható el a patron, nagyobb erővel húzza, amíg ki nem jön.
Helyezze be a tintapatront a patrontartóba az aljával lefele. Ezután nyomja le a tintapatront, amíg a helyére kattan.
Ha végzett a patroncserével, zárja le a patron fedelét és a nyomtató fedelét.
Nyomja meg a  tinta gombot.
A nyomtató elmozgatja a nyomtatófejet, és megkezdi a tintaszállító rendszer feltöltését. Ez a folyamat mintegy másfél percet vesz igénybe. A tintafeltöltés végeztével a nyomtatófej visszaáll alaphelyzetbe. A  tápellátás jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít, illetve a  tinta jelzőfény kialszik.
Vigyázat!
A  tápellátás jelzőfény továbbra is villog, amíg zajlik a tintafeltöltés. Soha ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg ez a jelzőfény villog. Így fennáll a veszély, hogy nem lesz teljes a tintafeltöltés.
Ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg a tintatöltés be nem fejeződik.
Megjegyzés:
Ha a  tinta jelzőfény továbbra is villog, miután a nyomtatófej visszaállt alaphelyzetbe, a nyomtatópatron rosszul van behelyezve. Nyomja meg újra a  tinta gombot, és nyomja le a tintapatront, amíg a helyére kattan.

A számítógép segítségével

A számítógépről ellenőrizheti a tintapatron állapotát, és a képernyőn megtekintheti a kiürült vagy alacsony tintaszintű patron cseréjére vonatkozó utasításokat.
Ha tintapatront kell cserélnie, kattintson a How to (Útmutató) gombra az EPSON Status Monitor (EPSON Állapotfigyelő) ablakban. A tintapatron cseréjét a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.
A tintapatronok cseréjének számítógép segítségével történő végrehajtásával kapcsolatban a következő rész tartalmaz további tudnivalókat.
Lásd Az EPSON Status Monitor 3 (EPSON Állapotfigyelő 3) használata (Windows)
Lásd Megjelenik az EPSON StatusMonitor (EPSON Állapotfigyelő) párbeszédpanel. (Mac OS X)