epson

Tulostimen kytkeminen langattomaan verkkoon

Tässä osassa kerrotaan, kuinka tulostimen suojausasetukset ja yhteys tukiasemaan määritetään tulostimen ohjauspainikkeiden avulla. Jos tulostimessa on LCD-näyttö, tee asetukset sen kautta. Lisätietoja on kohdassa Tulostimen kytkeminen verkkoon.
Tulostin tukee seuraavia langattoman verkon asetusten määritystapoja.
Automaattinen määrittäminen Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminnon avulla
Jos tukiasema tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS) -standardia, suojausasetukset voidaan määrittää automaattisesti.
Automaattinen määrittäminen SecureEasySetup (SES) -toiminnon avulla
Jos tukiasema tukee SecureEasySetup (SES) -toimintoa, suojausasetukset voidaan määrittää automaattisesti.
Huomautus:
Älä sammuta tulostinta tai katkaise sen virtaa määrittäessäsi asetuksia ohjauspaneelin kautta. Virran katkaiseminen asetusten määrittämisen aikana voi aiheuttaa virhetilanteen.
Jos tulostin on kytketty lähiverkkokaapelilla, laitetta ei voida käyttää langattomassa verkossa.

Langattoman verkon automaattinen WPS-määritys

Jos tukiasema tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS) -standardia, suojausasetukset voidaan määrittää automaattisesti.

Asetusten määrittäminen painiketilassa (PBC)

Varmista, että tukiasema on päällä ja että pystyt muodostamaan yhteyden siihen.
Jos tulostimeen on kytketty lähiverkkokaapeli, irrota kaapeli.
Huomautus:
Kun irrotat lähiverkkokaapelin, Verkon tilan merkkivalo (oranssi) ja Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuvat vuorotellen. Älä siirry seuraavaan vaiheeseen, ennen kuin Verkon tilan merkkivalo (oranssi) syttyy tai sekä Verkon tilan merkkivalo (oranssi) että Verkon tilan merkkivalo (vihreä) sammuvat.
Käynnistä WPS-toiminto painamalla tukiaseman WPS-painiketta (tai vastaavaa painiketta) ja pitämällä se painettuna.
Huomautus:
Katso WPS-painikkeen sijainti tukiaseman (langattoman reitittimen) Käyttöoppaasta. Huomaa, että joissakin malleissa kyseessä voi olla reitittimen ohjelmallinen asetus eikä varsinainen painike.
Paina WiFi kolmen sekunnin ajan. Verkon tilan merkkivalo (oranssi) ja Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuvat vuorotellen.
Jos verkkoyhteys onnistuu, Verkon tilan merkkivalo (oranssi) ja Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuvat samanaikaisesti. Verkon tilan merkkivalo (vihreä) syttyy viiden minuutin kuluttua.
Jos verkkoyhteys epäonnistuu, vain Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuu. Kuittaa virheet painamalla WiFi ja toista sitten toimenpiteet vaiheesta 2 alkaen.

PIN-kooditilan määritys

Huomautus:
Määritys PIN-koodin avulla tapahtuu eri tavalla erilaisissa tukiasemissa (langattomissa reitittimissä). Tutustu tukiaseman (langattoman reitittimen) Käyttöoppaaseen.
Varmista, että tukiasema on päällä ja että pystyt muodostamaan yhteyden siihen.
Jos tulostimeen on kytketty lähiverkkokaapeli, irrota kaapeli.
Huomautus:
Kun irrotat lähiverkkokaapelin, Verkon tilan merkkivalo (oranssi) ja Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuvat vuorotellen. Älä siirry seuraavaan vaiheeseen, ennen kuin Verkon tilan merkkivalo (oranssi) syttyy tai sekä Verkon tilan merkkivalo (oranssi) että Verkon tilan merkkivalo (vihreä) sammuvat.
Aseta tavallista tulostuspaperia arkinsyöttölaitteeseen.
Tulosta tilatietosivu painamalla ja tarkista sitten PIN-koodi tilatietosivulta.
Paina WiFi ja paina samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Verkon tilan merkkivalo (oranssi) ja Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuvat samanaikaisesti.
Rekisteröi tilatietosivulla ilmoitettu PIN-koodi tukiasemaan kahden minuutin kuluessa.
Jos verkkoyhteys onnistuu, Verkon tilan merkkivalo (oranssi) ja Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuvat samanaikaisesti. Verkon tilan merkkivalo (vihreä) syttyy viiden minuutin kuluttua.
Jos verkkoyhteys epäonnistuu, vain Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuu. Kuittaa virheet painamalla WiFi ja toista sitten toimenpiteet vaiheesta 3 alkaen.

Langattoman verkon automaattinen SES-määritys

Jos tukiasemasi tukee SecureEasySetup (SES) -toimintoa tai Wi-Fi Protected Setup -painiketilaa (WPS (PBC)), suojausasetukset voidaan määrittää automaattisesti.
Käytä seuraavia toimenpiteitä SES- ja WPS (PBC) -toiminnoille. Tulostin määrittää molemmat asetukset automaattisesti.
Varmista, että tukiasema on päällä ja että pystyt muodostamaan yhteyden siihen.
Jos tulostimeen on kytketty lähiverkkokaapeli, irrota kaapeli.
Huomautus:
Kun irrotat lähiverkkokaapelin, Verkon tilan merkkivalo (oranssi) ja Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuvat vuorotellen. Älä siirry seuraavaan vaiheeseen, ennen kuin Verkon tilan merkkivalo (oranssi) syttyy tai sekä Verkon tilan merkkivalo (oranssi) että Verkon tilan merkkivalo (vihreä) sammuvat.
Paina tukiaseman SES-painiketta (tai vastaavaa painiketta), kunnes SES-merkkivalo vilkkuu.
Huomautus:
Tukiasemassa (langattomassa reitittimessä) ei ehkä ole erillistä SES-painiketta. Katso SES-painikkeen sijainti tukiaseman (langattoman reitittimen) Käyttöoppaasta.
Paina WiFi kolmen sekunnin ajan. Verkon tilan merkkivalo (oranssi) ja Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuvat vuorotellen.
Jos verkkoyhteys onnistuu, Verkon tilan merkkivalo (oranssi) ja Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuvat samanaikaisesti. Verkon tilan merkkivalo (vihreä) syttyy viiden minuutin kuluttua.
Jos verkkoyhteys epäonnistuu, vain Verkon tilan merkkivalo (vihreä) vilkkuu. Kuittaa virheet painamalla WiFi ja toista sitten toimenpiteet vaiheesta 2 alkaen.